Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı

download report

Transcript Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI
KURULUMU İŞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni
17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA
Seminerin Amacı
Bu seminer,
Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 22 Kasım 2012
tarihinde sözleşmeleri imzalanan 3362 adet Ortaöğretim
Kurumu yerel alan ağı ve pasif üyeleri kurulumu işine ait
muayene ve kabul işlemlerini organize ve rehberlik
etmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu seminere katılanlar illerinde muayene ve kabul
komisyonlarını bilgilendirmek üzere seminer verecekler,
2
Sununun Kapsamı
Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ;
a) Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve
İnternet kullanımı bileşeni hakkında bilgi vermek
b) 3362 okulda okul içi kablolama kapsamında
yapılacak iş kalemleri,
c) Eğitimde Fatih Projesi kapsamında hazırlanan
kanun ve yönetmelikleri,
d) 3362 okulda geçici muayene ve kabul işi
e) 3362 Ortaöğretim kurumunun ağ altyapısı
ihalesinin Sözleşme, İdari ve Teknik şartname
esaslarına göre kurulum, muayene ve kabul süreçleri
3
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir
BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni
Kısa Tanıtımı
Okul Ağı Erişim Hedefi
Her sınıftan
intranetteki e-içeriğe
erişimin sağlanması
Her sınıftan
güvenli ve filtreli olarak
internete erişimin sağlanması
5
Örnek Erişim Altyapısı
6
Erişim Altyapısı
Okul Yerel Ağının
(LAN) Kurulması
İntranet/İnternet
Erişiminin
Sağlanması
E-İçeriklerin
Sunulacağı Veri
Merkezinin
Kurulması
7
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Okul içi yapısal kablolamanın yapılması
Her okulda sistem odasının oluşturulması
Okul binalarının fiber kablo ile birbirine bağlanması
Her dersliğe 2 adet data prizi ve 1 adet elektrik prizi sağlanması
Her okula güvenli ağ geçidi cihazının sağlanması
Ağ cihazları için KGK sağlanması
Dersliklerden çevrim dışı içeriğe erişimin sağlanması
8
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Bina İçinde Nerelere Data Hattı Çekilecek ?
OKUL EĞİTİM ORTAMLARINA
Ana Sınıfı
Derslik
Fen Bilgisi Lab.
Fizik,Kimya,Biyoloji Lab.
Yabancı Dil Lab.
Sosyal Bilgiler Lab.
Mesleki Uygulama Lab.
Ortak Kullanılan Lab.
Atelye
Resim, Müzik ve Oyun Odaları
Ortak Kullanım alanları(mekanları)
İşlik Olarak Kullanılan Derslik
Bilgisayar Laboratuarı
BT Sınıfı
Öğretmenler Odası
Müdür Odası
Müdür Baş Yardımcısı
Müdür Yardımcısı Sayısı
2
DİĞER OKUL BİRİMLERİ
Çalışma Odası
Kütüphane
Daktilografi Odası
Fotokopi Odası
Test Odası
Toplantı Salonu
Eğitim Araçları Odası
Çok Amaçlı Salon
Rehberlik Servisi Odası
Konferans Salonu
Özel Eğitim Hizmetleri Od.
Spor Salonu
Memur Odası
Okul Aile Birliği Od.
Teknisyen Odası
Revir
Hizmetli Odası
Danışma Odası
Sayman Odası
Bekleme Odası
Gözlem Odası
Depo(Ambar)
Grup Rehberliği Odası
Arşiv
2
2+2
4
3
2
BAĞLANTI PRİZİ
Öğrencilerin dağıtılan tablet bilgisayarlardan
akşam [email protected] ağına bağlanabilmesi için sadece pansiyon
binalarında uygulanmak üzere her katta tavana yakın
seviyede koridorun uzunluğuna göre 1 veya 2 adet veri
prizi montajı yapılacaktır.
