Typy informácií a ich prezentácia a spracovanie

Download Report

Transcript Typy informácií a ich prezentácia a spracovanie

Typy informácií a ich prezentácia a spracovanie

• • Počítač v súčasnosti využívame na množstvo činností.

Všetky činnosti s informáciami počítača vieme zaradiť do 4 skupín:  Získavanie  Spracovanie  Uchovávanie  Šírenie

Informácie

• Informácia je „správa“, ktorá má význam pre príjemcu.

Informácie: 1. Textové 2. Grafické 3. Zvukové

• • Pre každý typ informácií potrebujeme iný program, ktorý ich dokáže otvoriť, spracovať a upravovať.

V počítači je vytvorená "tabuľka", ktorá obsahuje dvojicu údajov: príponu a program, ktorý ju môže otvoriť.

• • • • •

TEXT:

txt, rtf, doc, docx, pdf, odt

INTERNET:

htm, html, xhtml, php

AUDIO:

waw, mp3, ogg, wma

VIDEO:

divx, xvid, mpeg, wma

GRAFIKA:

jpeg, gif, png, bmp, tiff, •

TEXT:

• poznámkový blok, wordpad, microssoft office word, adobe reader, open office writer

INTERNET:

• internet explorer, opera, firefox, google chrome, safari, konqueror

AUDIO:

• windows media player, real player, winamp

VIDEO:

• windows media player, bsplayer, vlc, power dvd

GRAFIKA:

skicár, irfan view, inkspace, paint shop pro, adobe photoshop,