Paraziticky žijúce živočíchy Parazitické ploskavce a hlístovce

download report

Transcript Paraziticky žijúce živočíchy Parazitické ploskavce a hlístovce

Paraziticky žijúce
živočíchy
Parazitické ploskavce a hlístovce
 Endoparazity sa prostrediu prispôsobili
svojou stavbou tela:
 dýchajú anaeróbne,
 majú redukovanú nervovú sústavu,
zmyslové orgány,
 vo vnútri orgánov sa môžu prichytávať
prísavkami a háčikmi,
 väčšina z nich sú hermafrodity.
Fasciola hepatica
Motolica pečeňová
 Žije v pečeni a žlčovodoch dobytka, oviec a aj
človeka. Je dlhá 20 – 30 mm a telo má
sploštené. Na hlavohrudi má prísavky. Počas
života prekonáva viac larválnych štádií a okrem
hostiteľa sa viaže aj na medzihostiteľa.
Pohlavne dozrieva v pečeni konečného
hostiteľa. Jej oplodnené vajíčka sa výkalmi
dostanú do vonkajšieho prostredia.
Medzihostiteľom sa stáva slimák vodniak malý.
V jeho tele prekonáva viaceré larválne štádia.
Ako pohyblivé štádium opúšťa slimáka. Toto
štádium je infekčné aj pre človeka.
Taeniarhynchus saginatus
Pásomnica dlhá
 Dosahuje dĺžku až 10 m. Telo dospelého
jedinca sa skladá z drobnej hlavičky, ktorá
prechádza do krčka a neustále dorastajúcich
článkov. Dýchajú anaeróbne a živiny prijímajú
celým povrchom tela. Sú hermafrodity.
Dochádza pri nich k samooplodneniu, pričom
spermie jedného článku oplodnia vajíčka
druhého článku. Posledné články plné
oplodnených vajíčok sa dostávajú výkalmi z tela
von. V zlých hygienických podmienkach sa
potravou môžu dostať do tráviacej sústavy
medzihostiteľa a nedostatočne tepelne
upraveným mäsom sa môže nakaziť človek.
Hlístovce: mrľa ľudská
 Je to drobný endoparazit (0,5 – 1 cm).
Žijú v hrubom čreve a konečníku
človeka. Pri nedostatočnej hygiene sa
vajíčka z konečníka dostanú do
tráviacej dutiny, kde dospievajú.
Spôsobujú bolesti brucha, hnačky,
nervozitu a anémiu. Liečba je
midekamentózna.
Enterobius vermicularis
Hlísta detská
 Do tela hostiteľa sa jej vajíčka
dostanú najčastejšie zle umytou
zeleninou. Larvy putujú krvou do pľúc,
dráždia dýchacie cesty a vyvolávajú
kašeľ. Po prehltnutí sa vrátia do
tráviacej sústavy, kde dospejú na
pohlavne zrelé jedince. Samičky sú
rovné, dosahujú dĺžku až 40 cm, na
konci stočené samčeky majú iba 25
cm.
Ascaris lumricoides
Svalovec špirálový
 Je drobný 3 mm parazit, ktorý sa
prenáša konzumáciou
nedostatočne tepelne upraveného
mäsa z ošípaných a diviny. Larva
prechádza cievami z tráviacej
sústavy do svalov, kde si vytvorí
puzdro. Živí sa svalovými
bunkami: môže spôsobiť smrť,
liečenie je veľmi náročné.
Trichinella spiralis
Háďatka
 Je to veľká skupina rastlinných parazitov.
Ústa majú prispôsobené na vyciciavanie
roztokov organických látok priamo z
cievnych zväzkov rastlín. Rastliny nemajú
dostatok živín, chradnú a hynú. Larvy
niektorých háďatiek premieňajú zrno
napadnutej rastliny na hrčku, kde
dospievajú a produkujú veľké množstvo
nových vajíčok.
Tylenchida
Parazitické článkonožce: blcha ľudská
 Larvy sa vyvíjajú mimo ľudského tela.
Dospelý jedinec je parazitom človeka.
Prenáša zo zvierat na človeka mnohé
ochorenia. Pri cicaní sa
choroboplodné zárodky dostávajú u
infikovanej osoby či zvieraťa do krvi
na zdravého jedinca.
Pulex irritans
Kliešť obyčajný
 Jeho larvy napádajú plazy, vtáky a drobné
cicavce. Dospelý samček sa živý rastlinnými
šťavami, samička parazituje na živočíchoch so
stálou teplotou tela. V ich slinných žľazách sa
môžu nachádzať vírusy, ktoré spôsobujú
kliešťovú encefalitídu (zápal mozgových blán).
V ich slinách sa niekedy vyskytujú aj
jednobunkové bičíkaté baktérie (borélie).
Spôsobujú lymskú boreliózu, infekčné
ochorenie, ktoré postihuje viaceré orgány.
Kliešť patrí medzi roztoče (je to veľká skupina
drobných pavúkovcov).
Ixodes ricinus
Voš detská
 Je známych okolo 300 druhov. Samička počas
svojho života nakladie okolo 300 vajíčok.
Oplodnené vajíčka – hnidy prilepí pri
korienkoch vlasov alebo chlpov. Larvy a
dospelé jedince sa živia krvou. Voš šatová
môže prenášať pôvodcu škvrnitého týfusu. Voš
lonová sa prenáša pohlavným stykom a
znečisteným prádlom. Po cicaní krvi na
postihnutých miestach vznikajú charakteristické
modré škvrny.
Pediculus capitis
Ploštica posteľná
 Živí sa krvou človeka. Cez deň sa
ukrýva na suchých miestach.
Dospelá ploštica dokáže hladovať
až 140 dní. Ploštica posteľná patrí
medzi bzdochy, preto ju možno
identifikovať aj podľa zápachu.
Cimex lectularius
Komár piskľavý
 Paraziticky sa živia iba samičky. Cicajú krv
živočíchov so stálou teplotou tela. Premnoženie
komárov môžeme evidovať najmä po veľkých
záplavách. Vtedy je nutné vykonať celoplošnú
dezinsekciu.
 Spomedzi 3500 druhov komárov ich 200 patrí k
rodu Anophles, vo svojich slinných žľazách
môžu prenášať pôvodcu malárie, ktorý je
parazitický prvok z kmeňa výtrusovcov.