Hmyzí *k*dci na borovici

Download Report

Transcript Hmyzí *k*dci na borovici

Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_OP.2.01 Hmyzí škůdci na borovici
Vytvořeno:
Ověřeno:
17.11.2012
19.11.2012
Třída:
AE2
Biotičtí škůdci lesa
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Environmentální vzdělávání
Ochrana prostředí
2.
Ing. Hana Antošová
Časový rozsah:
Pomůcky:
Klíčová slova:
3 vyučovací hodiny
dataprojektor, notebook
škůdci na borovici, škůdci kmene, tesařík, smolák, lýkohub,
lýkožrout
Anotace:
Materiál je určen pro studenty environmentálních předmětů. Prezentace slouží k
získání informací o hlavních hmyzích škůdcích kmene na borovici.
Hmyzí škůdci na borovici
Škůdci kmene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lýkohub sosnový
lýkohub menší
lýkožrout borový
lýkožrout vrcholový
smolák mlazinový
smolák borový
smolák sosnový
kozlíček dazule
tesařík fialový
tesařík korový
tesařík borový
Lýkohub sosnový
• nalétá na spodní část borovice (kde je silná
borka)
• podélná jednoramenná matečná chodba,
poměrně husté chodby larvové
• rojí se velmi brzy - březen
matečná chodba v běli
silně napadený kmen borovice
požerek v kůře
zralostní žír
Lýkohub menší
• nalétá na horní části kmene, na silnější větve
• požerek je příčný a tvoří ho svorkovitě
uspořádané matečné chodby a larvové chodby
jsou krátké a řídké
• larva se zakuklí v běli
• rojí se o 14 později než LS
• napadají BO oslabené
• mladí brouci vylíhlí v požercích provádí zralostní
žír na koncových výhonech v korunách zdravých
BO, zavrtávají se do středu výhonů a vyžírají zde
středem výhonu podélné chodby o délce 5 cm
• závrtový otvor je prozrazen pryskyřičným
prstencem
• výhony jsou značně oslabeny za větru nebo
zatížením sněhem – ulamují se a v délce asi 15 cm
i s jehlicemi padají na zem - ztráta asimilačních
orgánů, řídnutí korun, snížení přírůstu
požerek na kmeni BO
požerek ve dřevě
požerek v kůře
Lýkožrout vrcholkový
• nalétá na vrcholové partie kmene a na větve
• samec vyhloubí snubní komůrku (po sloupnutí
požerku je viditelná) a z ní vybíhá 3 – 6 matečných
chodeb
• hvězdicovitý požerek
• matečné chodby jsou dlouhé a z nich vybíhají
značně krátké a řídké chodby larvové
• larvy se kuklí v běli
• OCHRANA: čistota lesa, odstranění těžebních
zbytků (pálení, štěpkování)
Smoláci
•
•
•
•
•
•
mlazinový (napadá BO ve věku 4 – 12 let)
sosnový (50 +)
borový ( 30 – 40 let)
čeleď – nosatci
dlouhý nosec, paličkovitá lomená tykadla umístěná uprostřed nosce
samičky vyhlodávají noscem jamky v kůře BO do kterých kladou
vajíčka
• vylíhlé larvičky vyhledávají pod kůrou hadovité chodby, které se
různě rozšiřují
• po dokončení vývoje si larva upraví kukelnou kolébku, ta je zaříznutá
v povrchu běli a je vystlaná dřevitými třískami
• OCHRANA: čistota lesa
dospělý brouk
požerek na větvičkách
kukelná kolébka
výletový otvor
Tesařík borový
•
•
•
•
•
•
•
Bývá hojný v zahradách v blízkosti borových lesů.
Délka je až 2,3cm.
Je černý matný se šesti žebry na krovkách.
Štít je černý kulatý.
Tykadla krátká jemně pilovitá.
Má celkem velká kusadla, když vás kousne bolí to.
Larva se vyvíjí 2-3 roky samice klade vajíčka do
suchých pařezů larvy potom vyžírají kořeny.
Tesařík fialový
• Krásně kovově modře nebo sytě purpurově filaově
zbarvený.
• 9 až 15 mm velký brouk.
• Létá od května do července, kdy napadá suché smrkové či
borové dříví.
• V napadených kmenech se často zavleče do skladů dřeva,
kde zdomácní a způsobuje značné škody na dřevě, která má
alespoň pruh kůry.
• Jeho larva se vyvíjí pod suchou kůrou, chodby jsou do
povrchu běli silně zaříznuté, široké a často přecházejí v
plošný požerek.
• Výletový otvor je oválný o rozměrech 6 x 2 mm. Vývoj trvá 3
roky.
požerek larvy
Použité zdroje
Zdroje:
• FORST a kol., 1985: Ochrana lesů a přírodního prostředí. Státní
zemědělské nakladatelství Praha, 409 str. ISBN 07-069-85-04
• http://atlasposkozeni.mendelu.cz/atlas/445-lykohub_sosnovy.html
• http://atlasposkozeni.mendelu.cz/atlas/446-lykohub_mensi.html
• http://atlasposkozeni.mendelu.cz/atlas/452smolak_znamenany.html
• http://fotoalba.centrum.cz/original.php?pid=25203440&psize=1
• http://www.cerambycidae.eu/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=92:ergates-faber-ssp-faber-linnaeus1761&catid=46:prioninae&Itemid=146
• http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id36460/
• http://www.richtera.cz/betlemari/akce/rady/cervotoc.html
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.