Řeš rovnice a proveď zkoušku Výsledky

Download Report

Transcript Řeš rovnice a proveď zkoušku Výsledky

Rovnice se zlomky
Řeš rovnice a proveď zkoušku
1.
𝟏
𝟑
x = 87
𝒚
𝟐
2. 2 – = 2y – 7
3.
4.
5.
6.
𝟐
𝟓
𝟕
+x=
𝟏𝟓
𝟐 𝟏
z– =
𝟕 𝟐
𝒂 𝒂 𝒂
𝟓
1– + – =a–
𝟐 𝟑 𝟒
𝟏𝟐
𝒙
𝟏
𝒙
𝒙
– = –
𝟎,𝟓 𝟎,𝟐 𝟎,𝟐 𝟎,𝟒
Výsledky:
1. x = 261
2. y = 3,6
3.
4.
1
x=
15
11
z=
14
5. a = 1
6. x = - 10
Řeš rovnice a proveď zkoušku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
𝟏
𝟏
𝟏
𝟕
x + x = x +
𝟒
𝟓
𝟑
𝟐
𝟑
𝟓
𝟑
x – x = x + 5,5
𝟒
𝟔
𝟖
𝒙
𝟑
𝟏
– x = (x – 7)
𝟐
𝟓
𝟒
𝟓
𝟒
𝟓
𝒙
x – x = (3 + )
𝟒
𝟑
𝟔
𝟓
𝟓
𝟑
𝟐
𝟑
6 x–7 x =
(5 – x )
𝟔
𝟓
𝟏𝟓
𝟒
𝟑
𝟏
𝟐
𝒙
4 x – 5 x = (15 – )
𝟖
𝟔
𝟑
𝟒
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
x = 30
x = - 12
x=5
x = - 10
x=-1
x = - 16
Řeš rovnice a proveď zkoušku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
𝟓+𝒙
= 4
𝟑
𝟖−𝟑𝒛
= 8
𝟑
𝒔−𝟓
𝒔 −𝟑
=
𝟒
𝟐
𝒕−𝟕
𝒕 −𝟐
=
𝟗
𝟔
𝒚+𝟑
𝒚 −𝟓
–
=2
𝟒
𝟑
𝒚−𝟒
𝒚+𝟓
–
=–1
𝟖
𝟏𝟎
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
x=7
z=–8
s=1
t=–8
y=5
y=0
Řeš rovnice a proveď zkoušku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
𝟓𝒙− 𝟑
𝟏 −𝟕𝒙
–
= 4x – 1
𝟐
𝟑
𝟑𝒙 +𝟕
𝟖 −𝒙
–
=x–1
𝟓
𝟑
𝟑𝒙−𝟖
𝟔 −𝟑𝒙
𝟓
–
=x𝟔
𝟓
𝟐
𝟐−𝟓𝒙
𝟑 − 𝟕𝒙
𝒙+𝟔
–
=1–
𝟐
𝟓
𝟏𝟎
𝟔 + 𝟕𝒙
𝟓𝒙 − 𝟑
𝒙+𝟑
–
=2–
𝟑
𝟔
𝟐
𝟐𝒙 −𝟓
𝒙+𝟑
𝟑−𝒙
𝟔 − 𝟕𝒙
+
=
–
𝟔
𝟒
𝟑
𝟖
Výsledky:
1. x = 1
2. x = – 4
3. x =
𝟏
𝟑
4. x = 0
5. x = – 1
6. x = 8
Řeš rovnice a proveď zkoušku
1.
2.
3.
4.
5.
𝟑(𝒂−𝟐)
𝟏
𝟓(𝒂−𝟏)
𝟐𝒂 −𝟑
–
=
+
𝟐
𝟏𝟐
𝟒
𝟑
𝟑
𝒙
𝟏
𝟒(𝟑𝒙 −𝟐)
(2x – 5 ) – –
=
𝟒
𝟑
𝟐𝟎
𝟓
𝟑(𝒕 −𝟏)
𝟐
𝟓(𝒕+𝟏)
– (2t – 1) = 2 –
𝟒
𝟑
𝟔
𝟓
𝟑
𝟐
𝟑
6 x-7 x=
( 5 - x)
𝟔
𝟓
𝟏𝟓
𝟒
𝟑
𝟏
𝟐
𝒙
4 x - 5 x = ( 15 - )
𝟖
𝟔
𝟑
𝟒
–
𝟐
𝟑
(5x – 3)
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
-2
2
5
-1
- 16
Počet řešení lineárních rovnic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7x – 2(4x – 3) = 6 – x
8x – 4(3x – 4) = 15 – 4x
6 – 5[8 + 2(3x – 1)] = – 6(4 + 5x)
12 – 8[3x – 5x(2 – x)] = 8x(7 – 5x)
𝟐
𝒔 𝟏
5 (3 – )= (6 – s)
𝟑
𝟐 𝟑
𝟒
𝒔
𝟏
𝒔
(5 – )= (5 – )
𝟑
𝟖
𝟐
𝟑
𝒚 −𝟒 𝒚+𝟓
–
=–1
𝟖
𝟏𝟎
𝟑𝒛+𝟕 𝟓+𝟐𝒛
–
=1
𝟑
𝟐
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
lib.reálné číslo
Nemá řešení
lib.reálné číslo
Nemá řešení
lib.reálné číslo
Nemá řešení
y=0
Nemá řešení
Zdroje:
• RNDr. Ivan Bušek, PhDr.Vlastimil Macháček, Bohumil Kotlík, Milena
Tichá – Sbírka úloh z matematiky pro 8.ročník základní školy, SPN 1992,
ISBN 80-04-26090-X
• Prom. pedagog Josef Trejbal, PaeDr. Eva Kučinová, Mgr. Fantišek Vintera –
Sbírka úloh z matematiky II pro 8. A 9.ročník ZŠ, SPN , r. 2000, ISBN 807235-111-7
Označení výukového materiálu:
VY_32_INOVACE_ICT 2.3 M18
Anotace:
Prezentace určená do hodin k samostatné práci žáků.
K použití je nutný dataprojektor. Po procvičení ve
výuce je možné zveřejnění na www stránkách školy k
procvičení pro nepřítomné žáky.
Autor:
Jazyk:
Očekávaný výstup:
Mgr. Lenka Svozilová
Český
Žák umí řešit rovnice se zlomky. Provede zkoušku.
Rozhodne o počtu řešení lin. Rovnic.
Speciální vzdělávací potřeby:
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
Druh interaktivity:
Cílová skupina:
Stupeň a typ vzdělání:
Typická věková skupina:
Žádné
Rovnice s jednou neznámou, zlomky, počet řešení.
Soubor příkladů k procvičování
Aktivita
žák
Základní vzdělávání – 2.stupeň
12-15 let / 8. ročník