The Unlimited DynaWealth Marketing Inc.

download report

Transcript The Unlimited DynaWealth Marketing Inc.

The Unlimited DynaWealth
Marketing Inc.
(UDMI) or DynaWealth is an organization of
dedicated Filipino and German entrepreneurs
committed to contributing greatly in improving the
lives of millions from several Asian nations.
Delivering the basic products and services required
by most households for their daily existence and
economic growth is its well-defined mission and
focus.
The Unlimited DynaWealth Marketing Inc.
Head Office:
U n i t 5 1 7 , 5 / F V G P C e n t e r,
6 7 7 2 Ay a l a Av e . , M a k a t i C i t y 1 2 2 6
DynaWealth was founded by its
current
Chairman
&
Chief
Executive Officer Mr. Rizaldy A.
Cueto in April 18, 2009 as a sole
proprietorship involved in selling
motor vehicles and non-life
insurances . It was incorporated
and registered by the Securities
and Exchange Commission (SEC) in
June 4, 2010.
Since its founding, DynaWealth has been serving thousands
of customers from the provinces of Nueva Ecija, Tarlac, and
Bulacan from Central Luzon, Philippines
Propelled by a burning desire to serve more and more people, members of Team
DynaWealth worked more diligently and sincerely on developing a more convenient
and reliable system to reach and serve more customers in a better and more efficient
manner. This intention caused the creation of the state-of-the-art servicing system
named PinoyServe Life Solutions (PLS).
Our Mission
To empower people
and enrich lives.
To be among the top and most valued
financial solutions providers in 2020 and
beyond, committed to sustainable
delivery of affordable products and
services innovatively, simply, and
conveniently.
OUR LEADERS
OUR PRODUCTS
MGA KAHALAGAHAN NG
MICROINSURANCE
• Nakapagbibigay ng sapat at
garantisadong benepisyo sa
mga mamamayang Pilipino.
• Sa mga oras na maharap sa mga
hindi inaasahang kaganapan
gaya ng pagkamatay ng
miyembro ng pamilya,
pagkasira ng kabuhayan dulot
ng kalamidad o iba pa,
aksidente/disgrasya, at iba
pang mga dahilan o
pangyayari.
Mura/tingi na paseguro na may
garantisadong proteksyon laban sa mga
hindi inaasahan o hindi maiwasang mga
pangyayari na pwedeng lalo pang
magpahirap sa maraming masang Pilipino
• Kung merong seguro hindi na mahihirapan na bumangon at muling magpatuloy sa
pagpapa-unlad ng kanilang pamumuhay ang mga nakasegurong Pamilyang Pilipino.
Normal nang ang Pilipinas ay madalas daanan ng maraming
unos at delubyo kaya napakahalaga na tayo ay laging handa.
KALAMIDAD
SUNOG
KRIMEN
AKSIDENTE
#5
PROMO
Coverage/Total Sum Insured (TSI):
• Accidental Death & Dismemberment
• Unprovoked Murder and Assault
• Death due to MCY-Related incidents
Php50,000.00
Php20,000.00
Php20,000.00
Php10,000.00
MAXIMUM OF 3 POLICIES PER PERSON (TSI: Php 150,000.00)
• 18 to 70 Years Old Insurable Age
Mapfre Insular Corporate CenterAcacia Ave., Madrigal Business Park
Ayala Alabang, Muntinlupa City 1770
Philippines
Tel: (632) 8764444
Fax: (632) 8764344
140
120
• DynaWealth
Php 48.00 (for 1year)
100
80
60
DynaWealth
40
Cebuana
20
Malayan
0
Premium (pesos)
• Cebuana Lhuiller
Php 25.00 (for 4 months
or Php75.00 for 1 year)
• Malayan
Php130.00 (for 1 year)
Ang Komisyon ng Seguro ay may Obligasyon at Mandato
na Pangalagaan ang Nagpapa-segurong Publiko
INSURANCE COMMISSION
1071 United Nations Ave.,Ermita Manila, Philippines
