Masterproef (Master) - Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

download report

Transcript Masterproef (Master) - Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

FACULTEIT THEOLOGIE EN
RELIGIEWETENSCHAPPEN
Academiejaar 2014 – 2015
Infosessie hogerejaarsstudenten
Scriptie en masterproef
•
•
•
•
Scriptie 1: min. 5000 woorden
Scriptie 2: min. 7500 woorden
Masterproef (Master) min. 20 000 woorden
Masterproef (Advanced Master) min. 25 000 woorden
evtl. doorwerken op masterproef Master
(dan min. 40 000 woorden)
• Masterproef (Advanced Master: Praktische
theologie): stage en onderzoeksscriptie
(min. 10 000 woorden)
titelblad, inhoudstafel, bibliografie en eventuele bijlagen niet meegerekend.
Meegerekend worden dus uitsluitend de inleiding en het corpus van de tekst
(inclusief voetnoten).
Scriptie en masterproef
•
• plagiaat !
thesismarkt (vrijdag 14-16u, MTC1 02.07)
Scriptie en masterproef
• Lijst met onderwerpen
http://theo.kuleuven.be/page/verhandelingen/
• Richtlijnen + ECTS fiches
http://theo.kuleuven.be/nl/studenten/richtlijnen/
• Elektronisch indienen
https://theo.kuleuven.be/page/indienen_onderwer
p/
Keuzevakken
• Bachelor: in keuzevakkenpakket ten minste
o
o
o
(1) één klassieke taal,
(2) een vak 'lezing van theologische teksten' in een
klassieke of moderne taal
(3) een extra vak filosofie
• Keuzevakken
o
o
o
Uit de Nederlandstalige en Engelstalige programma’s
Binnen eigen opleidingsniveau, tenzij speciale toelating
Voor opo’s uit andere faculteiten, ook speciale toelating
Studiereis Turkije 2015
wat?
• Study Trip to Turkey: Urban Centres of Early
Christianity in Western Turkey
• 7th-18th April 2015
• In this joint program, participants from KU Leuven, Faculty
of Theology and Religious Studies, and Liverpool Hope
University, Department of Theology, Philosophy and
Religious Studies will visit archaeological sites relevant to
the New Testament and Greek and Roman culture of the
first century CE. Students participate actively in the guided
archaeological tours and museum visits by interacting with
members of the teaching team and specialists on site.
Students prepare for this on-site course through
preliminary reading assignments and by presenting a short
oral presentation in situ.
At the end of the course, students submit an examination
paper on his/her chosen topic as approved by the teaching
team. To provide ample time for discussion, participation is
limited to 15 students from each institution.
For more information, contact:
[email protected],
[email protected], [email protected]
• Price: 750 Euros (for students).
• Accommodation (double or triple rooms), bus transfers,
guided tours and entrance fees included. Flight is not
included.
Tuesday, 7 April 2015
Arrival in Izmir (Smyrna)
Wednesday, 8 April 2014
Pergamon; Thyatira
Thursday, 9 April 2015
Izmir Musea
Sardes
Philadelphia
Friday, 10 April 2015
Izmir Agora
Claros
Ephesus:
House of Mary
Saturday, 11 April 2015
Ancient Ephesus
Artemision
Church of St John
Isabey Mosque
Sunday, 12 April 2015
Priene
Miletus
Didyma
Monday, 13 April 2015
Bodrum (Halicarnassos)
Mausoleum
Museum of
Underwater
Archaeology
Tuesday, 14 April 2015
Laodikeia
Hierapolis
Colossae
Wednesday, 15 April 2015
Burdur Museum
Sagalassos
Thursday, 16 April 2015
Yalvaç Museum
Pisidian Antioch
Friday, 17 April 2015
Antalya Museum
Perge
Saturday, 18 April 2015 Return
to Belgium/England
Wie wil, kan de reis laten opnemen in het studieprogramma
opnemen als keuzevak:
Studiereis Griekenland-Turkije (B-KUL-A07I6A)
(in het bijzonder in de Master)
Inschrijven voor 8 oktober.
Studiereis India 2016
• 1 maand India met uitgebreid programma vooraf
• georganiseerd sinds 2002
• volgende, achtste editie: jan/feb 2016
Indiareis 2016
wat?
• werkcollege India (4 studiepunten)
o
o
o
lezingen, excursies, reflectietraject, …
paper
eerste sem. 2015-2016
• studiereis (4 studiepunten)
o
o
o
één maand India
15 januari – 14 februari 2016 (einde eerste week ex. –
einde eerste week tweede sem.)
uitgewerkte paper
Indiareis 2016
wat?
1 maand India
• programma 2007, 2009, 2012 & 2014
o
zie www.indiablog.be voor een gedetailleerd overzicht
• programma 2016 ~ programma 2014
