Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková *kola s právem státní

download report

Transcript Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková *kola s právem státní

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Hodonín
VELKÁ BRITÁNIE
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0266
Číslo materiálu
VY_32_INOVACE_KvK_HOZ_2E_06
Autor
Mgr. Kateřina Kočvarová
Tematický celek
Evropa
Ročník
2. ročník
Datum tvorby
20. 7. 2013
Anotace
Prezentace o Velké Británii
Metodický pokyn
Prezentace seznámí žáky se základními fakty o Velké Británii. Studenti
používají Školní atlas světa. Prezentace obsahuje aktivní odkazy.
VELKÁ BRITÁNIE
• Uveďte celý název země
• Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
• Jak se jmenuje hlava státu?
• královna Alžběta II.
• Jak se jmenuje premiér země?
• David Cameron
• Jmenujte některá známá místa
Londýna
Evropské pexeso – Spojené království (video 2 min.)
1.
2.
3.
• Vyhledejte v atlase britská zámořská území:
• Gibraltar, Bermudy, Falklandy, Sv. Helena, …
• UK je bývalou koloniální velmocí
• Jmenujte některé významné kolonie v Africe, Asii
• přes 50 zemí (bývalých kolonií) sdruženo v
mezinárodní organizaci, jejíž vlajka je na obrázku
• Britské společenství (Commonwealth)
• Co mají země Commonwealthu společného?
• Jazyk, královnu, náboženství, …
4.
Země Commonwealthu
5.
Administrativní členění země
• 4 oblasti (historické země):
• Anglie, Wales, Skotsko, S Irsko
• Doplňte hlavní města zemí
• Londýn, Cardiff, Edinburgh, Belfast
• Jak se označují základní administrativní
jednotky země?
• hrabství
6.
Přírodní podmínky
• Jak se jmenuje nejvyšší vrchol země? Porovnejte jeho nadmořskou
výšku se Sněžkou
• Ben Nevis
• V tektonická poruše Glen More leží jezero Loch Ness
• Nerostné suroviny
• ropa v Severním moři – označení na světových trzích BRENT
Obyvatelstvo
• Popište národnosti skladbu obyvatel země
• Angličané, Skoti, Irové, Velšané, Keltové
• Převládající náboženství:
• protestanti, katolíci (S Irsko)
7.
Hospodářství
• Přiřaďte grafu hodnoty (%) a legendu
• hospodářské sektory:
• zemědělství - primér 2%
• průmysl - sekundér 25%
• služby – terciér, kvartér 73%
• Jmenujte britské společnosti,
exportní artikly
Strojírenství
• Auta
• Shelby, Rolls-Royce, Jaguar,
Austin
• lodě, letadla (Harrier)
Chemický průmysl
• British Petroleum, Royal-Dutch
Shell
• Dunlop-Pirelli
8.
Když se řekne Velká Británie …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Během 30 sekund napište co možná nejvíce slov, názvů, osob, pojmů, které charakterizují tuto zemi
Eurotunel
Libra
Heathrow
Picadelli
Double decker
Oxford
Westminster
Gibraltar
Fish and chips
Den sv. Patrika
Shakespear
Použité odkazy:
• 1. Vlajka Velké Británie [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na: http://vlajkystatu.luksoft.cz/nahled-velky/vlajka_velke_britanie.jpg
• 2. Královna Alžběta [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Elizabeth_II_greets_NASA_GSFC_
employees%2C_May_8%2C_2007.jpg/433pxElizabeth_II_greets_NASA_GSFC_employees%2C_May_8%2C_2007.jpg
• 3. David Cameron [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/David_Cameron_official.jpg/450p
x-David_Cameron_official.jpg
• 4. Vlajka Commonwealthu [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.freewebs.com/commonwealth-union/Flag_of_the_Commonwealth_of_Nations.jpg
• 5. Mapa Commonwealthu [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.humanrightsinitiative.org/image/commonwealthmap.jpg
• 6. Mapa administrativního členění [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.helpforenglish.cz/files/20-1323985675-uk10.jpg
• 7. IRA [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na: http://www.dannymorrison.com/wpcontent/uploads/2012/02/backend-ira.jpg
• 8. Jaguar [on-line]. [cit. 20. 7. 2013]. Dostupné na:
http://www.thetorquereport.com/2010_jaguar_xfr.jpg