Projekt pt. Co mo*na zrobi* z odpadami.

download report

Transcript Projekt pt. Co mo*na zrobi* z odpadami.

W styczniu zespół realizujący projekt
ekologiczny „Co można zrobić z odpadami”
przeprowadził sondę wśród mieszkańców
Gminy Cieszków. Mieszkańcom Cieszkowa
i okolicznych wsi ( ok. 200 osobom) zadano
dwa krótkie pytania :
1.Co to jest recykling ?
2.Czy segreguje pan/pani odpady (śmieci)?
Recykling - jedna z kompleksowych metod ochrony
środowiska naturalnego. Jej zadaniem jest
ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz
zmniejszenie ilości odpadów.
Definicję recyklingu znały 142 osoby, co
stanowi 71% badanych.
Tak wiem
Nie wiem
A na pytanie o segregacji odpadów 168 osób
odpowiedziało, że segregują śmieci w swoim
gospodarstwie domowym, co stanowi 84%
badanych.
Tak segreguje
Nie segreguje
Wniosek z przeprowadzonej sondy jest taki,
że większość osób deklaruje , że w swoim
gospodarstwie domowym segregują śmieci,
jednak prawie 30% badanych nie wie czym jest
recykling.
Zadaniem naszego zespołu było dostarczenie
wiedzy kolegom i koleżankom ze szkoły oraz
mieszkańcom naszej gminy. Uświadomienie
ich, w jaki sposób można zapobiec
zaśmiecaniu środowiska, gdzie należy
wyrzucać śmieci i co dalej się z nimi dzieje
oraz w jaki sposób wykorzystać ponownie
odpady.
Dnia 23.02.2011 w naszej szkole powstały pojemniki na odpady.
Niebieski- papier,
Zielony- szkło bezbarwne,
Pomarańczowy- aluminium,
Żółty- plastik.
W dniu 25.03.2011 o godz. 11:15 przeprowadziliśmy pierwszy etap
doświadczenia (zakopanie różnego rodzaju odpadów takich jak:
puszka aluminiowa, papier, odpady organiczne- ziemniaki). Jego
celem jest udowodnienie , że wyrzucanie np. puszek po napojach ,
czy opakowań po chipsach lub chusteczek papierowych
powoduje, że tego rodzaju śmieci rozkładają się bardzo długo
zaśmiecając nasze najbliższe otoczenie.
Kolejnym etapem doświadczenia było odkopanie odpadów po
około miesiącu i ocena w jakim tempie rozkładają się
poszczególne śmieci.
Podejmowaliśmy w ten sposób próbę edukacji naszych
kolegów z gimnazjum, jak i innych mieszkańców gminy Cieszków,
aby świadomie segregowali odpady, korzystając z pojemników do
tego przeznaczonych.
Po upływie miesiąca zostały odkopane odpady.
Puszka nie uległa rozkładowi, ziemniaki puściły
pędy, a papier znikł . Niestety, ale z powodu braku
sprzętu nie zostało to sfotografowane.
1.Jaką nazwę nosi Pana firma?
2.Czym zajmuje się Pana firma ?
3.Jak długo istnieje Pana firma ?
4.Jakim sprzętem dysponuje Pana firma ?
5.Czy Pańska firma działa tylko w gminie Cieszków ?
6.Czy w gminie Cieszków jest zgromadzone dużo śmieci?
7.Czy mieszkańcy gminy segregują odpady ?
8.Czy znajdują się pojemniki do segregacji odpadów?
9.Gdzie znajduje się wysypisko śmieci ?
10.Co dalej dzieje się z odpadami ?
11.Czy na terenie gminy znajdują się dzikie wysypiska ?
12.Jak pan myśli, w jaki sposób można rozwiązać ten problem?
13.Skąd pomysł na taki rodzaj działalność?
14. Czy lubi Pan swoją pracę?
Odpowiedzi na pytania zostały umieszczone na tablicy na
korytarzu szkolnym.