Asal usul sejarah lahirnya bangsa arab?.

Download Report

Transcript Asal usul sejarah lahirnya bangsa arab?.

Arab Pra islam

 Asal usul sejarah lahirnya arab pra islam  Golongan-golongan bangsa arab  Kehidupan sosial politik dan ekonomi  Kehidupan keagamaan dan adat istiadat  Sistem masa jahiliyah

Asal usul sejarah lahirnya bangsa arab?....

Bangsa arab adalah salah satu dari bangsa samiah. Bangsa samiah ini dianggap sebagai keturunan sam ibn nuh a.s.

samiah-mesopotamia.

Golongan-golongan bangsa arab….?

• Arab al baidah  Kaum ‘aad terdapat Qs.al-a’raf:65-66  Kaum tsamud terdapat Qs.as syam:11-15  Penduduk madyan terdapat Qs.huud:84 • Arab baqiyah • Arab almusta’ribah • Al-arab al aribah atau al muta’ribah

Kehidupan Sosial politik dan Ekonomi

a. Pemerintahan arb pra islam…..?

b. Pemerintahan Hijaz…?

Kehidupan sosial budaya dan ilmu pengetahuan

    kehidupan sosial budaya…?bangsa

arab mempunyai sejumlah suku dan karakter yang khas.bangsa ini saling bersaing yang pada ujungnya melahirkan perang antar suku.dengan

ini dikenal dengan masyarakat jahiliyah.

Bahasa arab…..?adalah bahasa yang paling tua Syair dan penyair….?ahmad amin-fajr al islam,kitab lisan al-’arab dll

Kehidupan keagamaan dan adat istiadat

Bangsa arab pra islam telah mengerti dan meyakini adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan manusia yaitu tuhan.

Agama-agama baru:  shabiah.Qs.An-Najml:22-24  Yahudi  Nasrani  Watsan  Takhayul dan adat kebiasaan bangsa arab

Arab Muslims are generally Sunni , Shia , Sufi , Salafi , Ismaili and Druze Churches . Arab Christians such as the churches and the Maronite generally follow Eastern Greek Orthodox church.

[46] and Greek Catholic The Greek Catholic churches and Maronite church are under the Pope of Rome, and a part of the larger worldwide Catholic Church . Before the coming of Islam , most Arabs followed a pagan religion Hubal , [

citation needed

[47] Wadd , ] with a number of deities, including Allāt , [48] Manat , [49] and Uzza .

[50] A few individuals, the

hanifs

, had apparently rejected polytheism in favor of the monotheism unaffiliated with any particular religion. Some tribes had converted to Christianity or Judaism. The most prominent Arab Christian kingdoms were Ghassanid and Lakhmid kingdoms.

[51] When the Himyarite century, [52] king converted to Judaism in the late 4th the elites of the other prominent Arab kingdom, the Kindites , being Himyirite vassals, apparently also converted (at least partly). With the expansion of Islam, polytheistic Arabs were rapidly Islamized , and polytheistic traditions gradually disappeared.

[53][54]

Sistem masa jahiliyah

• Penyembahan Berhala • Saling membunuh antar suku berperang dalam persoalan kecil • suka mabuk-mabukan • Kurang beradab • Jika ada bayi perempuan lahir dibunuh • Suka Judi • Tidak adanya iman yang sesungguhnya kepada allah ta’ala • Tidak adanya pelaksanaan hukum menurut apa yang telah diturunkan allah ta’ala.(qs.al maidah:49-50) • Hadirnya berbagai thoghut • Haadirnya sikap yang jauh dari agama allah.