Challenges are so big that we can’t afford expensive solutions

download report

Transcript Challenges are so big that we can’t afford expensive solutions

Uradna predstavitev:
OECD presoja učinkovitosti okoljske politike, Slovenija 2012
Ljubljana, 6. junij 2012
Simon Upton
Direktor
OECD, Direktorat za okolje
Več informacij na:
ww.oecd.org/greengrowth
GDP per capita ('000 USD)
70
GDP +124%
60
50
40
GDP +478%
OECD
30
GDP +295%
20
GDP +458%
WORLD
10
BRIICS
RoW
0
0
1
OECD
2
3
RoW
BRIICS
4
5
6
7
WORLD
8
9
Population (billions)
Source: OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050, Baseline projection using ENV-Linkages
model (billions)
Population
10
Povezovanje gospodarstva z okoljem
Prebivalstvo & demografija
Kapital
Naravni viri
Učinkovitost
donosa
Cene goriv
Energetska
učinkovitost
Gospodarska rast
Raba energije
Bio-energija
Lokalna
onesnaženost
zraka
(v izdelavi)
Izpusti
toplogrednih
plinov
Zdravje &
okolje
Podnebne
spremembe
Raba zemlje
Krčitve gozda
Stanje &
kakovost voda
Biotska
pestrost
3
Okoljska napoved OECD do leta 2050: Zdravje in okolje
Prezgodnja umrljivost zaradi onesnaženja zraka z delci PM in
prizemnega ozona, na svetovni ravni
Deaths (millions of people)
4.0
2010
2030
2050
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Ground-level ozone
Particulate Matter
Vir: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
4
Okoljska napoved OECD do leta 2050: Voda
Svetovno povpraševanje po vodnih virih: Temeljni scenarij, 2000 in 2050
Km3
6 000
irrigation
domestic
5 000
livestock
electricity
manufacturing
+140%
4 000
+400%
3 000
+130%
2 000
1 000
0
2000
2050
World
2000
2050
OECD
2000
2050
2000
BRIICS
Vir: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
2050
RoW
5
Okoljska napoved OECD do leta 2050: Voda
Vsebnost nitratov v odpadni vodi: Temeljni scenarij, 2000 in 2050
OECD
India
China
Africa
Rest of the world
Millions of tonnes of N / year
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2050
Vir: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
6
Okoljska napoved OECD do leta 2050: Biotska pestrost
Učinki različnih pritiskov na zemeljski MSA kazalec: Temeljni scenarij, 2010 do 2050
100%
Infr+Encr+Frag
90%
MSA
Climate Change
Nitrogen
Former Land-Use
80%
Forestry
Pasture
Bioenergy
70%
Food Crop
60%
Remaining MSA
0- 50%
2010
2030
2050
Vir: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
7
Okoljska napoved OECD do leta 2050: Podnebne spremembe
Regijski toplogredni izpusti: Referenčni scenarij, 2010-2050
OECD AI
Russia & rest of AI
Rest of BRIICS
ROW
GtCO2e
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
Vir: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; ENV – Linkages rezultati
2050
8
Intenziteta toplogrednih izpustov in BDP
Emissions
Emission intensity
intensity
(kg CO2e / 2010 USD PPP)
RoW
1.0
RoW GHG
emissions
13 GtCO2e
0.9
BRIICS GHG
emissions
19 GtCO2e
BRIICS 0.8
0.7
WORLD
World GHG
emissions
48 GtCO2e
0.6
0.5
OECD
OECD GHG
emissions
16 GtCO2e RoW GHG
emissions
22 GtCO2e
0.4
0.3
BRIICS GHG
emissions
39 GtCO2e
World GHG
emissions
81 GtCO2e
OECD GHG
emissions
19 GtCO2e
0.2
0.1
0.0
0
50 000
OECD
RoW
BRIICS
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
WORLD
GDP (thousand
GDPmillions
(billionsUSD,
20102010,
USD PPP)
Izzivi so tako veliki, da si ne moremo privoščiti dragih rešitev
Okoljska napoved OECD do leta 2050:
Katere politične ukrepe potrebujemo?
