*KRÓLESTWO SZCZ**CIA DLA DZIECI* Prawa dziecka i godno

Download Report

Transcript *KRÓLESTWO SZCZ**CIA DLA DZIECI* Prawa dziecka i godno

„KRÓLESTWO SZCZĘŚCIA DLA DZIECI”
Prawa dziecka i godność osoby
ludzkiej.
„…kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat..”
Sprawozdanie z realizacji konkursowego projektu
edukacyjnego w ramach obchodów Roku Janusza
Korczaka.
„Królestwo szczęścia dla dzieci”
Osoby realizujące i wspierające projekt:
 Nauczyciele świetlicy szkolnej
 Nauczyciele bibliotekarze
 Opiekunowie samorządu szkolnego klas IV-VI
 Nauczyciele poloniści
 Pedagog szkolny
 Pielęgniarka szkolna
 Kurator sądowy
„Królestwo szczęścia dla dzieci”
Harmonogram działań













16-20.04.2012 ; konkurs organizowany przez nauczycieli biblioteki szkolnej pt.”By czytać się
chciało zakładkę zrób wspaniałą” praca nad projektami plastycznymi, propagowanie praw dziecka
według J. Korczaka
7-11.05.2012 cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Opowieść o Januszu Korczaku”
14.05.2012- 4.06.2012 praca nad projektami plastycznymi „Okładka do książki Janusza
Korczaka”- udział w konkursie organizowanym przez nauczycieli biblioteki szkolnej
17.05.2012 nawiązanie współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka i pozyskanie prawa do
zorganizowania wystawy pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw
dziecka” w naszej szkole
28.05.2012-01.06.2012 cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Królestwo szczęścia dla dzieci”,
wykorzystanie prezentacji multimedialnej, stron internetowych on-line
31.05.2012 wystawa na holu głównym szkoły: „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka
zaczynają się od praw dziecka”
1.06.2012 Dzień Dziecka - Prawo dziecka do radości- zabawy, gazetka
5.06.2012 gość w świetlicy; pedagog szkolny przeprowadził zajęcia na temat praw dzieci
12.06.2012 Ogólnoszkolny dzień głosowania- wybory samorządu uczniowskiego
12.06.2012 wizyta pielęgniarki szkolnej , spotkanie na temat praw pacjenta
19.06.2012 – uroczystość „Królestwo szczęścia dla dzieci”- teatr i zakończenie spotkań
socjoterapeutycznych w „Naszej świetlicy”
21-22.06.2012 wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego przez świetliczaków
pt „Król Maciuś I” dla uczniów klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb
15.09.2012-15.10.2012 Międzynarodowego Dnia Piśmiennictwa - Janusz Korczak – wystawa na
holu szkoły
Konkurs organizowany przez nauczycieli biblioteki
szkolnej pt.”By czytać się chciało zakładkę zrób
wspaniałą” prace wychowanków świetlicy,
propagowanie praw dziecka według J. Korczaka
7-11.05.2012 cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Opowieść
o Januszu Korczaku” z wykorzystaniem nowych książek o nim
napisanych z myślą o młodszych dzieciach.
Projekty plastyczne „Okładka do książki Janusza
Korczaka”- udział świetliczaków w konkursie
organizowanym przez nauczycieli biblioteki szkolnej
Rok 2012 został
ustanowiony przez Sejm RP
Rokiem Janusza
Korczaka. Rzecznik Praw
Dziecka, jako główny
organizator tegorocznych
obchodów, przygotował
wystawę pod tytułem:
„Nie ma dzieci- są ludzie.
Prawa człowieka
zaczynają się od praw
dziecka”, prezentującą
zarówno postać Janusza
Korczaka, jak i tematykę
praw dziecka.
Nawiązanie współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka
i pozyskanie prawa do zorganizowania wystawy w naszej
szkole pt. „Nie ma dzieci – są ludzie. Prawa człowieka
zaczynają się od praw dziecka”
Cykl zajęć świetlicowych pod hasłem „Królestwo szczęścia dla
dzieci”, wykorzystanie prezentacji multimedialnej, stron
internetowych on-line np.www.2012korczak.pl
Wystawa na holu głównym szkoły: „Nie ma dzieci – są
ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka
Gość w świetlicy; pedagog szkolny przeprowadził
zajęcia na temat praw dzieci
Wizyta pielęgniarki szkolnej , spotkanie na temat praw
pacjenta
Uroczystość z rodzicami „Królestwo szczęścia dla dzieci”zakończenie spotkań socjoterapeutycznych
w „Naszej
świetlicy”
Scenariusz uroczystości „Królestwo
szczęścia dla dzieci”
- przeprowadzonej w dniu 19.06.2012r na
zajęciach socjoterapeutycznych












Tworzymy mapę „Królestwa szczęścia dla
dzieci” na szarym papierze.
Piosenka M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci
nasze są”. J.Moryc
Wiersz wprowadzający N. Jarkowska i
Kasia Brzostowicz
Słowo wstępne K. Barabasz i A.
Kaczmarczyk
Scenka o J. Korczaku - wspomnienie
narrator- P. Kaczmarczyk ,
J. Korczak – K. Barabasz, dziecko – K.
Ptak, A. Jarkowska, Rudziak – Bartek
Łukaszek, wszystkie dzieci i
wychowawcy wkomponowują się w
obraz scenki.
Apel Twojego Dziecka według J.
Korczaka - wszystkie dzieci
Piosenka „ Bo co może….”
Cytaty J. Korczaka o radości – W. Plewa, M.
Konwicka
Śmierć J. Korczaka - W. Patrzałek
Tren ku czci J. Korczaka” K. Ptak, J. Moryc,
A. Jarkowska/ w tle muzyka Chopina.
Prezentacja pracy „Naszej świetlicy” w
roku szkolnym 2011/2012.
Wpisy do Kroniki naszych zajęć.
Uroczystość z rodzicami „Królestwo szczęścia dla
dzieci”- zakończenie spotkań socjoterapeutycznych
w „Naszej świetlicy”
Wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego
przez świetliczaków pt „Król Maciuś I” dla uczniów
klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb
Wystawienie teatrzyku przygotowanego i zaprezentowanego
przez świetliczaków pt „Król Maciuś I” dla uczniów
klasy;”0”, Ib, IIb, IId, IIIb
Ogólnoszkolny dzień głosowania- wybory samorządu
uczniowskiego
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa; J.Korczak –
wystawa na holu szkoły
Gazetki i wystawki wykonane
w czasie realizacji projektu
Proszę nie łam moich praw….
Prezentację opracowały: Grażyna Kamińska, Maria
Myślak, Katarzyna Chrząstowska-Chabior – nauczyciele
dyplomowani świetlicy szkolnej
koniec