• verblijf in Delhi, Amritsar, Agra, Varanasi, Bihar & Sikkim
Indiareis 2016
wie?
• de reis gaat enkel door als min. 15 studenten zich
hebben ingeschreven op 1 maart 2015
• max. 20 deelnemers
• deelnemers nemen 8 studiepunten op in hun
programma in 2015-2016
• deelnemers zijn studenten (2015-2016!) uit:
o tweede fase bach
o derde fase bach
o WIDR
o vk bach, master, manama
Indiareis 2016
meer info?
− syllabus werkcollege India (A05D9A)
− syllabus studiereis India (A01D3B)
− en vooral: www.indiablog.be
Indiareis 2016
geïnteresseerd?
− stuur vanaf 1 januari 2015 een mailtje naar Prof.
−
−
−
−
Broeckaert ([email protected])
waarin je je interesse laat blijken
kom zeker naar de info-avond op 17 feb 2015
(Kleine Aula, 19-23u)
schrijf voorlopig in vóór 1 maart 2015 (dus dit
academiejaar!)
alle studenten ontvangen hierover mail eind dec
2014 & begin feb 2015
zie ook www.indiablog.be
Indiareis 2016
Keuzevakken Pastorale stage en werkcollege
praktische theologie
Wie interesse heeft, contacteert best zo snel mogelijk
[email protected]
Zie www.theopraxis.eu
Canoniekrechtelijke graden
• Infovergadering:
o
Dinsdag 30 september, 13-14u, lokaal MTC1 02.07
Indalen SLO
• Bachelor
o
o
Vakdidactiek
Vakdidactisch seminarie
• Master
o
Theologie, Religie, Onderwijs
• Certificaat: Vakdidactiek, vakdidactisch seminarie, TRO
ISP – IER – uurrooster: via Toledo
• ISP – IER – uurrooster
• Andere toepassingen op Toledo:
o
o
Cursuspagina’s
Webmail
Toledo hoofdscherm
Studentenhandleiding Toledo:
https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf
Toledo: ISP – IER – uurrooster
Individueel Studieprogramma
Hoofding van een ISP
https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp
Individueel Studieprogramma:
Lay-out zoals in de programmagids
https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp
IER
https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/ier
Gepersonaliseerd uurrooster
Toledo: cursuspagina’s
Voorbeeld cursuspagina
Toledo: webmail
Webmail
Zelfstudie en examenspreiding
• Omwille van werk, overlapping  Faculteit
• Aanvraag voor zelfstudie en examenspreiding  via het
facultaire platform
http://theo.kuleuven.be/page/aanvraag_statuut/
• Steeds staven met attesten werkgever
([email protected])
• Intekenen voor examenmoment  via het facultaire
platform https://theo.kuleuven.be/page/werkstudent/
Toledo: vakken in zelfstudie
Zelfstudiepakketten
Zelfstudiepakketten
Erasmusstudenten
• http://theo.kuleuven.be/uploads/file/onderwijs/socrates/era
smusmatrix.pdf
• Opo’s Faculteit Leuven en opo’s Erasmusfaculteit die
zullen worden uitgewisseld
• Overleg met secretaris FPOC
• Terugsturen naar mevr. Dehaes.
Belangrijke data
• 8 oktober 2014: deadline ISP
• 5 november: deadline indiening onderwerpen scripties en
masterproeven
• 1 december: deadline aanvraag zelfstudie &
examenspreiding
• 5 januari 2015: deadline indiening papers
• 25 februari: deadline ISP tweede semester
• 3 april: deadline aanvraag zelfstudie & examenspreiding
Studietrajectbegeleiding
• Informatie
• Leerprocesbegeleiding
• Ombudsdienst
• Gesprek
Contactpersonen
Prof. dr. Frederiek Depoortere,
studietrajectbegeleider/ombuds
Voor alle praktische vragen over samenstelling programma, examens, enz.
e-mail: [email protected]
URL: http://theo.kuleuven.be/page/studieadvies
Evelyn Peeters en Francis Van den Noortgate
studietrajectbegeleider voor werkstudenten
e-mail: [email protected]
Contactpersonen
Prof. dr. Annemie Dillen, secretaris FPOC en ISPverantwoordelijke
Voor alle vragen ivm ISP
e-mail: [email protected]
Mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail
Andere activiteiten
Concert Messiaen
http://theo.kuleuven.be/nl/algemeen/concert-messiaen/
http://theo.kuleuven.be/en/concert-messiaen/
‘Vingt regards sur l’enfant-Jésus’ (1944) van Olivier
Messiaen (1908-1992), door de Schotse pianist Steven
Osborne.
Het concert gaat door op woensdag 1 oktober om 20.30 u in
de Grote Aula van het Maria Teresia college te Leuven.
5 euro
Mogelijk op te nemen in het kader van Theologische en
godsdienstwetenschappelijke perspectieven
Bezoek bisdom Brugge voor studenten bisdom Brugge (10
november, 10 uur)