презентація на Вченій раді.

download report

Transcript презентація на Вченій раді.

Про стан наповнення
та використання
інформаційної
системи
«Електронний
кампус»
в навчальному
процесі
студенти
Графік підготовки до весняного
семестру 2014/2015 н.р.
2014 р.
2015 р.
02.02 .2015 весняний семестр
канікули
осінній семестр
двогодинні курси
підготовки
дистанц. курсів
НПП
викладення НПП
методматеріалів в
ел. КАМПУСі
контроль і тренінг НПП
сесія
за розкладом
дистанційного
навчання
за розкладом
традиційного
навчання
засідання ДЕК
02.03
доступ НПП до комп'ютерних класів
КБ ІС
листопад
грудень
січень
лютий
березень
Навчально-методичний комплекс
«Інститут післядипломної освіти»
На виконання наказу № 1-239 від 03 листопада 2014 року
Про проведення короткострокових семінарів (3 академічні години)
для науково-педагогічних працівників щодо використання
середовища Moodle для дистанційного навчання та тестування
студентів
Листопад
Грудень
Кількість проведених
семінарів
Кількість науковопедагогічних
працівників
5
~1300
Кількість семінарів, які
будуть проведені
Кількість науковопедагогічних
працівників
3
~800
Моніторинг стану наповнення
Електронного кампусу
навчально-методичною
документацією
Етапи моніторингу
І етап
• первинна вибіркова перевірка
(кінець листопада 2014 р.);
ІІ етап
• повторна вибіркова перевірка
(кінець грудня 2014 р.);
ІІІ етап
• остаточна повна перевірка
(з 20 січня 2015 р. по 1 лютого 2015 р.)
Для первинної перевірки
було обрано:
одну випускову кафедру
з кожного факультету/інституту
кредитні модулі весняного семестру
за РНП 2014/2015 н.р.
кредитні модулі, що викладаються
цією випусковою кафедрою
виключно для студентів цієї кафедри
Кафедри, що перевірялись:
ФАКС Автоматизації експериментальних досліджень (групи ВА)
ФЛ
Теорії, практики та перекладу англійської мови (спільно з німецької та
французської мов) (групи ЛА)
ФСП Філософії; соціології; теорії та практики управління
(групи АМ)
ФМФ Загальної фiзики та фiзики твердого тiла; загальної та
експериментальної фiзики; загальної та теоретичної фiзики
(групи ОФ)
ФБТ
Біотехніки та інженерії (групи БІ)
ММІ Лазерної техніки та фізико-технічних технологій (групи МЛ)
ВПІ
Технології поліграфічного виробництва (групи СТ)
ІЕЕ
Інженерної екології (групи ОЗ)
ІПСА Системного проектування (групи ДА)
ФТІ
Інформаційної безпеки (групи ФІ)
ІТС
Телекомунікаційних систем (групи ТС)
Кафедри, що перевірялись:
ФЕЛ
Мікроелектроніки (групи ДП)
ФЕЛ
Фізичної та біомедичної електроніки (групи ДМ)
ІХФ
Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
(групи ЛС, ЛП)
ФЕА
Електромеханіки (групи ЕМ)
ЗФ
ІФФ
Електрозварювальних установок (групи ЕМ)
Фізики металів (групи ФА, ФМ)
ФММ Математичного моделювання економічних систем
(групи УК)
ПБФ
Виробництва приладів (групи ПБ)
ФПМ Програмного забезпечення комп'ютерних систем
(групи КП)
РТФ
Радіотехнічних пристроїв та систем (групи РТ)
ТЕФ
Теоретичної і промислової теплотехніки (групи ТП)
ХТФ
Фізичної хімії (групи ХД)
ФІОТ Автоматики та управління в технічних системах (групи ІА)
Навчально-методичні документи,
що перевірялись:
Конспект (текст, курс) лекцій (або краще – підручник, навчальний
посібник);
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів
(або вивчення дисципліни/кредитного модуля);
Програма дисципліни;
Робоча програма кредитного модуля;
Рейтингова система оцінювання;
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
(курсових проектів/робіт, РР/РГР, ДКР, рефератів);
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/комп’ютерних
практикумів
Статистика завантаження матеріалів для кредитних
модулів (КМ) в 2014-2015 навчальному році
станом на 28.11.2014
 Статистичні дані отримані за допомогою програми «Статистика
завантаження матеріалів для кредитних модулів ».
 Програма доступна відповідальним за впровадження системи ЕК в
мережі Інтернет та локальній мережі НТУУ «КПІ» за адресою
http://stat.campus.kpi.ua
 Аналіз проводився за наступними розділами:
Розділ1. Статистичні дані по кафедрі, що сама себе забезпечує,
тобто сама собі читає кредитні модулі.
