Oproti vznětovému motoru má však nižší účinnost.

download report

Transcript Oproti vznětovému motoru má však nižší účinnost.

ZÁŽEHOVÝ MOTOR

Zážehový motor je spalovací motor válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou.

, u něhož je směs paliva a vzduchu ve Kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka . Tím se liší od vznětového motoru , kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva díky teplotě stlačeného vzduchu.

Pracují s nižším kompresním tlakem, nejvyšší točivý moment a výkon leží ve vyšších otáčkách, jejich chod je tichý a pravidelný. Pro správnou funkci zážehových spalovacích motorů je důležitá odolnost paliva proti samovznícení, kterou udává oktanové číslo . Oproti vznětovému motoru má však nižší účinnost.

TYPY ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ:

Dvoudobý spalovací motor

Čtyřdobý spalovací motor

Wankelův spalovací motor

ČTYŘDOBÝ SPALOVACÍ MOTOR

Motor je řadový zážehový čtyřválec o objemu 1,3 litru a výkonu 43 až 50kW.

Zpočátku byl montován motor s karburátorem, který byl později nahrazen jednobodovým vstřikováním. Pohonná jednotka je doplněna manuální pětistupňovou převodovkou

.

Fyzika Spalovací motor zážehový ► ► ► ► Hlavní částí čtyřdobého zážehového motoru je válec s pístem .

Píst je spojen s ojnicí klikovým hřídelem .

V hlavě válce jsou sací a výfukový ventil svíčka , která zapaluje palivo.

a Palivem je benzín , který se v karburátoru mísí se vzduchem.

1. zdvih: Sání     otevírá se sací ventil výfukový ventil je uzavřen do válce se nasává sacím potrubím směs píst se pohybuje dolů

2. zdvih: Stlačování    oba ventily jsou uzavřeny píst se pohybuje nahoru směs se stlačuje

3. zdvih: Výbuch    oba ventily jsou uzavřeny elektrická jiskra zapálí směs píst se pohybuje dolů

Fyzika Spalovací motor zážehový 4. zdvih: Výfuk    otevřen je výfukový ventil píst se pohybuje nahoru píst vytlačuje z válce spálené plyny

Zde se můžeme podívat jak motor pracuje v pohybu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif

DVOUDOBÝ SPALOVACÍ MOTOR

Dvoudobý zážehový motor je jednodušší konstrukce než motor čtyřválcový, ale pro jeho velké ztráty a poměrně neekologický provoz se dnes prakticky nepoužívá

.

Dvoudobý spalovací motor je pístový spalovací motor , jehož pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové hřídele . Na rozdíl od ventilů píst čtyřdobého spalovacího motoru obstarávají přívod zápalné směsi místo a kanály. Píst při svém pohybu otevírá a zavírá kanály. U novějších motorů ovládá sání pod píst šoupátkový rozvod nebo klapky.

1. doba: píst stoupá, a tím odkryl sací kanál. Zároveň probíhá stlačení nasáté směsi.

2. doba: přeskočí jiskra, rozpínající se plyny tlačí píst dolů. Ve své spodní poloze zakryje sací a odkryje výfukový kanál. Směs stlačená dole se rozpíná směrem vzhůru a vytláčí zbytky spálených plynů

Počet dob je zkrácený tím, že probíhají dvě současně. Na rozdíl od čtyřdobého se obejde bez ventilů. Výhodou je mechanická jednoduchost, a tedy i spolehlivost. Nevýhodou pro změnu nedokonalé spalování a zanášení válce.

DĚKUJEME ZA POZORNOST!!!

VYROBENO 2009 © Kačka a Peťa