VERİ PRİZİ
11
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Bilinçli, Güvenli BT ve İnternet
Kullanımı
BT ve İnternetin Sağladığı Olanaklar
•
Eğitim, bilgiye erişme ve kullanmada fırsat eşitliği,
•
Uzaktan eğitim sistemleri ile eğitimde zaman ve mekan sınırlarının
aşılması,
•
İletişimin ve hızının artması,
•
Çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarına ve bilgiye kolay erişimi,
•
Kullanıcıların kendilerini özgür ifade edebilmeleri,
•
Küreselleşme olgusu sonucunda farklı dilleri öğrenme, kullanabilme,
•
Ekonomik, toplumsal ve kültürel amaçlarla bireylerin bir araya gelmesi,
•
Oyun oynama
13
BT ve İnternetin Uygunsuz Kullanımı ve Riskleri
•
“Dijital okuryazarlık” düzeyi düşük olan aile ve eğitimciler çocuklara ve
gençlere etkili yönlendirme yapamayabilirler,
•
Nitelikli sosyalleşme ortamı sağlanamayan çocuk ve gençler teknoloji
bağımlısı olabilir,
•
Teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu bedensel, ruhsal ve bilişsel
sorunlar yaşayabilirler,
•
Niteliksiz ve uygunsuz dijital içerik ve oyunlara erişebilirler,
•
Kişisel bilgileri başkaları tarafından kötüye kullanılabilir,
•
Kötü niyetli yazılımlar bilgisayarında sorunlara neden olabilir,
•
Aşırı ticari içerik ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle “üretici” değil “tüketici”
durumuna gelebilirler.
14
Yeni Neslin İnterneti Kullanım Amaçları
• İnternette gezinme
• Sohbet, anlık mesajlaşma
• Sosyal ağlar
• Dosya indirme/paylaşma,
• Oyun
15
Çocuk ve Gençlerin İnterneti Bilinçli Kullanmalarını
Etkileyen Faktörler
Aile
Öğretmen ve Okul Yöneticileri
Evde bilgisayar ve İnternet
erişiminin olmaması
Bilgisayar ve internet kullanımı
konusundaki eksiklikler
Bilgisayar ve internet kullanımı
konusundaki eksiklikler
İnterneti eğitim amaçlı kullanma
konusundaki eksiklikler
İnternetin sağladığı olanakların
farkında olmama
İnternetin yanlış ve niteliksiz
kullanımının oluşturacağı risklerin
farkında olmama
İnternetin yanlış ve niteliksiz
kullanımının oluşturacağı risklerin
farkında olmama
Ailelerin İnternetin yanlış ve
niteliksiz kullanımı sonucu doğacak
sorunlarla nasıl baş edebileceğini
bilmemesi
İnternetin yanlış ve niteliksiz
kullanımı sonucu doğacak
sorunlarla nasıl baş edebilecekleri
konusundaki eksiklikleri
Okulda İnternet erişimi konusunda
sorun yaşanması
Öğretim Programları, Sosyal
ve Çevresel Faktörler
İnternetin bilinçli, güvenli
kullanılmasını içeren bilgisayar
dersinin yokluğu veya öğretim
programlarında ilgili kazanımların
bulunmaması
Öğrencilerin evlerinde bilgisayar
ve İnternet erişimi olmaması
Öğrencilerin evlerinde bilgisayar
ve İnternet erişimi olmaması
Öğrencilerin oyun alanı, spor
salonu, vb. etkinlik alanlarından
yoksun olmaları, sosyal etkinliklere
yönlendirilmemeleri
İnternetin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarla başa çıkmada
aile-öğretmen ve okul yönetiminin işbirliğine gitmemesi
16
Öneriler
• Okulda bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda
çalışmalar yapacak bir ekip oluşturulabilir.
– yönetici,
– bilişim teknolojisi öğretmeni,
– rehber öğretmen,
– velileri temsil eden bir veya iki veli,
– herhangi branştan bir öğretmen,
– öğrencileri temsil eden bir veya iki öğrenci.
