Licskainé Stipkovits Erika prezentációja ide kattintva tekinthető meg

download report

Transcript Licskainé Stipkovits Erika prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Hogyan készüljünk fel az életpályamodell kihívásaira?

Készítette: Licskainé Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pedagógia szakos tanár, tréner

Az életpályamodell kihívásai A minősítővizsga és a minősítési eljárás Befolyásolható a realitása:

Önértékelés (portfólió), interjú.

I ntézményvezető véleménye.

P edagógiai-szakmai ellenőrzések jegyzőkönyvei. F oglalkozás megfigyelésének eredményei.

P edagógus munkájával kapcsolatos dokumentumok.

Munkaköz össég vezetők, diákok , szülők véleménye.

A pedagógus jelentkezik rá.

Stressz t növelő : újszerű képességek szükségessége.

S tressz t csökkentő : karrierfejlődési lehetőségek, fejlődési motiváció .

A szemlélet, magatartások változásának kihívásai

A változási jéghegy stratégia rendszerek szervezet folyamatok ideálok készségek képességek viselkedés

Változással kapcsolatos gondolatok

- A teknősbéka is akkor halad, ha kidugja a fejét.

- Ha csak citromhoz jutsz, szeresd meg a limonádét. - „Legyen bátorságunk megváltoztatni azt, amin változtatni kell, legyen erőnk elfogadni azt, amin változtatni nem lehet, és bölcsességünk belátni azt, hogy mi a különbség a kettő között.” (Marcus Aurelius) - A videojátékok tanulsága: akkor halsz meg leghamarabb, ha egy helyben maradsz.

- „Nincs állandóbb mint a változás.” (Hérakleitosz) - Vagy számolsz a változással, vagy a változás leszámol veled.

Készségek, képességek

Mit?

Hogyan?

Gondolat és emóció (Goleman) szituáció gondolatok viselkedés (cselekvés) testi érzések (lelkiállapot, biológiai állapot) érzések

Gondolataink, hiedelmeink, sémáink megváltoztatása A./ Általánosítás „A múltkor is kész katasztrófa volt, amikor megpróbáltam ,fényezni’ magamat, ez nem megy nekem!”

Átfogalmazás: „Igaz, a múltkor nem sikerült valami fényesen, de sokat tanultam belőle, s valószínűleg egyre jobban fog sikerül ni .”

Gondolataink, hiedelmeink, sémáink megváltoztatása B./ Felnagyítás Pl.: „Ezt egyszerűen lehetetlen megcsinálni.”

Átfogalmazás: „Nagy kihívást jelent ez a feladat. (Többet és másképp kell rá készülnöm.)”

C./ Pozitív nézőpont kizárása Pl.: „Nincs értelme a pályán maradnom, ezt a minősítővizsgáztatást már nem bírom idegileg.”

Átfogalmazás: „Lehet, hogy kezdetben alaposabban kell készülnöm az interjúra, de ezáltal is sikerélményhez juthatok, s tovább fejlődnek a képességeim. Semmit sem vesztek, ha megpróbálom.”

Az aktív (asszertív) viselkedési stílus erősítése

- aktív, direkt és őszinte, - az önelfogadást és mások elfogadását közvetíti, - a saját akaratát, szükségleteit és jogait azonos fontosságúnak tartja másokéival, - a „győztes – győztes” kimenetelre törekszik, - mások meghallgatása, meggyőzése által válik győztessé, így mások önként választják vele a kooperálást.

Hatékony kommunikáció - NLP

- Neuro-Lingvisztikai Programozás - Modellezés: John Grinder, Richard Bandler - A térkép - A rapport - Igazodva vezetés - Cél: hatni, jó kapcsolatban maradni!

- Alapelvek: 1. Tudd, mi a célod! (pozitív, tudatos) 2. Vedd észre, mit kapsz!

Az érzelemközpontú megküzdés csökkentése

- A stresszhelyzet által keltett érzelmi reakciók és feszültségek szabályozására, mérséklésére irányul.

- Célja: megakadályozza a negatív érzelmek elhatalmasodását vagy olyan mértékű hatását, ami az egyén számára negatív következményekkel járna.

A problémaközpontú megküzdés erősítése

- A problémára összpontosít, megpróbálja a helyzetet kezelni, lépéseket tesz a szituáció megváltoztatására. - Jellemző a probléma elemzése, alternatív megoldások keresése, a választott megoldás végrehajtása.

