Vispasaules Cēsnieku dienas 21.

download report

Transcript Vispasaules Cēsnieku dienas 21.

Vispasaules Cēsnieku dienas
21. - 25. jūlijs, 2014. gads
Māra Majore – Linē
05.03.2014.
Cēsis
Cēsis – laba
vieta, kur
dzīvot!
Mūsu mērķi
Apzināt cēsniekus un Cēsu draugus pasaulē un veidot
ilgtspējīgu savstarpējo saikni.
Veicināt kopīgu sadarbības projektu rašanos starp Cēsu
iedzīvotājiem un cēsniekiem pasaulē, ar mērķi veicināt Cēsu
novada attīstību.
Popularizēt Cēsis kā skaistu pilsētu, novadu, kas ir lieliska
vieta dzīvošanai, ģimenes veidošanai un savas
uzņēmējdarbības attīstībai.
Rosināt cēsniekus un Cēsu draugus pasaulē atgriezties
Cēsīs.
Paveiktais
• Vispasaules Cēsnieku dienu plāns
(nepārtraukti tiek pilnveidots)
– 21. jūlijs
•
•
•
•
Atklāšana
diskusijas par sadarbības iespējām ar Īriju
Latvijas – Īrijas skolēnu diskotēka
cēsnieku priekšlasījumi par dažādiem tematiem
– 22. jūlijs
• diskusijas par sadarbības iespējām ar Norvēģiju un Austriju
• Cēsu novada Jauniešu domes aktivitātes
– 23. jūlijs – konference
– 24. jūlijs – Pasaules garšu diena Cēsīs
– 25. jūlijs – kultūras, sporta aktivitāšu diena, “Skrejošās
vakariņas”
Paveiktais
• Vispasaules Cēsnieku dienu ietvaros plānots:
–
–
–
–
–
–
Foto izstāde par dzīvi Meksikā
Cēsu fotogrāfu izstāde
Izstāde Cēsu Centrālajā bibliotēkā “Cēsnieki pasaulē”
“Cēsis dziesmās”
Itālijas dzērienu degustācijas
Dažādas sarunas pie apaļā galda un izglītojošie
pasākumi
– Vispsaules Cēsnieku dienu īpašās kūkas un Cēsu vīna
piedāvāšana
Paveiktais
• Sagatavots rīcības plāns 23. jūlija konferencei.
Konferences tiešie organizatori būs Cēsu
novada dome.
– Galvenie konferences temati – Cēsu novada un tās
iedzīvotāju sadarbība ar latviešu diasporu pasaulē,
komunikācijas attīstīšana ar aizbraukušajiem
cēsniekiem, investīciju piesaiste un sadarbības
projekti (kultūras, investīciju, uzņēmējdarbības,
tūrisma, izglītības, sporta, utt. projekti) starp
aizbraukušajiem un vietējiem
Paveiktais
• Gatavojoties Vispasaules Cēsnieku dienām,
uzsākts tematiskais sarunu cikls “Cēsis
Pasaule”
– Tikšanās ar Norvēģijas – Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras vadītāju, cēsnieci Lieni
Rjabkovu (06.02.2014.)
– Tikšanās ar Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras
ģenerāldirektori Ilzi Krēsliņu (28.02.2014.)
– Plānotas diskusijas par sadarbību ar ASV, Kanādu,
Austriju un citām valstīm
Paveiktais
• Ir izveidoti Vispasaules Cēsnieku dienu profili portālā
facebook.com - “Cēsis Pasaule”, portālā draugiem.lv “Cēsinieki pasaulē”, Twitter – Cesis_Pasaule
• Par Vispasaules Cēsnieku dienām jau izskanējusi
vairākos medijos, tai skaitā laikrakstā Vidzemes
novadiem “Druva”, Vidzemes televīzijā, portālā delfi.lv,
ārzemju latviešu laikrakstos un interneta lapās.
• Publisku atbalstu Vispasaules Cēsnieku dienām jau
pauduši - Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš,
Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītājs Jānis
Kukainis, Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks
diasporas jautājumos Rolands Lappuķe, Latvijas
vēstnieks Īrijā Gints Apals.
Kā varat atbalstīt?
•
•
•
•
Stāstot par Vispasaules Cēsnieku dienām
Iesaistoties kāda pasākuma organizēšanā
Informācija, kontakti, ieteikumi
Piedaloties Vispasaules Cēsnieku dienās
Paldies par uzmanību!
Uz tikšanos Vispasaules Cēsnieku dienās!!!
Māra Majore – Linē
+371 29431863
[email protected]
Saziņa skype: mara.majore.line
Nākotnes plāni/ idejas
• 2014. gads
– Pasākumi “Cēsis Pasaulē”
– Cēsnieku dienas citās valstīs, piemēram, Anglijā
– Tikšanās ar Latvijas Goda konsuliem par sadarbību
– Aktīvs darbs sociālajos tīklos cēsnieku apzināšanā
– Mārketinga pasākumi Cēsu uzņēmēju radīto
produktu eksporta veicināšanai
– Specializētu produktu un pakalpojumu izveidošana
saistībā ar Vispasaules Cēsnieku dienām
Nākotnes plāni/ idejas
• 2015. gads
– Cēsnieku diena ASV (San Francisko), Itālijā (Latvijas
EXPO stendā)
– Vispasaules Cēsnieku diena Cēsīs
– Regulāras diskusijas “Cēsis Pasaule” gan Cēsīs, gan
citviet pasaulē (Brisele, Londona)
– Vispasaules Cēsnieku dienu ietveros radušos
projektu atklāšana (veikals, kafejnīca ārzemēs ar
Cēsu uzņēmēju līdzdalību)
Nākotnes plāni/ idejas
• 2016. gads
– Cēsnieku diena Brazīlijā (olimpisko spēļu laikā)
– Cēsnieku diena Norvēģijā
– Vispasaules Cēsnieku dienu pasākumi “Cēsu 810
gades” pasākumos
– Vispasaules Cēsnieku dienu ietveros radušos
projektu atklāšana (veikals, kafejnīca ārzemēs ar
Cēsu uzņēmēju līdzdalību)
Nākotnes plāni/ idejas
• 2017.-2020. gads
– Vispasaules Cēsnieku dienas Cēsīs
– Cēsnieku dienas Austrālijā, Spānijā, Krievijā, Vācijā
utt.
– Cēsnieku dienu aktivitātes, iekļaujoties dažādos
Latvijas un Cēsu svētkos, jubilejās
– Aktivitātes 2036. gadā – iesaistīšanās “Cēsīm
830”, Kalna velosipēdu sacensībās Cēsīs un
iespējamās Vasaras Olimpiskās spēlēs Rīgā.