Světová_literatura_1._pol._20._století.

download report

Transcript Světová_literatura_1._pol._20._století.

Světová literatura 1 poloviny 20.
století
1914 - 1945
Charakteristika doby
•
•
•
•
•
1. sv. válka
20. léta - konjunktura radost, touha se bavit
30. léta – hospodářská krize
Nástup fašismu
2. sv. válka
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
Mizí tradiční dějové vyprávění
Nové a originální pohledy na skutečnost
Experimentování s literaturou
Mění se vnímání času (narušení chronologie)
Prolínání různých významových rovin
Tvorba je odrazem autorovy individuality
Umělecké směry jsou volné
Autoři střídají více uměleckých směrů
Futurismus
Futurismus
Futurismus
Co je společným tématem všech obrazů?
Futurismus
• Ukázka z Manifestu futurismu:
• Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na
energii a smělost
• Základními prvky naší poezie budou odvaha,
zmužilost a revolta
• Literatura až dosud velebila myšlenkovou
nehybnost, extázi a spánek, my chceme
velebit útočný neklid, horečnatou nespavost,
poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí
• Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena
o novou krásu: o krásu rychlosti.
Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou
tlustými trubkami podobnými hadům
s výbušným dechem…, řvoucí automobil,
který jako by se řítil po kartáčových nábojích,
je krásnější než Niké ze Samothráky
(…)
• Básník se musí vybít vášnivě, břeskně
a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení
pro prvotní živly (…)
Miiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllll ááááááááááááá ááááá
+ Miluji tě + - × 29 lichotek + luna
a potůčky pějí pod stromy .........
ráj mých paží Přijď štěstí
+ - × - 3 000 měsíčně
+ prsten nicotnosssssst s rubíny
8 000 + 6 000 botičky.
Zítra u mne. Buď rozumnou.
Tři futuristické polibky
Technický manifest futuristického písemnictví
(z italštiny přeložil Jiří Macák)
F. T. Marinetti
Futurismus
•
•
•
•
•
•
Odmítají všechny dosavadního hodnoty
Ukazují moderní a rušnou dobu
Obdivují rychlost
Častý námět – technika
Snaho o rychlost a zkratkovitost v textech
Válku považují za způsob jak očistit svět od
jeho nešvarů (tj. všeho starého)
• Podporují nacionalismus a fašismus
Kubismus
Kubismus
Co mají oba obrazy společného?
Kubismus
• Převažuje ve výtvarném umění
• Předmět není zachycen jen z jednoho úhlu, ale
z mnoha úhlů současně
• Předměty byly rozkládány na nejjednodušší
geometrické tvary (krychle – cubus) a pak
skládány do obrazu
Kubofuturismus
• Spojuje futuristickou dynamiku
(polytematičnost, spontánní proud představ,
omezení souvislostí) s kubistickou
mnohopohledovostí (zachycení skutečnosti z
mnoha úhlů pohledů)
• Prolínaní časových rovin
• Geometrické uspořádání básní (kaligramy)
Kaligramy
Kaligramy G. Apollinaire
Dadaismus
• „Dada bylo nalezeno ve slovníku, neznamená
nic. Je to ono významné Nic, na němž nic nic
neznamená. S Ničím chceme změnit svět, s
Ničím chceme změnit básnictví a malířství a s
Ničím chceme přivodit konec války.“
(Richard Huelsenbeck)
http://www.youtube.com/watch?v=xluP9lIzBr8
Dadaismus
•
•
•
•
Reakce na válku
Vyjadřuje zmatek a strach z války
Úmyslná nesmyslnost
Je založen na principu náhodnosti, nahodilosti
a nesmyslnosti věcí a vztahů
• Zdůrazňuje uměleckou absurditu
• Chtěl šokovat a provokovat
• Chcete-li napsat dadaistickou báseň, vezměte
noviny, nůžky, vyberte v novinách článek tak
dlouhý, jak dlouhou chcete mít báseň,
vystřihněte článek, potom pečlivě vystříhejte
slovo za slovem z tohoto článku a naházejte je
do pytlíku. Lehce zatřepejte, vytahujte potom
jednotlivé výstřižky jeden po druhém a
skládejte je v takovém pořadí, jak jste je
vytahovali. Pečlivě slova opište. Báseň se Vám
bude podobat.
Dadaismus
Surrealismus
Zachycuje obraz realitu? Co autor využívá?
Surrealismus
• Umělecký směr a životní styl
• Zdůrazňuje podvědomí, usiluje o osvobození
mysli od rozumové kontroly
• Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a
myšlenek
