Trieda RYBY.

download report

Transcript Trieda RYBY.

Trieda RYBY
Kam by sme ju zaradili???







Ríša?
Podríša?
Skupina...(di-, tri-)?
Vývojová vetva?
Kmeň? (am./anam.)
Podkmeň?
Nadtrieda?
Povrch tela
Šupinatá koža + sliz (melanofory)
Šupiny:
a) Cykloidné (kapor)
b) Ktenoidné (ostrieže)
c) Ganoidné (jesetery)

Vnútorná stavba tela rýb
Kostra – lebka, chrbtica, plutvy
Lopatkové a
panvové pásmo





Kostra je KOSTENÁ
Nemajú hrudnú kosť – prečo?
Plutvy: pár./nepár.
Spojené kostenými lúčmi, ktoré zasahujú do
svaloviny
Nemajú kĺby ani pletence
Tráviaca sústava



Ústny otvor, hltan, pažerák – pažerákové
zuby
Žalúdok, črevo (riasa)
Pečeň a pankreas
Plynový mechúr – kyslík, dusík, oxid uhličitý
 Plyny môžu prestupovať – klesanie/stúpanie
→ hydrostat. orgán
Napojenie na kosti – Weberov orgán
(záchvevy)
Pikoška
Dýchacia sústava




Hltan prederavený 5 žiabrovými štrbinami –
žiabrové oblúky – žiabrové lupienky
(okysličenie)
Skrela
Prídatné dých. org.
Karasy štiepia tuk
Žiabre a skrela
Cievna sústava

2-dielne srdce: komora a predsieň + chlopňa
Zmysly






Komorové oko
2 čuchové jamky – predný mozog
Hmatové fúzy
Bočná čiara – stredný mozog, mozoček
Vnútorné ucho
Slabý čuch aj sluch






Prvooblička, amonotelné (amoniak + voda)
Genitálny pór, ganopodium (kopulačný orgán)
Gonochorizmus
Vonkajšie oplodnenie: ♂ sa pritláča na ♀,
vytláča z nej vajíčka (ikry) a na následne
vypúšťa mlieč
Vzniká rybí plôdik: výživa = žĺtkový vak
(oligolecitálne vajíčko)
Ektotermia
Systém
1.
a)
b)
podtrieda: násadcoplutvovce – choány
Plutvy na mäsitých násadcoch
rad: stopkatoplutvovce – latiméria divná
rad: dvojdyšníky: chrupkovitá kostra,
hybernácia a estivácia – bahník austrálsky,
africký, americký
Komorské ostrovy
2. podtrieda: lúčoplutvovce
Nadrad: chrupkokostnaté
Rad: jesetery – ganoidné šupiny
- ikry = čierny kaviár

jeseter ruský
Nadrad: kostnaté
Rady: sleďotvaré, kaprotvaré, úhorotvaré,
ostriežotvaré, treskotvaré....
SLEDE
Pstruh potočný



Cykloidná šupina
Čeľaď: lososovité: rozmnožovanie v sladkých
vodách = ANADRÓMNE DRUHY
Zástupcovia:
pstruh potočný, sleď obyčajný, sardinka
európska, losos atlantický, hlavátka
podunajská
losos atlantický
KAPRY

kapor obyčajný
šťuka sev.
sumec
obyčajný
lieň obyčajný
Úhory


KATADRÓMNE DRUHY – neres v mori
(Sargasove more)
Chýbajú brušné plutvy
úhor európsky
Ostrieže





ostriež morský
Delená chrbtová plutva
Ktenoidné šupiny
Maskovanie
tuniaky obyčajný
zubáč obyčajný
Ihly





koník morský
pláva vždy v kolmej polohe - hlavu hore,
chvost dolu.
vyvinuté len malé prsné plutvičky a chrbtovú
plutvu, hlavný nástroj pohybu.
chvost sa premenil na chytavý orgán, ktorým
sa koník prichytáva o morské rastliny.
Očami môže pohybovať nezávisle od seba.
Ekológia rýb




Obývajú všetky typy vôd – aj podzemné
(kavernikolné druhy): strata pigmentov i očí
Poikilotermia
Náročné na kyslík – pstruhy
Nenáročné na kyslík – karasy
Horské potoky – pstruhy
Pomalšia a teplejšia voda – lipne
Široké koryto – mreny
Pomalé rieky s nižším obsahom kyslíka – pleskáče
Čím sa ryby živia?





Zoofágne
Fytofágne
Všežravé
Bentofágne – lieň, mrena
Planktonofágne
Ešte zopár zaujímavostí v závere

Najmenšia ryba: býčko (Filipíny)
Najväčšia recentná ryba: vyza veľká
Ostrakofília: lopatka dúhová a lastúrniky
Plynový mechúr spojený s pažerákom =
physostomi
Dvojdyšníky si robia „živé konzervy“

Význam rýb????




Akváriové druhy

Klaun očkatý
mečúň
Bojovnica
Pirane
Závojnatka
prísavník
Ďakujem za pozornosť