17
Öneriler
Oluşturulacak ekibin görevleri
– ekip üyelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
– öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
– öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
– velilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
– öğretmen ve ailelerin işbirliği yapmalarını sağlamak,
– gerektiğinde ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarından destek almak
18
Öneriler (Çocuklar için internet kullanım kuralları)
19
Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi)
Ebeveynin Taahhüdü
İnternetin çocuklarım için harika bir ortam olabileceğini biliyorum. İnternet ziyaretlerinde güvende
olmalarına yardım etmek için üzerime düşeni yapmam gerektiğini de biliyorum. Çocuklarımın bu konuda
bana yardımcı olabileceklerini anlayarak, aşağıdaki kurallara uymayı kabul ediyorum:
1. Çocuğumun kullandığı hizmetleri ve web sitelerini yakından tanıyacağım.
2. Çocuklarımın bilgisayar kullanımı ile ilgili makul kurallar ve ilkeler koyacağım, bu kuralları konuşup
tartışacağım ve hatırlatma notu olarak bilgisayara yakın bir yere asacağım.
3. Çocuğum bana internet üzerinde bulduğu ya da yaptığı "kötü" birşeyden söz ederse aşırı tepki
göstermeyeceğim.
4. Çocuğumun diğer ortamlarda edindiği arkadaşlarını tanımaya çalıştığım gibi, sanal ortamda ve Buddy
List (sanal arkadaş listesini düzenlemeyi sağlayan bir modül)’deki “arkadaşlarını” da yakından tanımaya
çalışacağım.
5. Bilgisayarı evde tüm aile bireylerinin kullandığı ortak bir alana koymaya çalışacağım.
6. Şüpheli ve yasadışı faaliyetler/web sitelerini ilgili makamlara rapor edeceğim.
7. Çocuklar için tavsiye edilen sitelerin bir listesini yapacağım ya da araştırıp bulacağım.
8. Çocuklarımın internet üzerinde hangi siteleri ziyaret ettiğini sıklıkla kontrol edeceğim.
9. İnternette uygunsuz içeriği filtrelemek ve engellemek için seçenekleri araştıracağım.
10. Çocuklarım ile sanal ortamdaki keşifleri hakkında konuşacağım ve elimden geldiği kadar sıkça onlarla
birlikte sanal maceralara atılacağım.
Yukarıda yazılanları kabul ediyorum.
_________________________ __________________
Ebeveyn imza (ları) Tarih
Ailemin bu kurallara göre yaşamayı kabul ettiğini anlıyorum ve interneti benimle birlikte
keşfetmeleri için aileme yardım etmeyi kabul ediyorum.
_________________________ __________________
Çocuğun imzası Tarih
20
Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi)
Çocuğun Taahhüdü
İnternetin bemim için harika bir ortam olabileceğini biliyorum. İnternet ziyaretlerimde güvende olmama
yardım edecek kurallara uymamın benim için önemli olduğunu da biliyorum. Aşağıdaki kurallara uymayı
kabul ediyorum:
1. Kendime ya da ailemin diğer bireylerine ait kişisel bilgileri açık etmeyecek şekilde, kendim için güvenli
ve makul bir ekran adı seçeceğim.
2. Şifremi ailem dışında herkesten gizli tutacağım. Ailemin onayı olmadan başka e-posta hesapları
açmayacağım.
3. Sanal profilime kişisel bilgilerimi dahil etmeyeceğim. Kendime ya da ailemin diğer bireylerine ait kişisel
bilgileri - herhangi bir yoldan ve herhangi bir formatta - sanal olarak ya da sanal ortamda tanıştığım biriyle
paylaşmayacağım. İsim, adres, telefon numarası, yaş ya da okul adı bu kapsama girmekle birlikte, kişiler
bilgiler sadece bunlarla sınırlı değildir.
4. Bana nasıl davranılmasını istiyorsam ben de başkalarına karşı öyle davranacağım.
5. Sanal ortamda iken, düzgün ve saygılı bir dil kullanmak da dahil, görgü kurallarına uygun şekilde
davranacağım. Kavga başlatmayacağım, tehdit içeren ya da kötü sözcükler kullanmayacağım.
6. Çevrimiçi oldukları halde kendilerini sanki değillermiş gibi gösteren kişiler olabileceğini bildiğim için,
kişisel güvenliğimi herşeyden önde tutacağım.
