Modul 2 "Introduksjon til digital mobbing"

Download Report

Transcript Modul 2 "Introduksjon til digital mobbing"

Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Modul 2
Introduksjon til digital mobbing
Conor Mc Guckin1, Lucie Corcoran1, Niall Crowley1, Mona O'Moore1,
Juan Calmaestra2, Rosario del Rey2, Rosario Ortega2 og Joaquín A. Mora-Merchán3
(1) Trinity
College Dublin (Irland),
(2) Universitetet
i Cordoba (Spania),
(3)
Universitetet i Sevilla (Spania)
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Målsetning og planlagt læringsutbytte

Forståelse av sammenhengen mellom tradisjonell mobbing og digital mobbing

Definisjon av digital mobbing

Forståelse av fenomenet digital mobbing

Overblikk over ulike metoder som tas i bruk for å mobbe andre via digitale
medier

Gjenkjennelse av de potensielle virkningene av digital mobbing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.2
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Definisjon av digital mobbing
og lik-/ulikheter i forhold til
tradisjonell mobbing
Fakta om digital mobbing
Digital
mobbing
Ofre, mobbere
og tilskuere
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
Typer mobbing
(Internett / Mobil)
Virkning /
potensielle konsekvenser
M2.3
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Tradisjonell mobbing
Definisjon
Vi sier at en elev blir mobbet når en annen elev, eller en gruppe elever:
•
Sier slemme eller ubehagelige ting eller gjør narr av noen eller gir noen
slemme eller sårende kallenavn
•
Fullstendig ignorerer eller ekskluderer noen fra vennegjengen eller bevisst lar
være å inkludere noen i ulike aktiviteter med vilje
•
Slår, sparker, skubber og herser med, eller truer noen
•
Sprer løgner eller falske rykter om noen, eller sender slemmer lapper, eller
prøver å få andre elever til å mislike noen
(Olweus, 1993)
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.4
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Tradisjonell mobbing
Definisjon
For at en viss oppførsel skal kunne kalles mobbing, så må det ligge
minst tre betingelser til grunn:
 intensjon om å skade offeret
 repetisjon av den misbrukende oppførselen over en viss
tidsperiode
 maktubalanse mellom offeret og overgriper(e)
Likevel kan ett spesielt alvorlig tilfelle som skaper en vedvarende
følelse av ydmykelse anses som mobbing.
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.5
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Tradisjonell mobbing
Definisjon
Systematisk viktimisering
 Fysisk aggresjon
 Verbalt misbruk
 Gestikulering – ofte truende
 Ekskludering
 Utpressing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.6
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Finnes det et typisk offer?
Alle kan bli offer for mobbing!
Risikofaktorer:

et engstelig, følsomt, sky, usikkert og forsiktig sinnelag

få gode venner

lav selvtillitt
 en passiv, lite aggressiv eller lite selvsikker væremåte
 reagerer følelsesmessig
 klumsete oppførsel når man prøver å bli med i eller delta i en gruppe med
jevnaldrende
 gjenspeiler en ulikhet, f.eks. aksent, religion, kultur, rase, spesielle behov
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.7
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Karakteristiske egenskaper ved en typisk mobber
Den typiske mobberen beskrives som å ha:











en trang til å dominere andre
dårlig selvkontroll
impulsiv personlighet
lite angst
en tendens til å klandre offeret for sin egen dårlige oppførsel
tøff kroppsholdning
et positivt syn på aggresjon
mangel på følsomhet og empati
tendens mot annen antisosial oppførsel
høylytt væremåte
og noen ganger har de vært mobbeoffer selv
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.8
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Hvorfor mobber (tradisjonelt/digitalt) barn andre?
Professor O'Moore hevder at mobbing er
et forsøk på å manipulere et forhold med en målsetning om å
tilfredsstille ens egne psykologiske behov.
Eksempler på slike behov:
 å ha kontroll
 sikre egen dominans
 søke oppmerksomhet
 “tøffe seg”
 forbedre sin egen sosiale status
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.9
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Hvilke virkninger har mobbing?
 Mobbing skaper stress
o Hvis stress vedvarer over en lengre tidsperiode er sykdom en vanlig
konsekvens
 Mobbing har vært knyttet til en rekke negative virkninger, så som:
o lav selvtillitt
o akademisk underprestering
o angst, sengevæting, magesmerter og anspenthet
o depresjon, selvskading og selvmordstanker
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.10
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Fordelingen av roller i mobbing
Fordeling i prosent
Overgriper 8%
Medhjelper 7%
Salmivalli og kolleger (1996) har
identifisert tydelige roller i
Forsterker 20%
mobbeprosessen for 88 prosent
Offer 12%
av skolebarna som deltok i
deres studie.
Forsvarer 17%
Utenforstående 24%
Resultatene ble replikert i en tysk
studie i 2004 (Schäfer & Korn).
Andre 12%
Medelever spiller en viktig rolle i mobbeprosessen. Av den grunn er det hensiktsmessig å
begynne en inngripen på klassenivå.
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.11
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Tilskuerrollen
Forbipasserende som er vitne til digital mobbing reagerer på
ulike måter:

Noen tar del i mobbingen

Noen heier på overgriperen

Andre observerer, men deltar ikke

Noen forlater nettmiljøet

Noen protesterer til andre men ikke til overgriperen

Noen prøver å hjelpe offeret

Andre varsler noen som kan hjelpe
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.12
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Tradisjonell mobbing
Å komme i gang
1.
Har ditt barn noen gang blitt utsatt for tradisjonell eller digital mobbing?
(ja/nei)
2.
Har du noen sinne blitt utsatt for mobbing? (ja/nei)
3.
Forestill deg at ditt barn blir utsatt for digital mobbing. Hvem kontakter du
først?
4.
o
Skole/lærer
o
Skolens sosialarbeider
o
Informasjonssentral
o
Andre
Mener du mobbere bør straffeforfølges / synes du vi trenger spesifikke
lover knyttet til digital mobbing (ja/nei)
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.13
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Definisjon
Definisjon av digital mobbing
og lik-/ulikheter i forhold til
tradisjonell mobbing
Digital
mobbing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.14
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Definisjon
“Digital mobbing er en hvilken som helst handling utført via
elektroniske eller digitale medier av individer eller grupper som
gjentagende kommuniserer fiendtlige eller aggressive meldinger
som har til hensikt å påføre skade eller skape ubehag for andre.“
(Tokunaga 2010)
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.15
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing – Problemer:
 Overgangen mellom “skolemobbing” og digital mobbing er
flytende.
 Overgripere som bruker digitale medier kan også bruke
tradisjonelle, direkte metoder.
 Digital mobbing innebærer at mobbing ikke lenger er begrenset til
skoleområdet – det kan fortsettes hvor og når som helst.
 Forskning viser at det er overlapping mellom tradisjonell og digital
mobbing.
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.16
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing – Problemer:
Digital mobbing
Digital mobbing kan i noen tilfeller være svært alvorlig:

Selv om en overgriper publiserer et ydmykende bilde/videoklipp bare én
gang, så kan det likevel bli sett av et enormt publikum.

Makt inntar ulike former i den digitale verden, der andre faktorer spiller
inn, så som anonymitet og overlegne teknologiske ferdigheter.

Teknologi gir en overgriper tilgang til sine offer 24 timer i døgnet
uavhengig av tilholdssted.

Overgripere er ofte ikke i stand til å se ofrene sine reaksjoner til
overgrepet. Dette kan forårsake redusert følelse av empati og skyld, noe
som kunne ha medført til at mobbingen opphørte i den virkelige verden.
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.17
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Typer
Typer (Internett / Mobil)
Digital
mobbing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.18
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Former for digital mobbing
Digital mobbing kan klassifiseres basert på type oppførsel:

Sinte krangler (“flaming”)

Trakassering

Baktaling

Gi seg ut for å være andre

Avsløring av privat informasjon (“outing”)

Lureri

Ekskludering

Forfølgelse (“cyber stalking”)
Mobbingen kan også klassifiseres i følge type medium … (se neste slide)
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.19
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Typer
Mobil

Gjentatte anonyme oppringninger

SMS (trusler, skremsler, fornærmelser)

Ydmykende bilder/videoklipp som
distribueres via nettet
Lynmeldinger (Instant Messenger)
•
Sende ondskapsfulle meldinger, bilder,
videoklipp
•
Bruke en annens konto til å sende
ubehagelige meldinger osv.
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.20
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Typer
Chatterom

Sende ondskapsfulle, truende meldinger

Ignorere en eller flere personer i en gruppe

Opprette vennskap på falske premisser
E-post

Sende ondskapsfulle, truende meldinger

Sende upassende innhold (videoklipp, bilder)

Gå inn på en personlig konto (for f.eks. å
videresende eller slette personlige e-poster)
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.21
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Typer
Webkamera

Ta opp upassende innhold

Publisere private opptak på nettet (f.eks. etter at et
forhold er slutt)
Sosiale nettverk

Publisere ondskapsfulle bilder, kommentarer

Logge seg inn på andres konto og misbruke denne

Hatgrupper

Opprette en falsk profil i offerets navn og gi seg ut
for å være vedkommende
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.22
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Digital mobbing - Typer
Nettsider for video- og fotodeling

Publisere pinlige og ydmykede videoer eller bilder

Publisere private opptak på nettet, f.eks. etter et forhold er slutt
Spillsider (f.eks., World of Warcraft)

Erfarne spillere finner svakere spillere
og dreper spillkarakteren deres gjentatte
ganger