• Podraži onesnaževanje
Vir: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
11
Davki na goriva, cene goriv pred obdavčitvijo in raba energije v prometnem sektorju,
na enoto BDP
90
United States
1.0
USA
80
80
1.0
Other use per GDP unit
Petrol use per GDP unit
Diesel use per GDP unit
Diesel use per GDP unit
Petrol use per GDP unit
Other use per GDP unit
Petrol tax rate, € Petrol tax rate, €
Diesel tax rate, €
Rotterdam spot price, 98 octane unleaded petrol
70
70
60
60
50
0.8
0.8
0.6
50
0.6
€ per litre
Tonnes oil equivalent per million USD GDP unit
90
40
40
0.4
0.4
30
30
20
20
0.2
0.2
10
10
0
0
94
94
95
95
96
96
97
97
Vir: IEA, Energetske bilance
98
98
99
99
00
00
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
0.0
0.0
Davki na goriva, cene goriv pred obdavčitvijo in raba energije v prometnem sektorju,
na enoto BDP
Other use per GDP unit
Diesel use per GDP unit
80
80
United
States
Turkey
1.0
1.0
Petrol use per GDP unit
70
70
Petrol use per GDP unit
Diesel use per GDP unit
Other use per GDP unit
Petrol tax rate, €
Diesel tax rate, €
Rotterdam spot price, 98 octane unleaded petrol
Petrol tax rate, €
60
60
Diesel tax rate, €
50
50
Rotterdam spot price, 98 octane
unleaded petrol
0.8
0.8
0.6
0.6
€ per litre
Tonnes oil equivalent per million USD GDP unit
90
90
40
40
0.4
0.4
30
30
20
20
0.2
0.2
10
10
0
0
94
94
95
95
96
96
97
97
Vir: IEA, Energetske bilance
98
98
99
99
00
00
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
0.0
0.0
Okoljski davki: Pozitivni okoljski učinki, inovacije in prihodki
(Davčni prihodki, % BDP, 2010)
5.0
Energy
Motor vehicles
Other
4.0
*: 2009 figures
Per cent of GDP
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
Vir: OECD/EEA baza podatkov ukrepov okoljske politike; www.oecd.org/env/policies/database.
Okoljska napoved OECD do leta 2050:
Katere politične ukrepe potrebujemo?
• Podraži onesnaževanje
• Določi vrednost in postavi ceno naravnim
virom in storitvam ekosistemov
Source: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
15
Slabo merjenje in slabo upravljanje z viri
Forests & protected areas
% of GNI
Subsoil Assets
Pasture Land
Crop
Sub-Saharan Africa
Net
saving
7.6%
28% of
wealth
Natural Capital
Education
Produced Capital
+3.3%
Resource
depletion
-16.1%
Net Foreign Assets
Intangible Capital
-2,000
Pollution
-1.0%
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
USD 2005, per
capita
-6.2%
Adjusted net
savings
Vir: Svetovna Banka, “Wealth of Nations”
0
Boljše merjenje in boljše upravljanje z viri
Norway
Savings rate
Wealth
Education
Net
saving
26.2%
+6.0%
Natural Capital
Produced Capital
Net Foreign Assets
Intangible Capital
1,000,000
Resource
depletion
800,000
-16.1%
Pollution
-0.1%
USD 280,000
per capita
600,000
400,000
16.2%
Adjusted
net
savings
OECD average, 6.8%
200,000
0
Norway
-200,000
USD 2005, per capita
% of GNI
Vir: Svetovna Banka, “Wealth of Nations
OECD
Okoljska napoved OECD do leta 2050:
Katere politične ukrepe potrebujemo?
• Podraži onesnaževanje
• Določi vrednost in postavi ceno naravnim
virom in storitvam ekosistemov
• Odpravi okolju škodljive subvencije
Source: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
18
Zakaj bi pocenili ogljične izpuste, če jih želimo zmanjšati?
$45-75
milijard
USD $409 milijard,
2010, OECD,
subvencije za
fosilna goriva
2010 , države v razvoju,
subvencije za fosilna
goriva
5
$ 44 milijard,
2010, svetovne
subvencije za
obnovljive vire
elektrike
Dohodki pri unilateralni odpravi subvencij na fosilna goriva v nastajajočih gospodarstvih in državah v razvoju
(% sprememba dohodkov gospodinjstev glede na BAU)
4
3
6% manj emisij na svetovni
ravni z odpravo subvencij
za fosilna goriva
2
1
0
-1
-2
Oil-exporting
Izvoznice
countries
nafte
Vzhodna
Rest
of the World
Eastern
Preostali
svet Non-EU
Evropa
European
Source: OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050, Baseline projection using ENVCountries
Linkages model based on IEA data; OECD and IEA analysis see website: www.oecd.org/iea-izven EU
India
Indija
China
Kitajska
Russia
Rusija
oecd-ffs
19
Okoljska napoved OECD do leta 2050:
Katere politične ukrepe potrebujemo?
