OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN

Download Report

Transcript OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN

OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
mallit Helena Rajalinna, Pauliina Venho ja Pete Stockley
sisältöasiantuntija ja valokuvat Harri Pulliainen © 2013 Espoo
tuotanto työryhmä /InnoOmnia, oppimisratkaisut
26.11.2013
vrs. 2.1
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Miten kuvataan videotarina
Hyvässä tarinassa on
tarinassa on alku, keskikohta ja loppu
päähenkilö/päähenkilöitä sekä muita henkilöitä
päälause kertoo, mistä videossa on kyse
näkökulman käyttö tekee tarinasta
mielenkiintoisen
• mietitään etukäteen, millainen kerrontatapa ja tyyli valitaan
•
•
•
•
•
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
•
•
•
•
Yleensä tarinassa on ns. draaman kaari, jossa
esittelyjaksossa esitellään henkilöt ja tilanne
konflikti – jokin asia tai teko käynnistää toiminnan
nouseva toiminta, jossa tarina etenee ja seurataan
sitä, millaisia esteitä tai asioita selvitetään
• kliimaksi, jossa esteet on voitettu tai asiat on
selvitetty – jos tarinassa on päähenkilö, jonka
kohtaloon on samaistuttu, katsoja kokee tässä
vaiheessa helpotusta loppuratkaisusta
• lopussa on ns. häivytys, joka päättää tarinan
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
- mielenkiintoisesti etenevässä tarinassa pohjustetaan
tai annetaan vihjeitä tulevasta asioista tai
tapahtumasta (istutus), joka näytetään tai josta
kerrotaan myöhemmin (lunastus)
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Kuvaaminen, otokset
• kahdeksan kuvakoon järjestelmä perustuu ihmisen
mittasuhteisiin
• kuvakokojen käyttäminen helpottaa kuvaamista ja
helpottaa kommunikointia kuvaustilanteessa
• usein kun kuvataan ihmistä, sovitaan etukäteen mitä
muutamaa kuvakokoa käytetään
• kun kuvataan jotain muuta kuin ihmistä, käytetään
yleensä vain kuvakokoja YK, PK ja LK
(Kuvakokojärjestelmä esitellään seuraavalla sivulla)
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
8-portainen kuvakokojärjestelmä
- erikoislähikuva ELK
- lähikuva LK
- puolilähikuva PLK
- puolikuva PK
- laaja puolikuva LPK (tai suuri puolikuva SPK)
- kokokuva KK
- laaja kokokuva LKK
- yleiskuva YK
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
• puhe välittää tietoa katsojalle: kertoja (Voice Over,
VO), yksinpuhelu (monologi) tai keskustelu (dialogi) –
esim. kertojan äänen voi lisätä myös jälkikäteen
leikkausvaiheessa
• jos kuvataan keskustelu, käytetään vastakuvia ja
otetaan yleiskuva (YK) tilanteesta
• haastattelua kuvatessa on haastattelija kameran
vieressä, jolloin vastaajan katseen suunta on hyvä
• kuvituskuvaa käytetään puheen (tai musiikin)
kuvittamisessa
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
• mieti mielenkiintoinen aloituskuva, esim. otos , joka
herättää kiinnostusta, tai otos, joka näyttää tilan tai
paikan (establishing shot)
• hyvä loppukuva saa katsojan pohtimaan näkemäänsä
• näkökulmaotoksissa (POV eli Point of View -Shot)
asiat nähdään henkilön perspektiivistä katsottuna –
yleensä näytetään ensin, kuka katsoo ja katseen
suunta, ja sitten se, mitä hän näkee
• OTS (over the shoulder -otos) kuvataan henkilön
olkapään takaa
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
• vinkki: mieti tai sovi muiden kuvaajien kanssa
etukäteen käytettävät kuvakoot, esim. LKK, SPK, PLK tai
KK, PK, LK (liian pientä tai suurta kuvakoon muutosta
pidetään yleensä virheenä)
• vinkki: ota kerralla useita kuvakokoja (kun esim.
kuvataan kuvituskuvaa, otetaan aina samasta
kohteesta 2 tai 3 erikokoista kuvaa – leikkausvaiheessa