Målrettet ekskludering av individer
fra gruppeaktiviteter og arrangement
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.23
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Aktivitet
Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/fullfilm.aspx
M2.24
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Aktivitet
Kjapp tilbakemelding:
Hvilke tanker/følelser sitter du med etter å ha sett dette klippet?
Hva er førsteinntrykket ditt?
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.25
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Aktivitet
Video: Let‘s fight it together
 Hvilke former for digital mobbing ble benyttet?
 Hva følte Joe?
 Ville du ha gjort noe annerledes dersom du var moren eller
faren til Joe?
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.26
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Fakta om
digital mobbing
Digital
mobbing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.27
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Fakta om digital mobbing
9 – 16 år:
55.000 (10 %) har selv opplevd å bli mobbet
på nettsamfunn
22.500 (5 %) sier at de selv har mobbet andre
på nettsamfunn.
Kilde: Medietilsynets Trygg bruk-rapport, 2010
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.28
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Virkning /
potensielle konsekvenser
Digital
mobbing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.29
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Konsekvenser av digital mobbing
 Dårlig selvtillitt
 Frustrasjonsfølelser
 Sinne
 Tristhet, håpløshet
 Ensomhet og depresjon
 Manglende konsentrasjonsevne på skolen
 Logger seg ikke på nettet
 Ofre føler mistanke til andre
 Selvskading
 Selvmordstanker
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.30
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Konsekvenser av digital mobbing
Digital mobbing er ingen lek
- noen eksempler -
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.31
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Stygge kommentarer:
”Jævla stygge jente (…). Forresten, lær deg å prate,
du prater som en baby.
Jævla inntrakasserte kukksuger, gå og dø.”
Tekstmelding skrevet av 12 år gammel gutt til jente i samme klasse.
Kilde: Barnevakten, 2011
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.32.
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Stygge kommentarer:
 15% av alle 11-16-åringer har mottatt seksuelle
meldinger [i betydningen å snakke om å ha sex eller
se bilder av nakne mennesker eller mennesker som
har sex] fra jevnaldrende
 Kilde: EU Kids Online
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.33.
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Stygge kommentarer:
 Kilde: Barnevakten / Bruk hue
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.34
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Kommentarer på sosiale nettsider:
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.35
 Omitted
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Hvordan takle digital mobbing
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.37
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Håndteringsstrategier
(Riebel, Jäger & Fischer, 2009)

Aggressivitet :
f.eks. ‘Jeg truer med å banke ham/henne’

Hjelpeløshet :
f.eks. ‘Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre’

Kognitiv håndtering:
Ofre prøver å gripe fatt i problemet selv ved hjelp av en diplomatisk
fremgangsmåte. De prøver å snakke fornuftig med overgriperen eller få forståelse
for overgriperens motiv.

Teknisk håndtering:
f.eks. ‘Jeg slår av datamaskinen’, ‘Jeg endrer e-posten min og/eller kallenavnet
mitt og gir det nye bare til personer jeg stoler på’, ‘Jeg viser meldingene til en
voksen.’
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.38
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Andre håndteringsstrategier
Reaktiv håndtering
 Unnvikelse

Aksept
 Rettferdiggjørelse
 Søke støtte
Preventiv håndtering
 Snakke ansikt til ansikt
 Økt sikkerhet og bevissthet
Det finnes ikke noen enkel måte å hindre digital mobbing på
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.39
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Eksempler
Reaktiv håndtering
Unnvikelse
 Slette meldinger
 Blokkere kontakter
 Ignorere problemet fullstendig
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.40
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Eksempler
Reaktiv håndtering
Aksept
 Akseptere digital mobbing som en del av livet og
fokusere på det positive
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.41
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Eksempler
Reaktiv håndtering
Rettferdiggjørelse
 Offeret fokuserer på grunner til at overgriperen ikke bør
gjøre dem opprørt
 Disse elevene føler ofte at digital mobbing ikke bør tas
alvorlig
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.42
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Eksempler
Reaktiv håndtering
Søke støtte

Oppsøke andre for hjelp

Be andre om råd

Spørre en autoritetsperson om de kan stoppe mobbingen
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.43
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Eksempler
Preventiv håndtering
Snakke ansikt til ansikt
 Elevene oppsøker en person fysisk, i motsetning til å
kommunisere via digitale medier
 Dette hjelper dem med å unngå misforståelser på grunn av
mangel på intonasjon, noe som ofte oppstår i den digitale
verden
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.44
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Eksempler
Preventiv håndtering
Økt sikkerhet og bevissthet

Digital mobbing kan hindres når elever tar noen
sikkerhetsmessige forholdsregler (f.eks. beskytter passordet
sitt)

Når elever har generell god holdning i forhold til sikkerhet
(f.eks. kunnskap om hvilke nettsider som kan være utrygge).
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.45
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Digital mobbing
Modul 2: Introduksjon til digital mobbing
Konklusjoner
 Digital mobbing er et relativt nytt fenomen og forskere har ennå ikke
kommet til enighet om en rekke aspekter knyttet til dette
problemområdet.
 Det finnes likheter og ulikheter mellom tradisjonell mobbing og digital
mobbing.
 Digital mobbing kan klassifiseres på to måter: Ut fra mediet overgrepet
foregår gjennom (SMS, MMS, telefonsamtaler osv.) og basert på selve
overgrepets natur (trakassering, baktaling, gi seg ut for å være en
annen osv.).
 Utbredelsen av digital mobbing i Europa er anslagsvis ti prosent.
 Digital mobbing har vært knyttet til negative konsekvenser.
© CyberTraining-4-Parents, 2012
http://cybertraining4parents.org/
M2.46