Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.

download report

Transcript Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.

KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
ve
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDE
YAZILIM MİMARİSİN
ETKİLERİ
Haluk Safi
Genel Müdür
[email protected]
Ürünler
Hastane Bilgi Sistemi
%100 web tabanlı
 Kolay Bakım
 Yüksek Teknoloji
 Tam Destek
PACS
 Tele Radyoloji
 Tıbbi Karar Destek
Page  2
Doküman Yönetim Sistemi
TS 13298 Belgesi
Form Entegrasyonu
e-İmza Destekli
İş Akışı
Dijital Arşiv
Gelen-Giden Evrak
Office Entegrasyonu
Bazı HBS Referanslarımız













Page  3
Ankara Numune EAH
İstanbul Göztepe EAH
Antalya EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Taksim EAH
Düzce Üniversitesi Hastanesi
Çanakkale Üniversitesi Hastanesi
Zekai Tahir Burak Kadın Doğum EAH
Ordu DH
Kocaeli DH
Eyüp DH
İnegöl DH
…
Durum değerlendirmesi
Sağlıkta dönüşüm
projesi hızla
devam ediyor,
Türkiye Kamu
Hastaneleri Birliği
kuruldu (TKHK)
Kamu Özel
Ortaklıkları adına
kampüs projeleri
başladı (PPP),
Sağlık Bilgi
Sistemi
sunucularından
talep edilen
mimariler ve
istekler revize
oluyor
Kısacası 2000’li yıllardan bu yana şekillenmeye başlayan sağlık bilgi
sistemi yapısı ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yeniden
şekillenecek.
Page  4
KHB Hedef
Değerlendirmesi
Hastane
Bilgi
Sisteminden Beklentiler
 Türkiye genelindeki
kamu hastane
birliği tek bir birden fazla servis sağlayıcıdan
Gelirlerimi
Artırmalı,birçok
Kaçaklarımı
Azaltmalı
tedarik yapmak üzere harekete geçti
 Bu konuda şartname hazırlıkları bazılarında başladı ve bir kısmı da ihaleye çıktı
Peki Hedef Ne?
Bir veya birden fazla
servis sağlayıcıdan
hizmet alarak sistemi
konsolide etmek
Farklı hastanelerden
gelen verileri tek bir çatı
altında toplayarak birlik
adına daha verimli
şekilde değerlendirmek
Page  5
1
2
3
4
Her bir hastane
tarafından farklı
koşullarda alınan
hizmet bedellerini
tek bir kaleme
indirgeyerek
tasarruf etmek
Değişen ihtiyaçlar
doğrultusunda
sistemleri revize
etmek
KHB Hedefler Doğrultusundaki Gereksinimler
Güçlü Sağlık Bilişimi Firmaları
• Şimdiye kadar alışkın olmadığı mimari ve hizmet metodu
Kesintisiz şekilde çalışmak üzere tasarlanmış çok katmanlı (Web Tabanlı vb..) merkezi bilgi sistemleri
• Geniş Alan Ağında çalışmaya uygun
VTYS yapısında farklı hastaneleri konsolide eden sistem mimarileri
Page  6
KHB Hedefler Doğrultusundaki Gereksinimler
Farklı hastanelerden gelen verileri konsolide eden ve karar vericilere doğru verileri sunan bilgi
sistemleri
Binlerce PC’ye bakım ve hizmet götürmek üzere tasarlanmış sistemler
Merkezi Büyük Sunucu ve Storage Sistemler
Farklı hastane yapılarına göre özelleştirilmiş hizmet sunumları
• Terzi usulü yaklaşım veya Konfeksiyon yaklaşımı , ebat, özel dal hastanesi, 3. basamak
hastaneler ile diğer hastanelerin ihtiyaç farklılıklarına göre özel hizmet seçenekleri
Page  7
HBYS’den beklentiler
Medula
SGK
Maliye
Sağlık
NET
112 Acil
Kızılay
Page  8
KHB yapısı
Devlet Hastaneleri
300-800 Yatak
Devlet Hastaneleri
50-300 Yatak
Kamu
Hastane
Birliği
Eğitim Araştırma
Hastaneleri
Page  9
Özel Dal
Hastaneleri
Segmentasyon
200 yatak üzeri,
Eğitim araştırma,
Özel Dal Hastanesi
Page  10
Örnek Hastane Profili
 Geçen sene itibariyle örnek bir hastanemizin rakamları :
 Toplam istek talebi : 250
 Yeni raporlama isteği : 320
 Geçen sene uyarlanan toplam mevzuat rakamı : 412
 Toplam pc adedi : 800+
 Sistemler : Hbys, Lis, Pacs, Domain Sunucuları, Web sunucuları, Network ve
güvenlik bileşenleri, vb sistemler.
Page  11
HBYS Değişikliğinin Hastanelere Olan Etkisi
14.000.000,00 TL
12.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
8.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
0,00 TL
Ocak
Şubat
Mart
HBYS / SGK - 2009
Page  12
Nisan
Mayıs
SARUS / SGK - 2010
Haziran
Temmuz
HBYS Değişikliğinin Hastanelere Olan Etkisi
10.000.000,00 TL
8.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
0,00 TL
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
HBYS/GENEL 2008
Page  13
Haziran Temmuz Ağustos
SARUS/GENEL 2009
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Riskler ve Çıkarımlar
Sağlık bilgi sistemleri şimdiye kadar çalıştığı metodlardan tamamen farklı mimarilere geçmek zorunda
Sistemleri idame ettiren sunucular ve network yapıları tamamen yeniden tasarlanmalı
İdamesi daha zorlu yapılar ve sistemler fakat aynı zamanda toplam maliyetleri düşürmek
üzere olan toplam tasarruf planları
Geniş alan ağında çalışmak üzere tasarlanmış güçlü, web tabanlı sistemler
Sağlık bilgi sistemlerinden beklenen kalite, sistem verimliliği ve kurum
ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi gereken hizmet çeşitliliğin sağlanması
Page  14
Riskler ve Çıkarımlar
Birlikler içerisindeki farklı dal ve basamak hastanelerine göre özelleştirilmiş
farklı hizmet sunumları ihtiyacı, uzmanlıklar
Hali hazırda görev kritik olan sağlık bilgi sistemlerinin KHK yapısındaki artan
risklere istinaden daha güvenli, performanslı, kararlı ve kesintisiz olma ihtiyaçları
Her kuruma göre özelleştirilmiş bilgi sistemleri ve üretilen hizmetin kalitesi…
Hizmet sözleşmesi
Page  15
Teşekkür Ederiz
Page  16