DIEVČENSKÝ ROMÁN.

download report

Transcript DIEVČENSKÝ ROMÁN.

DIEVČENSKÝ ROMÁN
Čo je dievčenský román?
• Je to epický útvar,v ktorom autori
píšu o problémoch dievčat v období
dospievania.( puberta,lásky,vzťahy s
rodičmi,kamarátstvo,ohováranie,intri
gy, štúdium...)
KLÁRA JARUNKOVÁ
• Učiteľka, redaktorka
v rozhlase a časopise.
• DIELO:
•
•
•
•
Tulák
Hrdinský zápisník
Brat mlčanlivého vlka
Jediná
KLÁRA JARUNKOVÁ
• ČITALI SME:
• Úryvok z knihy
JEDINÁ
• Postavy:
•
•
•
•
Oľga Polomcová
Babinská
rodičia
učiteľka
LUCY MAUND
MONTGOMERYOVÁ
• kanadská autorka
• písala na prelome
19. a 20. storočia
• preslávila sa knihou
• ANNA ZO
ZELENÉHO
DOMU
JANA ŠRÁMKOVÁ
• spisovateľka pre
deti a mládež
• Dielo:
• Kľúč od zlatej brány
• Rozprávky štrbavej
opičky
• Robko a Ďobko
Čítali sme :Biela stužka v
tvojich vlasoch
• POSTAVY:
• Mabička
• Šimona
ALTA VÁŠOVÁ
• Čítali sme ukážku
• JOJA,
• JOJKA A
• TIBOR
Prezentáciu pripravila:PaedDr.Jaroslava
Koníčková,ZŠ s MŠ Liptovská Osada