Waarom digitaal aanvragen?

download report

Transcript Waarom digitaal aanvragen?

DIGITAAL AANVRAAG FORMULIER
Aanvraagformulier slachterijen
zonder permanent toezicht
Door Theo van Dongen en Corien Looijen
30 januari 2013
Waarom digitaal aanvragen?
•
•
•
•
•
•
Eenheid krijgen in het aanvragen
Volledigheid
Duidelijkheid
Voorkomen van discussies
Automatisch inlezen in NVWA plansysteem
Koppeling planning met facturering
Eenheid in aanvragen
Tot voor kort kwamen aanvragen binnen
• op diverse plaatsen bij de NVWA
• per fax
• per mail
• per post
3
Volledigheid
Tot voor kort
Niet alle informatie werd doorgegeven zoals
• Bedrijfsgegevens
• Ter verrichten werkzaamheden
• Tijden en kwartieren
• Diersoorten
• Aantallen
• Etc.
4
Duidelijkheid
Tot voor kort
• Keurig uitgetypt of handgeschreven
• Leesbaar handschrift of onleesbaar
handschrift
• Zoeken per aanvraag naar de informatie
Voorkomen van discussies
• Om te voorkomen dat er discussie zal
ontstaan of een aanvraag wel of niet
verzonden is wordt elke aanvraag na het
versturen voorzien van een uniek
volgnummer.
• Door het uniform aanvragen bestaan er geen
interpretatieverschillen meer tussen planning
en aanvrager.
• Is een aanvraag op tijd binnengekomen of
niet?
6
Automatisch inlezen
•
•
•
7
Om fouten te voorkomen en tijd te besparen
worden alle aanvragen automatisch ingelezen in
het plansysteem van de NVWA.
Alle gegevens met aangevraagde werkzaamheden
worden 1 op 1 in het plansysteem gezet.
U krijgt een bevestiging van de ingeplande
keurtijd.
Koppeling aanvraag ->planning -> facturering
• Hiermee komt de vaak onleesbare roze fatijdec
bon te vervallen.
• Rekening kunnen sneller gemaakt worden
waardoor controle door u gemakkelijker wordt.
• Aanvrager krijgt over aanvraag, planning, bezoek
controleur en factuur desgewenst een mail
• Factuur is voorzien van het uniek volgnummer
van de aanvraag.
START DEMO INVULLEN DIGITALE AANVRAAG
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruiksgemak invuller
Annuleren of een keuring aanvragen
Vragen met een * moeten verplicht ingevuld worden
Gereed melden van een aanvraag of opslaan en later
bewerken
Postcode van de slachtlocatie juist?
Overzicht verleden / bewaartermijn.
Een oude aanvraag kopiëren, aanpassen en insturen.
Wijzig uw persoonlijke gegevens.
Welk plankantoor moet u hebben?
Melden noodslachting op een ander formulier
Website NVWA