Organizarea evaluării asistate

Download Report

Transcript Organizarea evaluării asistate

Organizarea
evaluării asistate
de calculator
Autor: L. Zastînceanu
Evaluarea asistată
de calculator (EAC)
Modalitate de testare pe parcursul
căreia conţinutul itemilor testului
este afişat pe ecranul monitorului.
Avantajele EAC
•
•
•
•
•
•
•
varierea tipurilor de itemi;
flexibilitate şi evaluare obiectivă;
formarea seturilor individuale de itemi;
măsurarea timpului testării;
analiza şi aprecierea imediată a răspunsurilor;
realizarea autoevaluării;
memorizarea rezultatelor testării pentru utilizarea
lor ulterioară;
• reprezentarea diferitor forme de itemi (text, grafică,
video, audio ş. a.);
• excluderea lucrului de rutină a profesorului
Caracteristici ale EAC
•Obiectivitatea
• Siguranţa
• Validitatea
Probleme EAC
• Aspectul didactic
a) selectarea itemilor pentru promovarea evaluării
b) planificarea procedurii de administrare a
testului
c) determinarea cerinţelor referitoare la
modalităţile de formare a consecutivităţilor de
itemi
Probleme EAC
• Aspectul tehnic
a) problemele realizării evaluăriilor
planificate utilizând algoritmii metodelor alese
b) utilizarea în sistemul de evaluare a
parametrilor itemilor
c) selectarea algoritmului de evaluare a nivelului
de pregătire.
Gestionarea procesului de evaluare a
nivelului de pregătire
• metode de realizare a testării
• metode şi modele de evaluare a nivelului de pregătire
în funcţie de rezultatele răspunsurilor la itemii
administraţi.
Metode de realizare a testării
• metode neadaptive;
• metode parţial adaptive;
• metode adaptive.
Testarea adaptivă computerizată
• simulează un dialog;
• se adaptează la diferite caracteristici individuale
ale instruiţilor
• propune itemi diferenţiaţi în funcţie de succesul
activităţilor desfăşurate de evaluat
Modele de testare adaptivă
• testare piramidală
• testare flexilevel
• testare stradadptivă
Tipuri de teste
• pre-test
• test de evaluare formativă
• test de evaluare sumativă la nivel de
capitol şi la nivel de curs
Tipuri de itemi
•
•
•
•
•
Itemi cu alegere duală
Itemi cu alegere multiplă
Itemi cu răspuns scurt
Itemi de ordonare
Itemi de tip problemă
Itemi cu răspuns scurt
•
•
•
•
Răspuns cifric
Numeric
constructiv – rezultativ
natural
Concluzii
• Testele utilizate în programele de testare trebuie să
satisfacă tuturor cerinţelor specificate în literatura de
specialitate;
• Programul de evaluare a cunoştinţelor trebuie să
prevadă posibilitatea introducerii itemilor cu răspuns
cifric sau constructiv – rezultativ;
• Itemii în test trebuie să fie alcătuiţi, avînd în vedere
scopurile învăţămîntului individualizat şi diferenţiat,
adică să aibă cîteva nivele de complexitate;
• La introducerea unui răspuns numeric sau simbolic,
programul trebuie să prevadă toate variantele corecte de
scriere a lor;
Concluzii
• trebuie de programat cel puţin două metode de rezolvare
cu verificarea paralelă a rezultatelor intermediare;
• Acolo unde este necesar în test trebuie de introdus
desene, animare, filme video;
• Toate rezultatele obţinute de elev la o evaluare
computerizată trebuie păstrate într-un bloc special al
programei şi analizate pentru evidenţierea erorilor tipice;
• Itemii testului trebuie generaţi de un generator special de
itemi sau aleşi în mod aleator din baza de itemi,
construite preventiv, astfel încît elevii să fie lipsiţi de
posibilitatea să afle răspunsurile înainte de realizarea
testului;
Concluzii
• Programele de evaluare nu trebuie să limiteze timpul
rezervat pentru primirea răspunsului, în afară de cazul
itemilor simpli, dînd posibilitate elevului să se
adapteze lucrului cu programul şi să găsească
rezolvarea problemei;
• Dacă programul acoperă un curs destul de voluminos,
atunci toate tipurile de teste prevăzute trebuie
realizate sub un singur înveliş.