saadaan kuvakerronnasta sujuvampaa
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
• vinkki: yleensä kuvataan siten, että kohteen/henkilön
silmät ja linssi ovat samalla tasolla (neutraali
kuvakulma)
• jos kuvaat yläkuvakulmasta näyttää kohde videon
katsojaan nähden pieneltä tai alisteiselta
• jos kuvaat alhaalta, vaikuttaa kohde itseään
suuremmalta
• nämä ovat tehokeinoja, joita käytetään vain jos
haetaan yllä mainittua vaikutelmaa
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
• vinkki: vaihda välillä kameran paikkaa ja suuntaa, mutta
huomaa, että liian pientä muutosta saatetaan pitää
virheenä
• vinkki: ota tarpeeksi pitkiä otoksia (esim. laske
kymmeneen tai kahteenkymmeneen ennen kuin
lopetat kuvan oton)
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Miten tehdään hyvä ääni
• hyvä ääni tehdään siten, että mikrofoni on
mahdollisimman lähellä puhujaa (puhujan edessä tai
pään päällä) – puheesta saa selvää eikä ole kaikua
• tehosteäänet ja musiikki luovat tunnelmaa, antavat
merkityksiä ja yhdistävät yksittäiset kuvat (otokset)
kohtauksiksi
• instrumentaalimusiikki toimii paremmin kuin laulut tai
sellainen musiikki, jossa on tunnistettava melodia tai
kertosäe, joka saattaa viedä huomion pois itse tarinasta
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
• kuvauspaikalla ei saa olla häiritsevää melua, hurinaa tai
kolinaa
• jos kuvauspaikalla soi taustalla musiikki, leikkaaminen
myöhemmin on lähes mahdotonta
• ei kahisevia vaatteita tai kiliseviä metalliesineitä
• ei kynän tms. napsuttelua mikrofonin vieressä
• ei kovakorkoisia kenkiä kovalla lattialla
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Valaisusta pari vinkkiä
• valaisulla muotoillaan kohdetta ja luodaan tunnelmaa
• heijastimella (refle) voi suunnata valoa ja esim.
pehmentää valon kontrastia kasvoilla
• kolmipistevalaisulla voi parantaa kuvan laatua
(käytetään kolmea valosuuntaa, jotka ovat päävalo,
tasoitusvalo ja hiusvalo)
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Puvustuksesta ja maskeerauksesta
• ei mustia, valkoisia, (tiheä)raidallisia tai pilkullisia
vaateita
• ei väriyhdistelmiä, joissa on suuri kontrasti – yleensä
videokuvassa parhaiten toimivat vaatteet ovat kaikki
vaaleita tai esim. pastellisävyisiä – paitsi jos
vaatetuksella halutaan korostaa jotain, karakterisoida
henkilöä tai kertoa tarinaa
• ei liian voimakkaita meikkejä
• puuterilla saa poistettu häiritsevän kiillon otsalta
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Mikä on suojaviiva
• Suojaviiva on kuvitteellinen linja esim. kahden henkilön
välissä, kun he katsovat toisiaan (katseen suunta).
Kuvaustilanteessa kamera ei saa ylittää suojaviivaa
vaan henkilöt kuvataan aina viivan samalta puolelta.
• Suojaviiva muodostuu myös jonkin liikkeen suunnan
mukaan, esim. kävelyn suunnan mukaan, jolloin
kameran täytyy aina olla samalla puolella toimintaa.
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Mikä on klaffivirhe
• Klaffivirhe (jatkuvuusvirhe) tulee, kun valmiissa
videossa jokin asia eri kuvissa on muuttunut
häiritsevällä tavalla, esim. jossakin kuvassa on väärän
värinen paita tai juomalasissa nesteen määrä vaihtelee.
• Klaffivirhe voi johtua myös siitä, että valo on erilainen
eri kuvissa.
• Klaffivirhe estetään huolellisella suunnittelulla ja
sopimalla kuvaustilanteessa siitä, miten asiat eri
otoksia kuvatessa tehdään.
OHJEITA VIDEOKUVAAMISEEN
Yleisiä virheitä
• liian pieni kuvakoon vaihto
• liian suuri kuvakoon vaihto
• liian pieni kamera/kuvasuunnan vaihto
• vastavaloon kuvaaminen
• klaffivirhe
• suojaviivavirhe
• liian lyhyitä otoksia
• liian vähän otoksia ja eri kuvakokoja