• Zachycuje absolutní realitu, nad-realitu, surrealismus
Surrealismus
• Při tvorbě má být umělec ponořen sám do
sebe, bez rozumové kontroly má
zaznamenávat stav své duše
(nekontrolovatelný proud asociací)
• Čtenář si má představit stav, v jakém
spisovatel byl, jinak je dílo nesrozumitelné
• Básně se nerýmují
Surrealismus
• Vítězslav Nezval Litanie
Kolemjdoucí ženo
Paprsku jehly a bouřlivých orchestrů
Gumový strome
Plástvi přibitá na strop večera
Jazýčku sirky a vah
Strašidelný dome v podobě rukavice
Měsíční napajedlo
Hranice paruk a květů jasmínu
Polibku pramene a letek divoké husy
Démanty posypané náledí
Úsměve děcka nad astronomickou mapou
Struno vyluzující flažolet
Strome z ovčí vlny
Expresionismus
Expresionismus
Expresionismus
Jaké pocity ve vás obrazy vyvolávají?
Expresionismus
• Exprese = vyjádření
• Vyjádření vlastních prožitků a pocitů bez
ohledu na konvence
• Typická témata – osamělost, úzkost z nemoci,
ze smrti, šílenství
• Literatura vystupuje proti měšťáckému
způsobu života, zdůrazňuje vlastní prožitky
Existencialismus
• Filosofický a umělecký směr
• Zachycuje člověka jako jedince izolovaného od
společnosti, člověka bez vazeb na okolní svět
• Člověk je plný úzkosti, pocitu nesmyslnosti
existence, odcizení, naprosté izolovanosti a
vědomí nevyhnutelnosti smrti
• Jediná jistota na tomto světě je smrt
Existencialismus
• Hlavní hrdina je člověk, který se ocitl v krajní
situaci, prožívá zoufalství, hnus, dospívá k
vědomí dočasnosti života, chce se zbavit
závislosti na ostatních, upadá do samoty, není
schopen komunikovat s okolím
Franz Kafka - Proměna
Obchodní cestující Řehoř Samsa jednoho
obyčejného dne po probuzení zjišťuje, že se
proměnil ve hmyz, přesněji řečeno, v
obrovského, odporného, chlupatého brouka.
Namísto naprosto filozofických monologů, o tom
jak a proč se stalo, Řehořovou největší starostí je
jak půjde do práce a jak uživí rodinu.
Franz Kafka - Proměna
Bohužel, o pár chvil později již dostává výpověď,
rodina je zděšená a zavírá Řehoře do pokoje.
Dokonce i sestra Markéta se Řehoře (a taky toho
smradu, co je v pokoji) začíná štítit. Řehořův
zdravotní a duševní stav se zhoršuje přímo
úměrně s rodinnou atmosférou. Vše vrcholí
jednoho večera, kdy u stolu sedí nájemníci a
Markétka hraje na housle.
Franz Kafka - Proměna
Řehoř pod vlivem hudby totiž opustí svůj pokoj,
což všechny přítomné vyděsí a otec se ho snaží
zahnat zpět. Ještě téhož večera Řehoř umírá.
Druhého dne jej nalezne posluhovačka ("Pojďte
se podívat, ono to chcíplo; leží to tam dočista
chcíplé!") a jeho mrtvolu vyhodí. Téhož dne
uspořádají Samsovi, jimž se viditelně ulevilo,
výlet z města a probírají nadějné plány
do budoucnosti.
Použité zdroje
• http://www.grapheion.cz/userfiles/image/cerven
ec/Achille%20Funi%20-%20futurismus.jpg
• http://www2.huberlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07081.
gif
• http://www.google.cz/imgres?q=futurismus&hl=c
s&sa=X&biw=1364&bih=683&tbm=isch&prmd=i
mvnsb&tbnid=hXOVORt5e41xvM:&imgrefurl=htt
p://www.retro-futurismus.de/news.htm&docid=L
Použité zdroje
• http://www.ruthfabig.de/typo3temp/pics/cb7
1c43b05.jpg
• http://1.bp.blogspot.com/_B_X9gW4oenQ/TT
XeAno_mrI/AAAAAAAAAYw/stpIYG4CBWE/s64
0/kubismus.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/thumb/0/04/Apollinaire.jpeg/250pxApollinaire.jpeg
Použité zdroje
• http://www.ceskaliteratura.cz/translat/apollin
.jpg
• http://nd05.jxs.cz/259/359/62eabc5a6c_7739
0258_o2.jpg
• http://www.galeriekocka.cz/surrealismus-langelus-architett-di-millet-834/000008surrealismus-l-angelus-architett-di-millet834l.jpg
Použité zdroje
• http://intelektualove.files.wordpress.com/2006/10/exp
resionismus.jpg
• http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/3/3489/3489424_15
e5fb2ec565b56e6427e25504e0a659/images/DCU4211_Emil_Filla,_Ctenar_Dostojevskeho_expresionismu
s_.JPG
• http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/3/3489/3489424_15
e5fb2ec565b56e6427e25504e0a659/images/DCU4211_Emil_Filla,_Ctenar_Dostojevskeho_expresionismu
s_.JPG