Retorik Hur håller man ett bra argumenterande tal?

download report

Transcript Retorik Hur håller man ett bra argumenterande tal?

Retorik
Konsten att tala
Hur håller man ett bra
argumenterande tal?
Argumentation
Vad är argumentation?
När är det bra att kunna argumentera?
Vad är viktigt att tänka på när man
argumenterar?
Argumenterande tal
• Du ska ha en klar tes/ståndpunkt/åsikt
• Du presenterar din tes med hjälp av argument
• Dina argument ska bygga på fakta och erfarenheter
• Du ska presentera motargument och kunna bemöta
dessa
• Du ska kunna presentera minst en ”lösning” på
problemet
Att tänka på
• Din tes ska framgå tydligt
• Du ska se till att du har en röd tråd genom
hela ditt tal
• Du ska inleda talet på ett
intresseväckande sätt
• Du kan avsluta genom att sammanfatta
dina åsikter eller lägga fram ditt starkaste
argument.
Retorik
Ett bra tal har en bra balans mellan följande
delar.
Logos – förnuft
Pathos – känsla
Etos –
trovärdighet
Logos
Att hålla sig till fakta
Att tala till lyssnarens förnuft
Att vara saklig
Att tala sanning
Att föra fram relevanta argument
Logos är grunden för all argumentation.
Utan ”fakta” har du ingen grund att stå på.
Pathos
Att beröra
Att väcka känslor
Att använda värdeladdade ord
Att skapa engagemang
Ett starkt pathos gör åhöraren engagerad.
Ett bra argumenterande tal ska väcka
känslor!
Ethos
Att skapa trovärdighet
Att visa att man vill väl
Att tala av egen erfarenhet
Att vara ärlig
Vissa yrken eller personer skapar en naturlig
ethos, t.ex. läkare, forskare, experter,
ögonvittnen.
Tänk på att!
För mycket logos kan ge ett ganska torrt
eller ointressant tal. Bara fakta är sällan
roligt.
För mycket pathos kan ge ett oseriöst
intryck. Är det verklig sant det som sägs
eller överdriver bara talaren?
För mycket ethos kan också göra talet mindre trovärdigt
och få åhöraren att känna att det inte berör henne själv.
Att skriva samt hålla ett tal
Olika faser i arbetet
•
•
•
•
Intellectio – att tänka igenom uppgiften
.
Vad vill du ha sagt med ditt tal?
Vem vänder du dig till med ditt tal?
Vad vill du att dina åhörare ska tänka, känna eller göra
när de hört ditt tal?
Behöver du förklara något extra noga?
Redan här ska du bestämma din tes. Den bör kunna
sammanfattas med en mening och bör vara ett påstående
t.ex. ”Sex före äktenskapet är fel”
Inventio – att samla fakta och argument
• Anteckna källan och hänvisa gärna till den
om den kan stärka ditt ethos.
• Har du har en balans mellan ethos och
logos?
• Vilka motargument kan du hitta, hur kan
du bemöta dem?
Dispositio – hur ska talet byggas upp?
Hur ska jag inleda talet?
Hur ska jag avsluta talet?
Ska jag börja med det viktigaste eller låta
det komma sist?
Har jag en röd tråd genom hela talet?
Elocutio – hur ska budskapet framföras?
• Vilka ord fungerar bäst?
• Vilka ord ska jag välja för att skapa
pathos?
• Vilka värdeladdade ord ska jag ha med?
• Hur många värdeladdade ord ska jag
använda?
Memoria – att komma ihåg
Försök att lära dig talet så att du inte behöver läsa
innantill.
Skriv ner stödord istället för hela talet
Träna mycket och prova dig fram med olika ord,
olika sätt att betona orden och det du vill ha sagt.
Actio – att hålla talet
• Lyft blicken och ha ögonkontakt
• Sänk axlarna, räta på ryggen så utnyttjar du din
röst bättre och du ser säkrare ut
• Tala lagom fort
• Betona viktiga ord
• Använd gärna olika gester för att förstärka det
du säger och ge ett mer engagerat intryck
Informerande tal
• Välj ett ämne
• Ställ frågan ”Vad är intressant för min
publik att veta om det här ämnet?”
• Vilken information behöver jag?
Jag vet att…
Jag tror att…
Jag undrar …
Planera innehållet
Inledningen
• kort
• intressant
• fånga uppmärksamhet
• ge förklaring till vad talet handlar om
Huvuddelen
• tar upp det viktigaste
• förklarar och ger exempel
• använd bilder, kartor, föremål
• förklara alla svåra ord
Avslutningen
• ska vara tydlig
• får inte komma för plötsligt
• sammanfattar det du kommit fram till
• ibland kan man avsluta med en fråga eller
en ”knorr”, ett skämt eller liknande
Manus
• Skriv stöd ord
• Gärna på små kort och inte ett enda
papper
• Läs inte innantill
• Träna genom att hålla talet högt för dig
själv
Framförandet
•
•
•
•
Tala lugnt, tydligt och högt
Ha ögonkontakt med din publik
Använd hjälpmedel
Kommer du av dig, ta ett djup andetag och
titta på stödorden
• Tänk på hur du står och vad du gör
• Håll koll på tiden så att det blir lagom långt