Podsumowanie roku 2013 - oreg. WAM w Krakowie.

download report

Transcript Podsumowanie roku 2013 - oreg. WAM w Krakowie.

Koniec roku jest zazwyczaj czasem podsumowań, zarówno zawodowych, jak i osobistych.
Przedstawiamy krótkie podsumowanie działalności
Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie
w 2013 roku
Główne zadania oddziału w 2013 koncentrowały się na tym, co najważniejsze – zabezpieczeniu
zakwaterowania żołnierzy zawodowych, które realizowane jest między innymi poprzez:
ZAKWATEROWANIE STAŁE
W bieżącym roku rozpatrzono 1454 wnioski żołnierzy o wydanie decyzji o przydział kwatery
lub innego lokalu mieszkalnego, w tym:
 396 żołnierzy zamieszkało w zasobie WAM, wspólnotowym oraz wynajętym od
WTBS Kwatera WAM Sp.z o. o.
 848 żołnierzy odmówiło przyjęcia lokalu mieszkalnego
ŚWIADCZENIA FINANSOWE
Preferowaną formą zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, jest
świadczenie mieszkaniowe.
W bieżącym roku świadczenie otrzymywało średnio w miesiącu 5968 żołnierzy.
Odprawę mieszkaniową otrzymało w bieżącym roku 78 uprawnionych żołnierzy, którzy
zakończyli służbę wojskową.
ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE
Liczba miejsc internatowych w zasobie WAM OReg
Kraków
(751 miejsc)
liczba miejsc w
internatach: 459
292
459
liczba miejsc w
kwaterach
internatowych: 292
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, MODERNIZACYJNA, REMONTOWA
W 2013 roku oddział rozpoczął
adaptację byłego budynku WKU
w Tarnowskich Górach
z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny z 12 lokalami,
o strukturach:


9 mieszkań 2 pokojowych
3 mieszkania 3 pokojowe.
Planowany termin oddania lokali do
użytkowania – w lipcu 2014 roku,
w systemie „pod klucz”.
Rozpoczęto również prace przygotowawcze do realizacji drugiego budynku mieszkalnego
w Tarnowskich Górach przy ul Ułańskiej. Planuje się uzyskanie 20 lokali o strukturze:
16 mieszkań 3 pokojowych
4 jednopokojowe - z przeznaczeniem na zakwaterowanie internatowe.
Wyremontowano 191 mieszkań
w tym:
 106 kwater
 74 lokale mieszkalne
 11 kwater internatowych
W dniu 4 października br. miała miejsce w Krakowie uroczystość przekazania gruntów Akademii Muzycznej w Krakowie pod
budowę nowej siedziby tej uczelni. Nowy gmach będzie częścią
planowanego Centrum Muzyki z siedzibami Filharmonii Krakowskiej, Akademii Muzycznej oraz orkiestr miejskich.
Zdaniem rektora Akademii Muzycznej jest to ogromna
wartość, która została dana nie tylko społeczności akademickiej,
ale też społeczności kulturalnej miasta Krakowa.
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, rektor Akademii
Muzycznej- prof. Zdzisław Łapiński oraz Prezes Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej Michał Świtalski, podpisali w obecności Senatu
uczelni oraz zaproszonych gości stosowne porozumienie, natomiast
Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM w Krakowie Grzegorz Lipiec
wraz z rektorem podpisali akt notarialny.