Toetsen bij de methode* *My name is tom*?

download report

Transcript Toetsen bij de methode* *My name is tom*?

Gebruik Anglia!

www.Angli.org

Assessing English for the International Community

Anglia Nederland is een organisatie die in samenwerking met Chichester College uit Engeland zorgt voor een totale leerlijn Engels in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Anglia Nederland houdt zich vooral bezig met: Leggen contacten tussen leerkrachten Engels in het basisonderwijs In Europa ontwikkelen van examens op niveau voor leerlingen en studenten Nascholing voor docenten, zowel in Nederland als in Engeland Studiebezoeken Ondersteuning via het internet

1.

2.

3.

4.

First step Junior Primary Preliminary My name is Tom, Part 1 1.

First step 2.

Junior My name is Tom, Part 2 1.

Primary 2.

Preliminary

Per level (niveau) zijn er luistertoetsen beschikbaar…

… en schrijfvaardigheidstoetsen

Woordenlijsten per niveau

Voorstel toetsen/ becijfering: • • • • • Vanaf groep 5 beginnen met woordjes leren.

Elke pagina overhoren met WRTS Aan het eind van het jaar Anglia Luister- en schrijfvaardigheidstoets (de E-toets) In groep 7 en 8 de Cito M toets In de onderbouw (groep 1 – 4) de computertoetsen (diploma’s) van de cd’s (My name is Tom).

Materiaal te downloaden: • • • • • Woordenlijsten op papier te downloaden op www.ehb.nu

(downloads) Woordenlijsten WRTS (overnemen via http://anglianetwork.wrts.nl

) Toetsen per groep te downloaden op www.ehb.nu

(downloads) Toetsen in ParnasSys ook te downloaden via www.ehb.nu

Deze presentatie ook…