В даному розділі надається:
 - загальна кількість КМ, що читає кафедра в поточному навчальному році
(з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання),
 - відомості щодо кількості КМ для яких завантажено МЗ, та не завантажене
МЗ.
 - кількість завантажених ЕІР для КМ, що читає кафедра (без урахування
кафедральних, факультетських, загальноуніверситетських ЕІР)
Розділ2. Статистичні дані по кафедрі, для якої читають інші кафедри
університету.
В даному розділі надається:
 - загальна кількість КМ, що читають інші кафедри для кафедри в поточному
навчальному році (з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та форми
навчання),
 - відомості щодо кількості КМ для яких завантажено МЗ, та не завантажене МЗ.
 - кількість завантажених ЕІР для КМ, що читають інші кафедри для кафедри
(без урахування кафедральних, факультетських, загальноуніверситетських ЕІР)
Розділ3. Статистичні дані по кафедрі, яка читає іншим кафедрам
університету
В даному розділі надається:
 - загальна кількість КМ, що читає кафедра для інших кафедр в поточному
навчальному році (з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та форми
навчання),
 - відомості щодо кількості КМ для яких завантажено МЗ, та не завантажене МЗ.
 - кількість завантажених ЕІР для КМ, що читає кафедра для інших кафедр (без
урахування кафедральних, факультетських, загальноуніверситетських ЕІР)
 Примітка:
Розділ 1, розділ 2 – не заповнюється , якщо кафедра забезпечуюча.
Статистика завантаження факультетами матеріалів для кредитних
модулів (КМ) в 2014-2015 навчальному році станом на 28.11.2014
Розділ 1: Підрозділ САМ СЕБЕ
Розділ 2: Підрозділ, ДЛЯ ЯКОГО
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ЧИТАЮТЬ ІНШІ підрозділи
Кіл-сть КМ для
Кіл-сть КМ для
Кіл-сть
Кіл-сть
Кіл-сть
яких
Кіл-сть
яких
завантажен
завантажен
КМ
завантажено
КМ
завантажено
их ЕІР
их ЕІР
МЗ
МЗ
649
288
1600
405
134
736
307
159
1110
105
59
466
598
341
1733
430
185
1005
343
236
1172
153
85
627
353
191
1039
371
217
1337
269
128
628
332
124
724
550
362
2387
435
200
1853
250
164
1121
364
165
1793
637
397
2019
489
222
1710
495
389
2668
538
350
2901
Розділ 3: Підрозділ, ЯКИЙ ЧИТАЄ
ІНШИМ підрозділам
Кіл-сть КМ для
Кіл-сть
Кіл-сть
яких
завантажен
КМ
завантажено
их ЕІР
МЗ
114
12
49
88
64
363
87
14
54
23
12
68
214
109
667
138
21
179
87
13
70
164
38
382
98
19
111
334
211
1258
№
Факульт
ет /
Інститут
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ФІОТ
ІПСА
ФЕЛ
ФПМ
ФТІ
ІТС
ТЕФ
РТФ
ПБФ
ФЕА
11
ІЕЕ
707
413
1790
718
343
3214
1118
674
4834
12
ФММ
634
461
5105
444
253
2306
718
354
2762
13
ММІ
529
286
2012
597
281
2059
683
212
698
14
ВПІ
738
341
1487
424
129
787
90
36
156
15
ФАКС
284
88
370
182
80
682
132
90
857
16
ХТФ
381
249
1320
467
239
1494
377
202
1604
17
ІФФ
476
269
1468
455
268
1380
100
39
259
18
ФМФ
71
44
148
177
125
638
1105
644
5998
19
ІХФ
427
303
1573
408
206
1475
166
48
137
20
ФБМІ
172
1
4
328
15
64
104
0
0
21
ФЛ
222
104
652
208
110
618
1428
817
7646
22
ФСП
294
62
182
361
43
188
1514
482
1670
23
ЗВ
176
114
1007
322
166
1224
87
12
75
Відсоток завантажених підрозділами
матеріалів для кредитних модулів (КМ)
Розділ 1: Підрозділ САМ СЕБЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
5529
56 %
9763
Загалом
Розділ 2: Підрозділ, ДЛЯ ЯКОГО ЧИТАЮТЬ ІНШІ
підрозділи
9006
4142
Загалом
46 %
Завантажено
Завантажено
Розділ 3: Підрозділ, ЯКИЙ ЧИТАЄ ІНШИМ
підрозділам
