Transcript 14. C.I.

*
AZ EGYEDI VÁLLALATI ARCULAT
*
- Reklám: olyan szélesebb körre ható, nem személyes
befolyásolás, amelyet egy meghatározott szervezet
vagy személy fizet.
- Személyes eladás: a reménybeli vevővel való
személyes találkozás során történő értékesítési
ajánlattétel, kedvező esetben üzletkötés.
- Eladásösztönzés: olyan módszerek alkalmazása az
értékesítésben, a vevők kiszolgálásában, amelyek a
vevőt további vásárlásra serkentik.
- Közönségkapcsolatok: a vállalatról alkotott kedvező
kép kialakítását célzó magatartás, illetve az ezt
céltudatosan segítő módszerek alkalmazása.
*
A vállalati arculat, (Corporate
Identity, CI), azt a képet jelenti,
amelyet a szervezet önmagáról a
környezete felé közvetíteni akar.
*
- azonosíthatóvá teszi a vállalatot, pl. egy szlogennel vagy
emblémával
- megkülönbözteti a versenytársaktól, pl. a színek vagy a formák
használatával
- állandóságot sugall, az egyén a világ minden táján elég hosszú
időn keresztül ugyanazzal az arculattal találkozik (időbeli és
térbeli állandóság)
- „kommunikációs kotta”, amellyel biztosítják, hogy az
információ nem torzul a vállalti hiearchia különböző kibocsátási
szintjein,
- minősíti a szervezetet (pl. színeknek is jelentése van, az
alkalmazottak viselkedéséből is következtetéseket lehet
levonni)
- bizalmat ébreszt (határozott és kedvező kép kivívja a környezet
elismerését)
*
- tartalmi elemek,
- formai elemek,
- objektív elemek,
- személyi elemek.
*
Azt jelenti, hogy mit
tesz, vagy mond a
vállalat.
*
A vállalati filozófia, küldetés, az a szemléletmód,
amelyet a szervezet működésének középpontjába állít,
és ennek megfelelően végzi a tevékenységét.
- miért van szükség a vállalatra,
- kik az üzletfelei vevői? milyen piacokat céloz meg?
- milyen termékkel/szolgáltatással foglalkozik, milyen
igényeket kíván kielégíteni?
- miben
és
hogyan
tudna
a
versenytársakon
felülemelkedni?
- milyen céljai vannak? melyek a jövőbeli elképzelései?
- hogyan szervezzék úgy a vállalatot, hogy a kitűzött
célokat elérjék, a megcélzott igényeket kielégítsék?
*
- a viselkedési szabályok összessége, amelyet
a
vállalati
filozófiának
megfelelően
alakítanak ki,
- a vállalati filozófia megvalósulása: pl. a
vevőkkel való bánásmód, a stílus, a
hangvétel, az alkalmazottak egymás közötti
viszonya, a szolgálati út jellege.
*
az alkalmazottak elfogadják a vállalati kultúra
szokásait, hagyományait, elveit és azokat
alkalmazzák
az
információáramlás
folyamatában
*
- vizuális elemek: logó, színvilág, tipográfia
- üzleti
kommunikáció:
levélpapír,
névjegykártya, reklámarculat, kiadványok,
formaruha, gépjármű
- auditív elemek: szignál, szlogen
- arculati
elemeket
hordozó
eszközök,
melyeknek nincs önálló funkciójuk: zászló,
emblémázott tárgyak
*
*Alapvető elvárások: Logó, betűtípus, színek, színek
használata, példák a színek használatára, a kézikönyvben
használt szakkifejezések magyarázata, jogelőd logó
használata, vállalatot megszemélyesítő figura; Alapvető
/leány/vállalati előírások: a céglogó alapváltozatai,
használatuk, példák, kabalafigura
*Jogi következmények: általános szabályok, védjegy,
tartalék védjegyek (pl. defenzív, csak lefoglalja, hogy más ne
használhassa pl. Adios–Adidas), tagvállalatok védjegyei
*
* Az anyavállalat és a tagvállalatok irodai papírárui:
levélpapírok, névjegyek, feljegyzések, emlékeztetők,
jelentések, kísérőkártyák, levelezési kártya, meghívókártya,
boríték, címke, sajtóközlemények, sajtódosszié, mappa,
dossziétartó
*Ügyviteli nyomtatványok: bélyegzőlenyomatok, űrlapok,
számítógépes nyomtatványok, műszaki és szerkesztési lapok
*
*Kiadványok: címlap, kiadványszerkesztés, reklámkiadványok,
termékkatalógusok, belső kiadványok, belső telefonkönyvek,
információs táblák
*Hirdetési és reklámtevékenység: nemzetközi, belföldi,
munkaerő-felvételi kiadványok, közterületi reklám, fényreklám,
óriásplakát, hirdetőoszlop, egyéb, nyomtatott sajtóban történő,
keretgrafika, reklámfilmek, reklámspot, szponzorálás, zenei
azonosítók, szignál stb.
