DORADCA ZAWODOWY? A kto to taki?

download report

Transcript DORADCA ZAWODOWY? A kto to taki?

DORADCA ZAWODOWY?

A kto to taki?

mgr Beata Budzianowska doradca zawodowy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kiedy do doradcy ?..............

 Gdy zastanawiasz się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia,  Gdy już dziś pragniesz zaplanować swoją karierę zawodową

PONIEWAŻ ,

gdy wybierasz szkołę i zawód warto, abyś dobrze się zastanowił nad tym:    co lubisz, co Cię interesuje, w czym jesteś dobry a doradca zawodowy jest osobą, która pracuje, aby pomóc Ci odpowiedzieć na te i inne pytania.

Gdzie możesz znaleźć doradcę zawodowego?

w SZKOLE

Doradca zawodowy może być zatrudniony w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej. Jeśli szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego, jego funkcje pełni nauczyciel lub specjalista: pedagog lub psycholog pracujący w szkole.

Gdzie jeszcze…

w PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

Doradca zawodowy zatrudniony w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej udziela uczniom i rodzicom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

a także:

w KOMENDACH OHP

, czyli OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY   Doradca zawodowy zatrudniony w OHP, pracuje z młodzieżą w wieku 15-25 lat. Pomoc udzielana jest przez: MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ (MCIZ) oraz MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY (MCK)

i

w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Absolwenci wchodzący na rynek pracy oraz młodzież planująca swoją ścieżkę zawodową mogą skorzystać z oferty urzędów pracy np.: ze zbiorów informacji zawodowej, czyli informacji o zawodach, edukacji i rynku pracy.

INFORMACJA

 Aby podjąć trafną i świadomą decyzję związaną z dalszym kształceniem należy posiadać

informację

na temat.: możliwości dalszego kształcenia,   sytuacji na lokalnym oraz krajowym rynku pracy, a także o samych zawodach 

INFORMACJA O EDUKACJI:

W tym dane o: szkołach, przedmiotach nauczania, warunkach kształcenia Znajdziemy na stronach m.in..: 1.

2.

3.

Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ( www.de.men.gov.pl

) Krajowego Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ( www.koweziu.edu.pl

) Ośrodek Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl)

INFORMACJA O ZAWODACH:

1.

Najważniejszym źródłem informacji o zawodach są: Przewodnik po zawodach, który zawiera krótki opis zawodu, (dostępne w wersji elektronicznej na 2.

3.

stronie www.euroguidance.pl

), Bazy opisów zawodów i specjalności (dostępne na stronie www.psz.praca.gov.pl

) Filmy zawodoznawcze ( dostępne na stronie www.ohpdlaszkoly.pl

)

ŹRÓDŁA:

 OŚWIATOWE ABC SUPER Express (27 kwietnia 2012r.)

Dziękuję

  W celu indywidualnych konsultacji zapraszam do: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Warka ul. Grójecka 11 Numer tel.:48 667 22 40, 48 667 28 89 E –mail: [email protected]