VIVIUM Comfort Deal

download report

Transcript VIVIUM Comfort Deal

Operations Non Life VIVIUM Auto VIVIUM Comfort Deal VIVIUM Business Deal

Januari 2011

Agenda

1. Inleiding 2. Processen  VIVIUM Auto  VIVIUM Comfort Deal  VIVIUM Business Deal VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Agenda

1. Inleiding 2. Processen 

VIVIUM Auto

 VIVIUM Comfort Deal  VIVIUM Business Deal VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Nieuwe Zaken

Personenwagens, lichte vrachtwagens en tweewielers 2 acceptatiemogelijkheden: Geaccepteerd in V-connect Niet geaccepteerd in V-connect analyse maatschappij Communicatie naar acceptanten Auto (mail/workflow) Acceptatie/negotiatie proces Beslissing (opmaak NZ of afwijzing) Andere voertuigen: via voorstelformulier Hangende tarificaties/zaken: ok in overgangsfase tot 28/02/11 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Bijvoegsels

Mogelijkheden 1. Op bestaande zaken VIVIUM Auto (nieuwe producten) Geaccepteerd/analyse maatschappij 2. Op bestaande zaken VIVIUM (ex-Zurich) Vervanging voertuig (of wijziging verzekeringsnemer of gebruikelijke bestuurder)   Automatisch naar nieuw product Andere bijvoegsels: ongewijzigd VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Bijvoegsels

3. Op bestaande zaken ex-ING Insurance Vervanging van voertuig (of wijziging verzekeringsnemer of gebruikelijke bestuurder)  Conversie in 2 stappen: automatisch naar nieuw product – via opmaak Nieuwe Zaak, met overname gegevens (! waarborg bijstand mee vermelden – geen apart contract meer !) – via beëindiging van het oude contract (automatische opdracht aan het back-office systeem van VIVIUM) Andere bijvoegsels: ongewijzigd (worden op bestaand platform geregistreerd tot migratie van de portefeuille) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Auto Bijzonderheden

Vernietiging na schorsing :

Enkel voor nieuwe producten VIVIUM Auto en VIVIUM ex-Zurich auto producten

Teruggave van de premie zal automatisch gebeuren bij de automatische vernietiging van het contract op de eerstkomende hoofdvervaldag (of op de volgende vervaldag indien de schorsing minder dan zes maand vóór de hoofdvervaldag heeft plaats gevonden) Beheer kwitanties (vernietiging)  Was enkel mogelijk voor ex-Zurich producten   Niet mogelijk voor de nieuwe producten Niet meer mogelijk voor auto VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Agenda

1. Inleiding 2. Processen  VIVIUM Auto 

VIVIUM Comfort Deal

 VIVIUM Business Deal VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Nieuwe werking

Nieuwe toepassing op V-Connect Vervangt de bestaande toepassing Comfort Deal op het Trio-Net platform Full beheer van VIVIUM Comfort Deal door de makelaar – – Aanmaken en wijzigen van VIVIUM Comfort Deal Koppelen en ontkoppelen van de contracten – Domiciliëringsaanvraag via de maatschappij VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Nieuwe werking

Nieuwe zaken waarvoor geen V-Connecttoepassing bestaat  Makelaar bezorgt het voorstel aan de maatschappij met vermelding van het VIVIUM Comfort Deal-nummer waaraan de zaak moet gekoppeld worden  De Maatschappij stelt het contract op en koppelt dit aan VIVIUM Comfort Deal  Makelaar wordt verwittigd dat het contract is opgesteld en gekoppeld aan VIVIUM Comfort Deal  Makelaar maakt de mantelovereenkomst op zodra alle contracten zijn gekoppeld • Aanmaak output (gegroepeerd) • Indien mantel niet wordt afgesloten binnen de 15 dagen wordt dit automatisch gedaan (output via maatschappij) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Comfort Deal Nieuwe werking

Koppeling van nieuwe zaken en bestaande contracten is mogelijk Specifiek voor Trio-Net gebruikers:  Nieuwe zaak Feel at Home: koppeling in V-Connect is mogelijk  Herhaling: nieuwe zaak BA Particulieren oude Trio-Net toepassing vervangen door V-Connect toepassing VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Plaatsingsmandaten

Een mantelcontract VIVIUM Comfort Deal is geen verzekeringscontract! Plaatsingsmandaten op polisniveau!

