Botanika_Klíčenie rastlín.ppt - moderná škola tretieho tisícročia

Download Report

Transcript Botanika_Klíčenie rastlín.ppt - moderná škola tretieho tisícročia

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Vzdelávacia oblasť: Predmet Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval:

Klíčenie rastlín

Človek a príroda Biológia 2.ročník, 3.ročník, VI.OA, VII.OA

Fyziológia rastlín PaedDr. Katarína Adamková 3.5.2013

Dátum:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Obsah

Klíčenie rastlín

Základné pojmy

Klíčenie jednoklíčnolistových rastlín

Hypogeické (podzemné) klíčenie

Epigeické (nadzemné) klíčenie

Podmienky klíčenia

Použité zdroje

2

Klíčenie rastlín

Klíčenie:

- je obnovenie metabolickej aktivity semien vedúce k predlžovaniu buniek radikuly a hypokotylu embrya.

- vždy sa začína rastom korienka

Klíčivosť:

- počet klíčiacich semien schopných ďalšieho vývoja - vyjadruje sa v percentách, to znamená, koľko semien vyklíči zo 100.

- nízka klíčivosť - napr. semeno brezy (20 %), - vysoká klíčivosť - napr. semená smrekov a borovíc (95 %)

3

Základné pojmy

Epigeické klíčenie nadzemné klíčenie Hypogeické klíčenie poddzemné klíčenie Hypokotyl podklíčnolistový článok stonky Epikotyl nadklíčnolistový článok stonky (umiestnený medzi Plumula klíčnymi listami a prvými pravými listami rastliny prvý púčik rastliny Radikula základ koreňa v embryu Koleoptila Koleoríza Deloha pošva kryjúca základ výhonku pošva kryjúca základ koreňa klíčny list

4

(A) Epigeické klíčenie (B) Hypogeické klíčenie (C) Klíčenie kukurice (Zea mays): a) obilka začína klíčiť b) tá istá obilka po odstránení oplodia c) klíčiaca rastlinka

5

Klíčenie jednoklíčnolistových rastlín

6

Hypogeické (podzemné) klíčenie

- spôsob klíčenia, pri ktorom sa hypokotyl nepredlžuje a klíčne listy zostávajú pod povrchom pôdy, obvykle vnútri osemenia. Zo základného rastového púčika vyrastá epikotyl, ktorý vyzdvihne rastový vrchol nad zem (napr. hrach - Pisum)

7

Mladá rastlina vistárie (Wisteria sinensis) ako príklad podzemného klíčenia rastlín z čeľ. Fabaceae, klíčne listy zostávajú v semene a pri klíčení sa predlžuje epikotyl, ktorý vynesie nad zem už pravé (zložené) listy

8

Detail klíčenia vistárie oblasť prechodu koreňa - (klíčnych listov) krátkeho hypokotylu - epikotylu

9

10

Epigeické (nadzemné) klíčenie

- spôsob klíčenia, pri ktorom sú klíčne listy na predĺženom hypokotyle vynesené nad zem , tam zozelenejú a asimilujú - po upevnení korienkov v pôde delohy z osemenia vytláčajú - delohy prerážajú pôdu a v podobe klíčnych (deložných) listov sa vynárajú nad zemou a zazelenajú - začínajú vyrábať potravu fotosyntézou a dokonca aj čiastočne rastú - ich rast a trvanie bývajú obmedzené a po vytvorení väčšieho počtu asimilačných listov uschýnajú alebo odpadávajú

11

Príklad epigeického klíčenia, kde je badateľný výrazný rozdiel medzi klíčnymi listami a pravými lupeňovitými listami (breza - Betula); stonkový článok medzi nimi je epikotyl.

12

Príklad epigeického klíčenia fazule (Phaseolus), pri ktorom sú zásobné klíčne listy vynesené nad zem; na obr. sú už diferencované pravé listy na predlžujúcom sa hypokotyle.

13

Výrazný rozdiel medzi klíčnymi listami a pravými listami pri javoroch (Acer sp.)

14

15

16

Podmienky klíčenia

a) Vonkajšie podmienky klíčenia

Voda: je nevyhnutná pre napučanie semien, ktoré predchádza ich klíčeniu. Testa (osemenie) je pre vodu najviac priepustná okolo tzv. „pupku“ semena. Keď korienok embrya prerazí osemenie, dôjde k ďalšiemu zvýšeniu rýchlosti príjmu vody.

Kyslík: je nevyhnutnou podmienkou klíčenia. Energia potrebná pre klíčenie sa získava pri oxidačnej fosforylácii.

17

Teplota: rozlišujeme tu kardinálne teplotné body (minimum, optimum, maximum). Teplota potrebná pre klíčenie semien sa uplatňuje aj pri

chladovej stratifikácii

, pri ktorej dochádza k odbúraniu inhibičných látok podieľajúcich sa na dormancii semien.

Svetlo: väčšinou nie je podmienkou klíčenia. Niektoré semená však klíčia rýchlejšie na svetle ako v tme.

18

b) Vnútorné podmienky klíčenia

Nepriepustnosť povrchových vrstiev pre vodu: rozhodujúcou prekážkou klíčenia je vrstva palisádového sklerenchýmu, ktorý znemožňuje príjem vody testou. Napučanie je možné uľahčiť narušením sklerenchýmu chemicky (napr. kyselinou sírovou) alebo mechanicky pieskom či rozbitým sklom (skarifikácia).

Nepriepustnosť povrchových vrstiev pre plyny: vonkajšie vrstvy semena (endosperm, nucellus alebo testa) sú nepriepustné pre kyslík a oxid uhličitý (napr. jaseň).

19

Vplyvy materskej rastliny: - dusíkatá výživa materskej rastliny - pozícia dozrievajúceho semena v rámci súkvetia, kvetu alebo plodu - vek materskej rastliny v dobe indukcie kvetov a vek materskej rastliny v dobe dozrievania semien (5-15 záverečných dní je v tomto ohľade kritických) - vonkajšie podmienky pôsobiace na materskú rastlinu v dobe dozrievania.

Mechanická pevnosť testy: zníženie tejto mechanickej pevnosti je možné dosiahnuť striedavým vysušovaním a zavlažovaním semien.

20

Vysoký obsah inhibičných látok v semenách a plodoch a hormonálna regulácia klíčenia: môže ísť o rôzne látky - kyselinu abscisovú, fenolické látky, kumarin, skopoletin ai.

21

Použité zdroje

1.

BOHÁČ, I. Cvičenia z Biológie pre 1.ročník gymnázia. 2.vydanie. Bratislava: SPN, 1987. 139 s. 2. LENOCHOVÁ, M., NEČAS, O., DVOŘÁK, F. Biológia pre 1.ročník gymnázií. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X 3. UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S. Biológia 7 - Praktické cvičenia a seminár z biológie I pre gymnáziá. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 2007. 110 s. ISBN 978-80-10 00766-0 4. VILČEK, F. Prehľad biológie I. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 1997. 316 s. ISBN 80-08-00990-X 5. www.oskole.sk

(maturity/Bio)

22