Stig Hedegaard Kristensens oplæg

Download Report

Transcript Stig Hedegaard Kristensens oplæg

Sammenhæng set fra et
patientperspektiv
Stig Hedegaard Kristensen
Danske Patienter
27. marts 2014
Ko-morbiditeter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cystenyre
Dialysebehandling
Karforkalkning
Vindueskikker syndrom
Reparation heraf
Fistel kar-tarm
Sepsis – svær og ofte
Reparation heraf
Amputation
Genoptræning
Overgange
• Alle overgange skal forstås på operationelt
niveau. Patientrelateret.
• Hvem - hvad - hvordan bæres information
– Det er ikke patientens problem
– Men det kan hurtigt blive patientens problem.
• Jeg kan som patient bare se, at information
kommer temmelig ”vingeskudt” frem.
– Derfor kan jeg lige så godt tage mig sammen, og
selv tage det med.
Nyremedicinsk til karkirurgisk
•
•
•
•
”Bukse proteser”
Medicinadministration
Patienten handler ikke altid rationelt.
Jeg sagde ja til at administrere ”egen vanlig
medicin.
– Gør det aldrig – det kan man dø af.
– Udskrivning i fin form
– 2 dage efter blødende mavesår.
Hvad kan vi så lære heraf
• Den patient der tager ”ansvar” lever længst.
• Giv aldrig patienten ansvar for dele af
behandlingen, hvis patienten ikke bevarer
funktionalitet gennem hele forløbet.
– Det er dig som professionel, forløbets afgrunde.
– Det er dig som professionel der skal koordinere
forløbet.
Infektionsmedicinsk til hjemmepleje
• Svær sepsis 1 ½ års varighed.
• Langvarig antibiotisk behandling. CVK kateter.
• Gentagen sepsis på slaget 3 uger efter
behandlingsophør.
• Undersøgelser MR, CT, Ionisering, PET osv.
• Fistel Goretex-tarm.
• Fornyet aorta bypass.
Overførsel af viden mellem sektorer
•
•
•
•
CVK administration i hjemmeplejen
Intravenøs medicinering
Viden om infektionsmedicin
Administration af infektionsmedicin
Out patiets er billigere ind indlagte
• ”Det er først når men udskrives, man
begynder at blive rask”
• Infektionsmedicinsk afdeling er dyre
sengepladser.
• Patienttilfredshed.
• Patientsikkerhed.
Fra amputation til dialyse.
• Smertebehandling er væsentlig
• Dialysebehandling efter operation er vigtig –
på grund af kalium
• Morfin dialyseres lynhurtigt ud af blodbanen.
• Det var der ingen der rigtig tænkte på.
• Det gør meget ondt.
Fra amputation til genoptræning
• Efter indlæggelse med funktionstab er det
lovpligtigt at udarbejde en genoptræningsplan, som den pågældende kommune skal
overholde.
• Det gør kommunerne næsten aldrig.
• Der træder den ”intelligente” patient ind og
overtager tid fra de ”dovne” patienter
• Der er ingen kvalitetskontrol i genoptræningen
Overgange er farlige
• Overgange er farlige, men man kan overleve
ganske mange.
• Det kræver professionel behandling og pleje
• Det kræver patienter i kontrol.
• Og så kræver det et godt helbred.
• Tak fordi i gad at høre på.