7. Sanal ortamda tanıştığım kişiler hakkında ebeveynlerime karşı dürüst olacağım, ve her defasında onların
sormalarını beklemeden, kendim bu kişilerden söz edeceğim. Ebeveynlerimin onaylamadığı birinden
gelecek e-posta ya da anlık iletilere yanıt vermeyeceğim.
8. Kötü, iğrenç, ya da adi şeyler gördüğüm/okuduğum takdirde, bu durumun tekrarlamasını engellemeleri
için hemen oturumu kapatıp ebeveynlerime anlatacağım.
9. Kötü sitelere ait resimler/linkler ya da kötü dille yazılmış e-posta/anlık iletiler alırsam; katılımcıların
küfür, adi ya da nefret sözcükleri içeren dil kullandığı bir sohbet odasına girersem derhal ebeveynlerime
söyleyeceğim.
21
Öneriler (Aile içi internet güvenliği sözleşmesi)
Çocuğun Taahhüdü
10. Sanal ortamda tanıştığım birine, ebeveynlerimin onayı olmadan, hiçbir şey göndermeyeceğim.
Sanal ortamda tanıştığım birinden herhangi birşey aldığım takdirde ise, derhal ebeveynlerime
söyleyeceğim (bu durumda o kişinin elinde kişisel bilgilerim var demektir).
11. Sanal ortamda tanıştığım birileri - özellikle ebeveynlerimin hoşlanmayacakları ya da
onaylamayacakları birşey yapmamı istiyorlarsa, bunu yapmayacağım.
12. Ebeveynlerimin onayını almadan ya da yanımda bir ebeveyn olmadan; sanal ortamda tanıştığım
birine telefon etmeyeceğim, posta yoluyla mektup yollamayacağım ya da buluşmaya gitmeyeceğim.
13. Ebeveynlerimin sanal ortamda geçireceğim zamanı denetleyeceklerini, girdiğim siteleri izlemek ya
da sınırlamak için bir yazılım kullanacaklarını anlıyorum. Beni sevdikleri ve korumak istedikleri için
böyle davranıyorlar.
14. Birlikte eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için, ebeveynlerime internet hakkında daha fazla şey
öğreteceğim.
Yukarıda yazılanları kabul ediyorum.
_________________________ __________________4
Çocuğun imzası Tarih
Bu kurallara uyulmasını sağlayarak çocuğumun sanal ortamdaki güvenliğini
koruyacağıma söz veriyorum. Çocuğum tehlikeli durumlar ile karşılaşıp bana anlatırsa;
kimseyi suçlamadan her durumda olgun ve sağduyulu bir şekilde davranacağım, ve
gelecekte daha güvenli bir internet deneyimi yaşaması için çocuğumla birlikte durumu
sakin bir şekilde ele alacağım.