Mantel kan pas onder beheer van een nieuwe makelaar komen indien er een mandaat is voor alle gekoppelde polissen Vraag om de mandaten op de polissen die in een mantel zitten, gebundeld op te zenden naar de maatschappij Indien niet alle polissen gemandateerd worden zullen we gemandateerde contracten uit de mantel ontkoppelen (impact op klantvoordeel) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Comfort Deal Migratie Comfort Deal

 24/01/2011: de bestaande Comfort Deals worden automatisch gemigreerd naar VIVIUM Comfort Deal  Comfort Deals met een waarborg AO werden gemigreerd op 01/01/2011: geen wijzigingen mogelijk tot 24/01/2011  Deze migratie van de mantel wijzigt op zich niks aan de bestaande incassoprocedures: deze wijzigen pas als de gekoppelde contracten gemigreerd worden naar het targetplatform  VIVIUM Comfort Deal met gekoppelde contracten op de twee platformen hebben twee betaalcircuits (incassomoment, rappelprocedure, procedure betwiste zaken) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Comfort Deal Migratie

Easy Deal ex-ING Insurance Vrijstellingsvoordeel voor totaalklanten zonder mantel  Concept wordt stopgezet vanaf 24/01/2011  Voordeel kan behouden blijven mits opmaak van een VIVIUM Comfort Deal met of zonder groepering van de premies vóór 31/05/2011 door de makelaar  De makelaars ontvangen een lijst van de gesloten populatie Easy Dealers waarvoor zij een mantel VIVIUM Comfort Deal kunnen aanmaken.  Vrije en intellectuele beroepen VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Comfort Deal Migratie: klantvoordelen

Wijziging van vrijstellingsvoordeel auto Het oud vrijstellingsvoordeel kan behouden blijven tot de eerstvolgende wijziging voertuig voor zover de klant op 21/01/2011 voldoet aan de voorwaarden om een vrijstellingsvoordeel te hebben:  Totaalklant (Auto, Brand en BA Familiale)  Contract auto heeft een dekking Eigen Schade  Is ook van toepassing voor Easy Deal voor zover er een mantel wordt opgesteld door de makelaar vóór 31/05/2011 Vrijstellingsvoordeel Brand blijft ongewijzigd !!!! voor Easy Deal mits aanmaak mantel en totaalklant !!! VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Agenda

1. Inleiding 2. Processen  VIVIUM Auto  VIVIUM Comfort Deal 

VIVIUM Business Deal

VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Business Deal Werking

24/01/2011: Zelfde als VIVIUM Comfort Deal Full beheer van de mantel door de makelaar:  Aanmaken en wijzigen van de mantel  Koppelen en ontkoppelen van de contracten  Domiciliëringsaanvraag via de maatschappij VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Business Deal Werking

Nieuwe Zaken waarvoor geen fronttoepassing bestaat     Makelaar bezorgt voorstel aan maatschappij met vermelding van het VIVIUM Business Deal-nummer waaraan zaak moet gekoppeld worden Maatschappij stelt contract op en koppelt aan mantel Makelaar wordt verwittigd dat contract is opgesteld en gekoppeld Makelaar maakt mantelovereenkomst op zodra alle contracten zijn gekoppeld • Aanmaak output • Indien mantel niet wordt afgesloten binnen de 15 dagen wordt dit automatisch gedaan VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM Business Deal Migratie

Reeds uitgevoerd bij de lancering op 01/07/2010 VIVIUM Business Deals met gekoppelde contracten op de twee platformen hebben twee betaalcircuits (incassomoment, rappelprocedure, procedure betwiste zaken) Oplossing voor bonusvoordeel voor alle klanten VIVIUM Business Solutions en Plan B Automatische aanmaak van een VIVIVUM Business Deal voor alle klanten die een VIVIUM Business Solutions hebben afgesloten vóór 01/01/2011 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

Bedankt voor uw aandacht

Hebt u vragen?