Konstrukcja prostej równoległej do danej prostej k w odległości a od

download report

Transcript Konstrukcja prostej równoległej do danej prostej k w odległości a od

Konstrukcja prostej równoległej do danej prostej k
w odległości a od tej prostej
O
P
I
S
Dana jest prosta k i odcinek a
K
O
N
S
T
R
U
K
C
J
I
Kreślimy prostą l prostopadłą
do k, przechodzącą przez
punkt A
Na prostej k wybieramy
dowolnie punkt A
R
Y
S
U
N
E
K
a
B1
a
Kreślimy okrąg okrąg o
środku A i promieniu a, który
przecina prostą l w punktach
B1 i B 2
k
A
a
Kreślimy proste prostopadłe
do prostej l przechodzące
przez punkty B1 i B2
Są to szukane proste
(2 rozwiązania)
B2