můžete prohlédnout.

download report

Transcript můžete prohlédnout.

Začínáme s JT65 na KV
Steve Ford, WB8IMY
Milan Pračka, OK1DMP
Co je JT65?
• Digitální mód vyvinutý původně Joe Taylorem,
K1JT, pro slabé EME signály.
• Používá sofistikovanou metodu zpracování
signálu - kromě textu se vysílá renundantní
informace, která slouží k automatické opravě
chyb
• Díky renundanci lze relaci dekódovat i když je až
80% z přenosu ztraceno
JT65 na KV
• JT65 “revoluci” na KV způsobil
Joe Large, W6CQZ.
• Joe napsal program JT65-HF pro
Windows.
• Perfektní mód pro malé výkony a
omezené možnosti antén.
JT65 generuje 65 různých tónů
• 1270.5 Hz synchronizační tón
• 64 dalších tónů postupně přenáší
informaci
• Tóny se pomalu střídají - poslech
připomíná hudbu
TX / RX
• Stanice se střídají přesně po minutě.
• Každá JT65 relace trvá přesně 46.8 sek.
• Vysílá se buď každou sudou nebo lichou minutu,
po vyslání relace se další minutu poslouchá
• Hodiny v počítači smí mít odchylku max. 2
vteřiny od normálu
Vzor relací
Informace na řádku JT65-HF
•
•
•
•
UTC – čas příjmu relace.
Sync – kvalita dekódování – vyšší je lepší.
dB – síla signálu v dB. 0 je maximum.
DT – odchylka od „normálového“ času.
Hodnoty se pohybují od -1,9 do +1,9.
• DF – offset v Hz od středu přijímaného pásma.
Potřebné vybavení
• SSB Transceiver
• PC se zvukovou kartou
• Interface
Jednoduchý interface
• Stejné jako pro PSK, RTTY apod.
Download a instalace
JT65-HF Software
• Program JT65-HF je zcela zdarma
• http://sourceforge.net/projects/jt65-hf/files/
• http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28
• Synchronizace času – D4
• http://www.thinkman.com/dimension4/
JT65 HF frekvence
(USB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1838 kHz
3576 kHz
7076 kHz (EU stanice užívají i 7039 kHz)
14076 kHz
10139 kHz
18102 kHz
21076 kHz
24920 kHz
28076 kHz
Možnost monitorovat vlastní signál
• http://pskreporter.info/pskmap.html
JT65 QSO platí do většiny
diplomů
•
•
•
•
•
DXCC
WAS
WAC
WAZ
Podporováno ARRL Logbook of The
World a e-QSL
Moje vybavení pro JT-65
•
•
•
•
•
•
•
•
Elecraft K3 – přímé propojení audio i CAT
FT-817 – HM interface (audio + CAT)
Invertované L (160-30m)
Rohový dipól 2x 27m (chalupa)
5-band 2-elementový quad (20-10m)
PC – Dual Core CPU 2,1GHz, 2GB RAM
Windows 8.1
JT65-HF ver.1.0.9.3
Zajímavá QSO s 5W
CALL
HS3ANP
JA1KXQ
ZR1ADI
AX7AM (VK)
9H1EJ
F1LFT
KC9NBV
UA1ASB
UR5II
ZL3ACU
ZS2ACP
BAND
15m
15m
17m
20m
30m
30m
30m
30m
30m
40m
40m + 80m
VK6DU
80m
PWR
3W
5W
5W
5W
5W
500mW
1W
3W
5W
10W
40W
WAC (40-10m), 70 DXCC
ANT
3el.Yagi
4el.Yagi
2el.quad
vertical
Mag.loop
sloper
OCF dipole
Whip
Indoor
Dipole
Dipole
Na slyšenou s JT65 !
[email protected]