9055
4162
Загалом
46 %
Завантажено
14
Статистика завантаження факультетами матеріалів
для кредитних модулів (КМ)
500
461
450
400
341
288
303
286
269
249
236
250
191
200
164
159
128
150
88
100
114
104
50
139
62
44
ФБТ
ЗВ
ФСП
ІХФ
ФМФ
ІФФ
ХТФ
ФАКС
ВПІ
ММІ
ФММ
ІЕЕ
ФЕА
ПБФ
РТФ
ТЕФ
ІТС
ФТІ
ФЕЛ
ІПСА
ФІОТ
ФПМ
Підрозділ, який САМ СЕБЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ФЛ
1
0
ФБМІ
300
362
341
350
413
397389
15
Статистика завантаження факультетами матеріалів
для кредитних модулів (КМ)
400
350343
350
281
253
300
250
217
150
222
200
185
200
268
239
206
134
129
124
85
100
166
143
165
125
110
80
59
43
50
15
Підрозділ, для ЯКОГО ЧИТАЮТЬ ІНШІ підрозділи
ФБТ
ЗВ
ФСП
ФЛ
ФБМІ
ІХФ
ФМФ
ІФФ
ХТФ
ФАКС
ВПІ
ММІ
ФММ
ІЕЕ
ФЕА
ПБФ
РТФ
ТЕФ
ІТС
ФТІ
ФПМ
ФЕЛ
ІПСА
ФІОТ
0
16
Статистика завантаження факультетами матеріалів
для кредитних модулів (КМ)
900
817
800
674
700
644
600
482
500
400
354
300
212
202
48
39
36
ІХФ
ФМФ
ІФФ
ХТФ
ФАКС
ВПІ
ММІ
ФММ
ІЕЕ
ФЕА
ПБФ
РТФ
ТЕФ
ІТС
ФТІ
ФПМ
ФЕЛ
ІПСА
ФІОТ
0
12
0
Підрозділ, який ЧИТАЄ ІНШИМ підрозділам
39
ФБТ
21 13 38 19
14 12
ЗВ
12
90
ФСП
64
100
109
ФЛ
200
ФБМІ
211
Оцінка з вхідного контролю (математика)
7
r=0,5
6.5
ІПСА
ФІОТ
6
ФТІ
ФБМІ
5.5
ФПМ
ФБМІ
ФЕЛ
ФАКС
5
ФММ
ІСЗЗІ
4.5
ПБФ
ІФФ
ВПІ
ФЕА
РТФ ХТФ
ММІ
ТЕФ
ФБТ
ФМФ
ІХФ
ІЕЕ
4
ЗФ
3.5
160
165
170
175
180
185
Бали ЗНО (математика)
190
195
Оцінка з вхідного контролю (фізика)
8
r=0,39
7.5
ФІОТ
ІПСА
ФТІ
7
ТЕФ
6.5
ІТС
6
ФБМІ
ФЕЛ
ІФФ
5.5
5
ЗФ
ФПМ
ВПІ
ІЕЕ
ФЕА
ПБФ РТФ
ФАКС
ММІ
ФБТ
ІХФ
ФМФ
ХТФ
ІСЗЗІ
4.5
160
165
170
175
180
Бали ЗНО (фізика)
185
190
Проект
РІШЕННЯ
Вченої ради НТУУ «КПІ»
від 01 грудня 2014 року
з питання «Про стан наповнення та використання інформаційної
системи Електронний кампус в навчальному процесі»
Заслухавши доповідь першого проректора Якименка Ю.І.
Вчена рада ухвалює:
1. Завідувачам кафедр:
 отримати статистичну інформацію завантажених кредитних модулів за
допомогою
програми
«Статистика
завантаження
матеріалів
для
кредитних модулів», яка доступна відповідальним за впровадження
системи ЕК в мережі Інтернет та локальній мережі НТУУ «КПІ» за
адресою http://stat.campus.kpi.ua ;
 провести аналіз завантажених матеріалів.
2.
Підрозділам
університету
забезпечити
повне
завантаження кредитних модулів до 20.12.2014 року.
завершення
3. Навчально-методичному управлінню: :
 провести моніторинг завантажених інформаційних ресурсів в
термін до 31 грудня 2014 р.);
 провести остаточну повну перевірку в термін з 20 січня 2015 р. по
1 лютого 2015 р.
 довести до кафедр університету інформацію щодо результатів
вхідного контролю з фізики і математики студентів першого курсу;
 Фізико-математичному
факультету
забезпечити
проведення
додаткових консультацій для студентів першого курсу відповідно
до результатів вхідного контролю з фізики і математики.
4. Навчально-методичному комплексу «Інститут післядипломної
освіти»:
 протягом грудня 2014 р. продовжити короткострокові семінари (3
академічні години) для науково-педагогічних працівників щодо
використання середовища Moodle для дистанційного навчання та
тестування студентів;
 протягом січня 2015 р. провести навчання 3-х груп науковопедагогічних працівників (54 особи) за курсами підвищення
кваліфікації (108 годин):
“Створення та використання веб-ресурсів навчальних дисциплін”
“Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи
Moodle”
27
Дякую за увагу!
http://osvita.kpi.ua