_________________________ __________________
Ebeveyn imza (ları) Tarih
22
İnternet Kullanırken Karşılaşılan Bazı Sorunlar
• Siber zorbalık
• İnternet bağımlılığı
• Kişisel bilgilerin paylaşımı
• Sanal dolandırıcılık
23
Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar
24
Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar
25
Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar
26
Kurumumuzca Hazırlanan Dokümanlar
27
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ
ALTYAPISI KURULUMU İŞ KALEMLERİ
Bir Okuldaki İş Kalemleri
• Keşif yapılması; Sistem odası/odalarının belirlenmesi, kabinet yeri, okul ana
panosu, diğer panoların yerlerinin belirlenmesi, kat geçişi ile oda giriş
yerlerinin belirlenmesi, priz yerlerinin belirlenmesi, metal tava ve pvc kablo
kanalı güzergâhlarının belirlenmesi,
• Sistem odasına kabinetin yerleştirilmesi ve montajının yapılması, sistem
odasına fan takılması,
• Yeni çekilen enerji hattı için topraklamanın teknik şartnameye göre
yapılması, (topraklama hattının okulun hali hazırda olan topraklama hattı ile
kesinlikle bağlantısının yapılmaması, dersliklerde olacak elektrik prizlerinin
tamamında topraklama bağlantısının olacağı, metal kanalların birbirlerine
bağlanması ve metal tavaların tamamının topraklamasının yapılması,
kabinetin topraklamasının yapılması),
• Kat geçişleri deliklerinin delinmesi
29
Bir Okuldaki İş Kalemleri
• Oda giriş deliklerinin delinmesi (bu delikler içerisinde kablolar çıplak
ilerlememesi ve spiral boru içerisinden çekilmesi),
• Koridorlarda metal tavaların montajı,
• Dersliklerde ve idari odalarda PVC kablo kanallarının montajı,
• Enerji besleme ve linye hatlarının dersliklere çekilmesi,
• UTP data kabloların çekilmesi,
• Metal tava ve PVC kanal kapakların kapatılması,
• Deliklerin uygun şekilde alçı ile kapatılması,
• Bağlantı priz modüllerinin, buatların montajı,
• Kabinetin montajı,
30
Bir Okuldaki İş Kalemleri
• Aktif cihazların fiziksel montajı
• UPS in fiziksel montajı
• Enerji panolarının montajları
• Topraklama, Enerji ve UTP hatların test ve etiketlemesi
• Sistemin devreye alınması
• Son kontrol yapılması ve eksiklerin tamamlanması
31
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ
ALTYAPISI KURULUMU İHALESİ
BİLGİLENDİRMESİ
3362 ORTAÖĞRETİM KURUMUNUN YEREL ALANAĞI(LAN) PASİF ÜYELER VE AKTİF
CİHAZLARI KURULUMU İŞİ
1. KISIM
2.KISIM
3. KISIM
YÜKLENİCİ FİRMA
Türk Telekom. A.Ş.
Türk Telekom. A.Ş. Sentim Bilişim Tek.
San. Ve Tic. A.Ş.
TEKLİF
35.000.000,00 TL
35.000.000,00 TL
31.763.717,56 TL
OKUL SAYISI
1076
1160
1126
İL SAYISI
21
25
35
UÇ SAYISI
99.123
98.674
94.545
SÜRESİ
210 Gün
210 Gün
210 Gün
33
KISIM BAZLI İL DAĞILIMLARI
1. KISIM
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Manisa
Sakarya
Tekirdağ
Uşak
Zonguldak
Bartın
Yalova
Karabük
Düzce
21 İL
2. KISIM
Adana
Afyon
Amasya
Ankara
Antalya
Burdur
Çankırı
Çorum
Denizli
Eskişehir
Isparta
İçel
Kastamonu
Kırşehir
Konya
Muğla
Nevşehir
Niğde
Samsun
Sinop
Tokat
Yozgat
Aksaray
Karaman
Kırıkkale
25 İL
3. KISIM
Adıyaman
Ağrı
Artvin
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Kars
Kayseri
Malatya
K.Maraş
Mardin
Muş
Ordu
Rize
Siirt
Sivas
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Van
Bayburt
Batman
Şırnak
Ardahan
Iğdır
Kilis
Osmaniye
35 İL
34
KISIM BAZLI İL DAĞILIMLARI
35
Muayene ve Kabul Türleri
Kullanılan ürünlerin ve yapılan kurulumların kabulüne onay
vermek için 3 çeşit muayene kabul komisyonu bulunmaktadır.
Bunlar sırasıyla
1- Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu
2- Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu
3- Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu
36
Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu
Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı
taahhüt ettiği ürünleri proje planında belirtilen süre içerisinde - 10 (on) gün ekspertiz muayenesine hazır hale getirir.
YEĞİTEK bünyesindeki FATİH Projesi ekibi içerisinden görevlendirilen
teknik personellerden oluşan Ekspertiz komisyonu belirlenen süre içerisinde
isteklinin deposuna giderek numune ürünleri Teknik Şartnamede belirtilen
hükümler doğrultusunda inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların
işletme ve çalışma deneylerini yapar.