*
*Kiállítások: stand megjelenési arculata, információs felület
szerkesztése,panel grafikai tervek, tipográfia, áruhordozók
*PR tevékenység: jelentések címlapjának kialakítása, PR-
filmek, referenciafilmek, cégimázs film, termékimázs, hírlevél,
prezentáció, előadás és üzletkötői anyagok, sajtófotó-adatbázis,
kríziskommunikációs kézikönyv
*
*Csomagolás: általános szabályok, alapelvek, azonosítók,
fogyasztói, ill. bemutató csomagolás,
*Termék azonosítása: általános elvárások, címkék,
feliratok, alternatív lehetőségek
*Külső-belső eligazító rendszerek: épületazonosítók,
világító, eligazító táblák, épületen belüli jelölések, táblák,
névtáblák, belső portál, cégzászlók, stb.
*
*Vállalati autók jelölése: személyautók, teherautók, egyéb
*Egyen- és formaruhák: kitűzők, sisakok, kabát,
védőruhák, vezetői ruházat, formaruhák, megjelenés különböző
rendezvényeken
*Ajándék- reklámtárgyak: ajándékozási alkalmak,
ajándékozás kritériumai, értékhatárok, reklámtárgyak,
falinaptárak, üdvözlőkártyák
*
*Hálózati kommunikáció: cégen belüli kommunikáció,
publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási együttműködések,
cégújság, céghíradó, adatbázis-elérés, a cég és meghatározott
személyek közötti kommunikáció, kapcsolattartási elvárások,
titoktartási kódok, honlapok,
*Egyéb – elektronikus- kommunikáció, CD,
videokazetta, belső videóhálózat,
*Műszaki melléklet
*
A vállalkozás nehezen változtatható tulajdonságai, de
meghatározzák a hírnevét, ezek ismeretében a vállalat
mérhetővé
és
összehasonlíthatóvá
válik
más
vállalkozásokkal.
- a szervezet múltja, profilja, jellege,
- az előállított/forgalmazott termékek köre és minősége,
- a cég mérete, tőkeereje,
- a munkaerő mennyisége színvonala,
- a vállalat kapcsolatrendszere,
- a tulajdonosok szakmai háttere, múltja, hírneve
*
A tulajdonosok, az alkalmazottak, főbb
partnerek
jellemzőit,
melyek
szintén
befolyásolhatják a vállalat közvetített képét.
- megjelenés, ruházat, ápoltság,
- felkészültség, szakmai ismeretek, termék- és
vállalati információk,
- nyelv- és számítógépes ismeret,
- tárgyalási stílus.
*
8.1. Helyzetfelmérés:
- vállalat jelenlegi piaci helyzete,
- GYELV elemzés,
- vállalati célkitűzés,
- vállalati kultúra, belső értékek felmérése,
- eddigi kommunikációs anyag összegyűjtése,
- vállalat külső kép-image feltérképezése
*
8.2. Ajánlások készítése és tervezése
- a tervjavaslatokat egy szakmai zsűri
felülvizsgálja: tipográfus, grafikus,
8.3. Tesztelés
8.4. Elkészítés külső szakemberekkel
8.5. Megvalósítás:
- meg
kell
határozni
az
előírások
megvalósításának ütemét,
- ki kell jelölni a megvalósításért felelős
személyt,
*
8.6. Belső indítás:
- munkatársaknak történő bemutatás
8.7. Külső indítás:
- partnerekkel,
fogyasztókkal
való
közlés
*
8.8. Ellenőrzés és visszacsatolás:
- megfelelő ütemezés,
- új anyagok terjesztése,
- belső- és külső felmérés,
- visszajelzés a változásokról.
*
VÉGRE!