Tele/Fax (+632) 5238461-70
E-Mail:[email protected]
Other Insurances
• Property Floater (equipment, merchandise & personal
property) – covers mobile equipment (construction vehicles), goods
and personal effects.
• Construction All Risk (CAR) – covers infrastructure projects
• Marine Cargo Insurance - covers loss of or damage to
goods during transport.
• Surety Insurance – agreement to guarantee the performance
of an obligation or undertaking by another party.
Sa
ngayon,
ang
DynaWealth
ay
nangangailangan ng maraming Service
Officers (SO’s) sa bawat Barangay na
siyang
aming
makakatuwang
upang
maipaabot ng mas mabilis at mainam sa
maraming tao ang mga serbisyo at
programang isinusulong ng DynaWealth at
mga kasangga nito.
Maaari po kayong maging
Service Officer (SO) o kaya’y
mag-rekomenda ng inyong
kakilala!!! 
Paano Kumita ng Php 26,000++
Buwan-buwan Bilang SO ???
1,500 MI clients x Php 44 =Php 66,000
Php66,000/12 mos. = Php 5,500
2 MC Compre. Ins. Clients x Php2,500 = Php5,000
5 CTPL Incs. Client x Php100 = Php500
1 Fire Ins. Clients x Php1,500 = Php1,500
30 MF Clients x Php 300/Borrower = Php9,000
1Car Buyer x Php7,500 = Php7,500
Potential Monthly Income = Php 29,000
Less 10% With holding tax (Php2, 900)
Php26,100.00
BAKIT KAILANGAN NG DYNAWEALTH NG
SERVICE AREA DIRECTORS (ASDs) AT NG SERVICE OFFICERS (SOs)?
ASD
SO
SO
CLIENT
CLIENT
CLIENT
CLIENT
Application For Service Officer
Requirements:
•
•
•
•
•
•
3 Package of Microinsurance
Valid ID
Brgy. Clearance
18 and above
Cedula
Resume ( at the back of resume, sketch of the house)
Paano Kumita ng Php 51,000++
Buwan-Buwan Bilang ASD???
1,500 MI clients x Php 6.00=Php 9,000
Php 9,000/12 mos. = Php750 x 25 SOs = Php 18,750
2 MC Compre. Ins Clients x Php25O x 25 SOs = Php 6,250
5 CTPL Ins. Client x Php10 x 25 SOs = Php 1,250
1 Fire Ins. Clients x Php150x 25 Sos = Php3,750
30 MF Clients x Php15/Borrower x 25 SOs = Php9,000
1 Car Buyer x Php750 x 25 SOs = Php18,750
Potential Monthly Income = Php57,750
Less 10% Withholding Tax (Php5,775)
Php 51,975.00
Ano-ano ang mga maitutlong ng mga
Programa at Serbisyong hatid ng
DynaWealth?
Sa mga Taga-Barangay…
•Seguridad
•Karagdagang-puhunan
•Iba pang tulong pinansyal
•Karagdagang kaalaman at kasanayan
•Kapanatagan ng isip at tuluyang pag-unlad
Sa mga Ahente o
Service Officer (SO)…
•
•
•
•
•
Sigurado at malaking kita
Pagkakataong makatulong sa kapwa
Dagdag kaalaman at kasanayan
Karagdagang mga insentibo at gantimpala
Magiging responsible sa kapwa
Sa Pamahalaang Barangay…
• Mas panatag at matatalinong mamamayan
• Service Projects o mga proyektong pantulong
lalo na sa mahihirap na barangay
• Pagkakaroon ng katuwang na mapagsilbihan ang mga
mamamayan
• Paglawak at lalong paglago ng mga kakayahan sa
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa maraming
barangay mula sa iba’t-ibang sulok ng kapuluan
• Mas mataas na antas pang-ekonomiya at sosyal
• Pag-unlad at kasaganaan
• Tuloy-tuloy na mas maginhawang pamumuhay
Magpaseguro.. para
Protektado
Nueva Ecija Office:
2/F A1 Bldg., No. 89 Maharlika Hi-way,
Magsaysay Norte, Cabanatuan City, Nueva Ecija
Email Address; [email protected]
Website: www.dynawealth.com.ph
Telefax: (044) 329.0416
Let’s Get Connected!
•
•
•
Like our Page: facebook.com/dynawealthfinance
Follow us on twitter: @dynawealth2020
Usap tayo!: [email protected]