Engel bir durum bulunmaması halinde işin olumlu ekspertiz raporunu
verilerek numunesi YEĞİTEK deposuna teslim edilen ürünlerin sahada
kullanımına başlanır.
37
Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu
Yüklenici temsilcisi ( altyüklenici/taşeron ) tarafından ağ altyapısı kurulumunun
tamamlanmasını müteakip Yüklenici tarafından ilgili okulda işlerin tamamlandığı
İDARE’ye bildirilir.
İDARE tarafından ilgili okulun bağlı bulunduğu İl MEM’e yazılan yazıda, önceden
o okul için belirlenmiş Geçici Muayene ve Kabul Komisyonunun görevine başlaması
istenir.
Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir
eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul
evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından
İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. )
İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.
38
Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu
Geçici Muayene Kabulünün imzalandığı tarih her okul için geçici kabul tarihi
olarak kabul edilir. Ve bu tarihten yaklaşık 11 ay sonra İDARE tarafından İl
MEM’lere okul bazlı Kesin Kabul Komisyonlarının kurulmasını belirten yazı
gönderilir.
Geçici Kabul Komisyonlarının tamamı Kesin Kabul Komisyonunda görev
alabileceği gibi, komisyon üyelerinin tespiti İl MEM’lerin takdirindedir.
Geçici kabul rapor tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra yüklenici İDARE’ye
kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
İDARE tarafından İl MEM’e Kesin Kabul Komisyonlarının göreve başlamasını
belirten yazı yazılır. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri
yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan
muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul
müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın
fotokopisini alabilir. )
İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.
39
Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL)
• Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden oluşturulacaktır.
• Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.
Muayene ve Kabul Komisyonu Asil Üyeleri
KOMİSYON BAŞKANI
a)
b)
Müdür Yardımcısı
1.Üye
2.Üye
3.Üye
4.Üye
Okul Müdürü
Okul Müdürlüğüne Vekalet Eden Kişi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
İl Özel İdaresi Mühendis***
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
a)
b)
c)
d)
e)
aİl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni
•
Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır.
•
İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir.
•
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir.
•
İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.
40
Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK)
• Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden oluşturulacaktır.
• Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.
Muayene ve Kabul Komisyonu Yedek Üyeleri
KOMİSYON BAŞKANI
a)
b)
Müdür Yardımcısı
1.Üye
2.Üye
3.Üye
4.Üye
Okul Müdür Baş Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
İl Özel İdaresi Mühendis***
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
a)
b)
c)
d)
e)
aİl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis*
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis**
Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni
Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik /
Elektronik branşından TEKNİK öğretmen
İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni
•
Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır.
•
İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir.
•
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir.
•
İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.
41
52+102 Pilot Okullarda Türk Telekom’a
Arıza Bırakma Adımları
• 52 +102 Pilot Okul yöneticileri, Fatih Projesi kapsamındaki okullarında
arıza bırakmaya yetkili kişi/kişiler listesini MEB Fatih Projesi ekibi ile
paylaşır.
• Listede yer alan yetkili kişiler TT Çağrı Merkezi sisteme tanımlanır.
• Arıza bırakmaya yetkili kişi (Sabit yada Cepten) 444 4 564’ü arar.
• IVR okunur ve 632 (MEB) tuşlanır.
• Fatih Projesi kapsamında tahsis edilmiş müşteri temsilcisi çağrıyı karşılar.
• Okul adı, yetkili adı/soyadı ve irtibat telefonu ile birlikte arıza detay
bilgileri alınır.
• Arıza giderildikten sonra müşteri temsilcisi arızayı bırakan yetkiliyi
arayarak arızanın giderilip giderilmediği hakkında teyit alır.
• Olumlu teyit alınması durumunda arıza kapatılır.
• Olumsuz teyit alınması durumunda arıza süreci tekrar başlatılır.
• Arıza kaydı sadece MEB tarafından TT ile paylaşılan yetkililer tarafından
açılmaktadır.
• Fatih Projesine ait arıza kaydı 07:00 – 19:00 saatleri arası 444 4 564’e
bırakılabilir.
42