Introduction to electronics and telecommunication engineering

download report

Transcript Introduction to electronics and telecommunication engineering

SUNUM PLANI

Laboratuvardaki Cihazlar





Elektronik Devre Elemanları






Digital Multimeter
DC Power Supply
Function Generator
Oscilloscope
Direnç
Kapasite
İndüktör
Transistor
Devre Kurulumu
Uygulamalar
Digital Multimeter (DMM)

GW Instek GDM-8245: Digital Multimeter
Akım Ölçümü
Akım Ölçümü
1. Multimetre anahtarı DC/ AC Akım
kademesine getirilir. Beklenen değer
bilinmiyorsa büyük akım konumunda ölçüm
yapılır. 10 mA ve 1 A kademeleri varsa
anahtarı 1 A’ de tutun. Eğer beklenen değer
yaklaşık olarak biliniyorsa, bu değere en
yakın ancak bu değerden büyük bir konuma
ayarlanır.
 2. Güç kaynağı kapatılır ve devre, akımın
geçtiği yol üzerinde açılır(bağlantı çıkarılır).
 3. Devre elemanlarının ayrıldığı o noktaya
multimetre seri olarak bağlanır.
 4. Güç kaynağı açılır ve akımın geçtiği yöne
göre (+) ya da (–) değer okunur. Elde edilen
değer (-) ise ampermetre uçları ters
bağlanmıştır. Bulunan değeri daha hassas
okumak için anahtar uygun konuma getirilir.


Gerilim Ölçümü
1.
Voltmetre
anahtarı,
DC
Voltaj
kademesine getirilir. Aynen ampermetrede
olduğu gibi beklenen değere göre uygun
konum seçilir.
 2. Voltmetre, devre çalışıyorken, üzerindeki
voltajın ölçüleceği elemana parallel olarak
bağlanır.
 3.
(-) değer okunursa, uçlar ters
bağlanmıştır. Daha hassas okuma için
anahtarı uygun konuma alabilirsiniz.

Direnç Ölçümü



1. Anahtar Direnç kademesine getirilir.
Ampermetre ve voltmetrede olduğu gibi
beklenen değere göre uygun konum
seçilir.
2. Direnci ölçülecek eleman tek başına
olmalıdır(devreden çıkartılır ve içinden
herhangi bir akım geçmez).
3. Multimetrenin uçları elemanın uçlarına
paralel olarak bağlanır. Bu bağlantıda
devre elemanının kutuplu/yönlü olup
olmadığı önemlidir. Biz deneylerimizde
genellikle iki-yönlü (kutupsuz) elemanlarla
çalışacağız.
DC Power Supply

GW Instek GPC-30600:DC Power Supply
Function Generator

GW Instek SFG-2120: Function Generator
Oscilloscope

GW Instek GDS-1022: Oscilloscope
Direnç

Direnç kelimesi, "bir güce karşı konan direnme gücü" olarak
tanımlanabilir.
 Elektrik ve elektronikte ise direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir
cismin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir.
 Devrede akımı sınırlandırmak için kullanılır.
 Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi Ω dır.

Direncin görevleri
 Akımı sınırlamak
 Gerilimi bölmek

Dirençler parametreleri
 Direncin omik değeri: Direncin ohmik değeri elektrik akımına gösterilen
zorluğu belirler.
 Direncin gücü’dür. Direncin içinden geçen akım ısınmaya yol açar.
Direncin dayanabileceği ısı miktarı direncin gücü ile bağlantılır. Direncin
gücünün birimi Watt’tır. Daha yüksek güçlü dirençler ısıya daha fazla
dayanırlar. Örneğin 5 Wattlık bir direnç, 1 Wattlık bir dirence göre ısıya
daha dayanıklıdır.
Kapasite
Elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik
alanın
içerisinde
depolayabilme
özelliklerinden
faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka
arasına
yerleştirilmesiyle
oluşturulan
temel elektrik ve elektronik devre elemanı.
 Elektrik yükü depolama, reaktif güç kontrolü, bilgi kaybı
engelleme, AC/DC arasında dönüşüm yapmada
kullanılırlar.

İndüktor

Alternatif
akımla
beslenen
devrelerde,
manyetik
akıyı değiştirmek suretiyle akım (indüksiyon akımı) yaratan
araç. İndüktör, içinden geçen akım değiştikçe iki ucu
arasinda potansiyel farkı oluşan bir devre elemanı, bir çeşit
akım kaynağıdır. Endüktör ya da indükleç olarak da
adlandırılır.
Devre Kurulumu