• Podraži onesnaževanje
• Določi vrednost in postavi ceno naravnim
virom in storitvam ekosistemov
• Odpravi okolju škodljive subvencije
• Pripravi učinkovite predpise in standarde
• Spodbudi “zelene” inovacije
Source: Okoljska napoved OECD do leta 2050 – Temeljni scenarij; IMAGE rezultati
20
Raba sladke vode v Izraelu (2009)a
AbstractionAbstraction
per capita per capita
el
220
Israel
ny
390
y
Turkey 560
ia
Australia 640
710
Spain
esUnited States
0
400
Israel
220
390
Germany
n
Intensity ofIntensity
use
of use
Germany
560
Germany 27.6
Turkey
640
1 630
3.6
Australia
Spain
1 630
17.8
Spain 29.2
0
20
a) Or latest available year
Vir: OECD, Environment Directorate.
27.6
3.6
United StatesUnited States
19.6
800
1200 800
1600 1200
2000 1600
2400 2000 2400
0
400
m3/ capita m3/ capita
available
year.
a) Or latest
available year.
CD,
Environment
Directorate. Directorate.
Source:
OECD, Environment
17.8
Turkey
Australia
710
86.4
Israel
29.2
19.6
0 40 20 60 40 80 60 100 8
abstraction as
%
abstraction
as %
of internal resources
of internal resource
21
Gospodarska učinkovitost rabe vode v poljedelstvu, 1986-2008
Indeks, 1986=100
140
120
100
80
60
40
Vrednost poljedelskega pridelka na m3 vode za namakanje
20
Stalne cene vode v poljedelstvu
(deflacionirano z indeksom cen življenskih potrebščin)
0
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Vir: OECD (2010), OECD Review of Agricultural Policies: Israel, 2010 .
22
General environmental management
Patenti s področja okoljskih
in podnebnih technologij v Izraelu
technologies, 1995-2008
number
Število of
patentov
patents
100
90
80
70
Total
patents
Skupno
število patentov
Zmanjšanje
Water pollution abatement
onesnaženosti voda
60
50
40
30
20
10
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Vir: OECD (2011), OECD Patent Statistics Database; OECD, Environment Directorate.
23
Inovacije na področju ravnanja s trdnimi odpadki v Nemčiji
40
Number of patents
35
Landfilling
Law
Packaging Waste
Recycling Law
14000
30
20
18000
16000
EPR Law
25
20000
12000
Mandatory Waste
Recovery
10000
8000
15
6000
10
4000
5
2000
0
0
Number of patents (all sectors)
45
All tech. fields (right axis)
Solid waste collection
Material recycling
Fertilizers from waste
Incineration and energy recovery
Waste management - not elsewhere classified
Opomba: Število prijav patentov, v okviru PCT (Patent Co-operation Treaty).
Vir: OECD Patent Statistics Database; OECD Indicator of Environmental Technologies.
24
Ne moreš upravljati tistega, česar ne meriš
Metodološki okvir kazalcev zelene rasti
Economic activities (production, consumption, trade)
Consumption
Outputs
Households
Governments
Investments
Income
Goods& services
Residuals
Production
Recycling,
re-use,
re-manufacturing,
substitution
Inputs
Policies,
measures,
opportunities
Labour
Capital
Resources
Taxes
Subsidies,
Regulations
Multi-factor
productivity
1
3
Amenities, health
& safety aspects
Pollutants
waste
Sink
functions
Energy & raw materials
water, land, biomass, air
The natural asset base
2
The socio-economic context and characteristics of growth
1: Indicators monitoring environmental and resource productivity
2: Indicators monitoring the natural asset base
3: Indicators monitoring the environmental quality of life
4: indicators monitoring economic opportunities and policy responses
4
Resource
functions
Investments
Innovation
Trade
Education &
training
Tudi tisto česar ne veste, vam lahko škoduje
www.oecd.org/environment/outlookto2050