Barbara toli* DENT. MED. 3GOD.

download report

Transcript Barbara toli* DENT. MED. 3GOD.

SMETNJE GLASA
BARBARA TOLIĆ
DENT. MED. 3GOD.
Mehanizam nastanka glasa
 FONACIJA- izdisaj modificiran laringealnim
vibracijama (vokal u grkljanu)
1. Prefonacijski voljno započeti udisaj
2. Prefonacijski izdisaj
3. Paramedijalni položaj glasnica
FONACIJA
 Osnovni laringealni ton- titranje glasnica u horizontalnoj
ravnini:
1.samoglasnici
2.zvučni suglasnici B,G,D, Đ,Ž,Z,DŽ
 pojačavaju ili prigušuju- rezonantne šupljine
artikulacijski organi
Čujemo akustični val niza f i modulacija, a ne laringealni
ton!
FONACIJA
 U početku voljno započeta  sadržana u mislima
 Kasnije- kinestatski, refleksni mehanizam :
-masa
-dužina
-napetost glasnica
 n.laryngeus sup. et inf. (n X.)
FONACIJA
 Normalno OBJE glasnice = f, A, faza
udaljavanje i približavanje
 Horizontalna vibracija i valovito gibanje glasnica
 M :100-150 Hz
Ž: 180-220 Hz
DISFONIJA (promuklost)
 poremećaj glasa koji označava svako odstupanje od
njegovih normalnih obilježja:
-visine
-intenziteta
-kvalitete
1. a) nejednolika vibracija glasnica
b) promjena mase, dužine, napetosti
(Ca, edem)
2. nepotpuna adukcija glotisa šum u grkljanu
DISFONIJA
 Poremećaj omjera
turbuletno strujanje : vibratorni segment
 Eufonija- normalmna morfologija i funkcija
 Afonija ili bezglasije- dominacija turb. strujanja
- izostaje vibratorni segment
 Pseudofonija- ezofagealni glas dominantan turb.
nastao u ezofagealnom ušću
DISFONIJA
 Primarne organske promjene
 Primarne funkcionalne
 Sekundarne organske promjene
 Razvojne i hormoske disfonije
 Psihogene disfonije i afonije
Primarna organska disfonija
 Pri kroničnom laringitisu
 Kao posljedica - upaljene i fibrozne sluznice
- hiperkinetičke aktivnosti mišića
- kroničnog difuznog edema
- Ca glasnica:
*izostanak vibracije
jednostr. glasnička
glotičnog vala
+ hiperemija
Ca glasnica
Kronični difuzni edem
Primarne funkcionalne disfonija
 Uzrok i patofiz. mehanizam teško utvrditi
1) Konstituciske
2) Habitualne
3) Profesionalne
4) Psihogene
* Glavno obilježije svih : DISKINEZIJA
Diskinezija
 Neodgovarajuća aktivnost grkljaskih i vratnih
mišića pri fonaciji
 Hiperkinetičke
 Hipokinetičke
Hiperkinetičke klinička slika
 Pretjerano aktivni mišići pri fonaciji
 Osjećaj stranog tijela, suhoće, boli
 Brz zamor glasnica, povišena f, neusklađeno
disanje
 Glasnice hiperemične
 Ventrikularni nabori približeni
Hipokinetičke klinička slika
 Glas pneumofoničan (mikrofonija)
 mlohave glasnice sa kratkom zatvorenom
fazom
 Nepravilna A i faza vibracije
 Subjektivne smetnje slične hiperkinetičkoj
Terapija
 Respiracijske vježbe
 Supresija upotrebe glasa
 Sniženje intenziteta glasa
Sekundarna organska disfonija
 Vokalni noduli
 Kontakni ulkus
 Hipertrofija ventrikularnih nabora
Vokalni noduli
 Pjevački čvorić ( Ž, profesija)
 Edematozni ili fibrozni
 Posljedica učestale tkivne traume
 Hiperkinetička fonacija s visokom:
- frekvencijom
- osnovnim lareng. tonom
 Th: konzervativna
mikrokiruška
Vokalni noduli
Kontaktni ulkus
 Erozija epitela u sluznicu stražnjeg dijela 1 glasnice
 Uzroci: kronične upale,vokalne traume,
alkohol, duhan, hiperaciditet želudca
 TH: Glasovna (režim šutnje,šaptanja)
Protuupalna
Antacidna
Hipertrofija ventrikularnih nabora
 Hipertrofija zbog duže aktivnosti vent. nabora pri
fonaciji
 Kl. sl : dubok glas
promuklost
sužen raspon gotovo ne vibrirajućih glasnica
 TH: konzervativno
glasovne vježbe
kiruški (laserska evaporacija)
*utvrditi razlog hipertrofije- suspektno na Ca
Hipertrofija ventrikularnih nabora
Razvojna i hormonalna disfonija
 Pubertet- M (mutatio tarda)
 izostanak androgene stimulacije grkljana
 Povećana aktivnost
krikotireoidnog mišiča
 Psihički poremećaj
Displastične disfonije
 Prirođene ili stečene anomalije grkljana
(hipoplazija,asimetrija)
 glas : visoko zvučan
smanjenog opsega
pneumofoničan
Dijafragma grkljana
 Prirođena ili stečena vezivna membrana između
glasnica
 Kod kiruškog odstranjenja
papiloma grkljana
 Izostanak vibracije glasnica i proizvodnje glasa
 TH: kiruški, implatacija masnog tkiva u atrofičnu
glasnicu
Spastička disfonija
 U fonaciji spazam : laringealnih mišića
respiracijskih mišića
glotisa
 Uzrok: neurogeni poremećaj,
-cerebralna paraliza
-suprabulbarna paraliza
 TH: botox u glasnice  popuštanje spazma
Psihogena disfonija
 Psihički poremećaj govora i glasa
 Tih ili preglasan sa gubitkom melodijskih
obilježaja
Psihogena afonija
 Akutni ili kronični psihički stres gubitak glasa
 Glasnice normalne
 U ekspiriju ne dosežu medijalnu liniju
TH: psihijatriski postupak
Pretrage fonacijske funkcije
 Laringostroboskopija
 Aerodinamički testovi fonacije
 Akustična analiza glasa
 Ultrabrza kinematografija grkljana
 Elektromiografija grkljana
LARINGOSTROBOSKOPIJA
 Vizualni dojam mirovanja (laringoskopija)
 Načelo isprekidanog svjetla
 prividno zaustavljanje glasnica u jednom
vibracijskom položaju (slow motion)
 f isprekidanog svjetla podudara s učestalosti
titranja glasnica
AERODINAMIČKI TEST FONACIJE
 Ekspiracijski volumen za vrijeme fonacije
(prosječan protok zraka kroz glotis /sek fonacije)
 Max udisaj i određivanje trajanja fonacije
samoglasnika (normalno oko 15 s)
 Veliki protok: nepotpuno zatvaranje glotide
 Mali protok: hiperkinezija
AKUSTIČNA ANALIZA GLASA
 Kompleksni akustični val rastavljamo u djelove
 3D akustična spektralna analiza
 Samoglasnik okomita crte na zapisu = otvaranje
glotide
 glasnice ne vibriraju -nepravilan, aperiodičan zapis:
-Suglasnik S nema okomitih linija
-Patološki (promuklost) pri izgovoru samoglasnika
Ultrabrza kinematografija grkljana
 Ultrabrzom kamerom
 5 000-10 000 x 1sek
 Znanstvene svrhe
Elektromiografija grkljana
 Registracija AP laringealnih mišiča
HVALA NA PAŽNJI!!