- Az egyén önmagában is megváltoztat valamit, a környezete módosítása helyett.

Félidő Fújjuk ki magunkat!

A pályamotiváció és a lelki egészség szinten tartása

A lelki egyensúly 4 alappillére

- életcél megléte: személyes célok, törekvések, feladatok, melyek fényében értelmesnek érezhetjük az életünket, - hatékonyság: az érzés, hogy hatni tudunk a világra (ősbizalom), - visszaigazolás: önmagunk számára meggyőző bizonyítékok, hogy tetteink jók és igazságosak, - az Én értékes voltának tudata: személyünket mások is elfogadják és értékelik.

A lelki állóképesség (a valódi önbecsülés) nem ajándék, kitartó önfejlesztő munka eredménye.

Az önbecsülés gyakorlatai

1. Szenteljünk figyelmet a célokról, igényekről szóló információknak, visszajelzéseknek!

Nézzünk szembe a kényelmetlen tényekkel is!

Az önbecsülés gyakorlatai

2. Szembesüljünk hibáinkkal és tanuljunk belőlük!

Változtassuk őket fejlődési feladattá!

Az önbecsülés gyakorlatai

3. Fejlesszünk ki magunkban egyfajta ellenőrzési, irányítási érzetet!

Ismerjük fel, hogy felelősek vagyunk tetteinkért, választásainkért, céljaink eléréséért és értékeinkért!

Az önbecsülés gyakorlatai

4. Legmélyebb meggyőződésünkből beszéljünk és cselekedjünk. Akarjuk pontosan kifejezni gondolatainkat, értékeinket és érzéseinket. Álljunk ki önmagunkért!

Az önbecsülés gyakorlatai

5. Tűzzünk ki célokat, és a legnehezebb helyzetekben is érjük el azokat!

Fejlesszük önuralmunkat, önfegyelmünket!

Az önbecsülés gyakorlatai

6. Az integritás megteremtése: viselkedésünk legyen összhangban elképzeléseinkkel, ideáljainkkal, meggyőződésünkkel, hitünkkel.

A stressz

Eustressz, distressz

Az egyén reakciója olyan helyzetekben, amikor hirtelen nem vagy nehezen tud környezetének körülményeihez alkalmazkodni.

S tresszor ok: fizikai vagy lélektani.

A kiégési szindróma fő tünetei

- Testi tünetek: alvászavar, kifejezett testsúlyváltozás, pszichoszomatikus tünetek jelentkezése, kipihenhetetlen fáradtság érzése, gyakori betegállomány stb.

- Magatartási tünetek: ingerlékenység, cinizmus, védekezés, nem tud örülni a sikereknek, koffein-, nikotin-, alkohol-, drogfüggés, kóros táplálkozási szokások jelei.

- Érzelmi tünetek: krónikus szorongás, depresszív reakció, hipománia, rögeszmésség, érzelmi távolságtartás az emberektől, ingerlékenység, gyakori balesetezés stb.

- Mentális tünetek: teljesítőképesség csökkenés, szakmai önértékelési problémák, bizonytalanság stb.

Stresszt kezelő-, a kiégést megelőző módszerek - Nézzük a stresszorokat helyes szemszögből!

Tegyük fel a kérdést: Mennyire rossz ez a helyzet, összevetve mindazokkal, amelyek az életemben tényleg jelentenek valamit? Belehalok? Csődbe jutok? Mennyire kerülök hátrányos helyzetbe? Nincs már mit ennünk? Elveszítem az állásomat?

- Kerüljük a negatív elképzeléseket/fantáziálásokat, embereket!

Tegyük fel a kérdést: előbbre visz-e célkitűzéseimben, amit most csinálok, vagy éppen hátráltat?

Próbáljunk meg a szituáció pozitív tényezőiről listát készíteni, esetleg állítsunk össze egy listát azokról a dolgokról, melyek rosszabbak is lehetnének.

Stresszt kezelő-, a kiégést megelőző módszerek - Kondíció - Egészséges étkezési szokások - Kikapcsolódás

meditáció relaxáció (progresszív) imagináció (sikerek) autogén tréning, jóga folyamatos izomlazítás

- Iktasson be napi programjába kis pihenőket

munka – pihenés – munka – pihenés….

Stresszt kezelő-, a kiégést megelőző módszerek - Légzés - Nevetés, humor - Készítse elő a munkáját!

- Teremtsen rendet és nyerjen áttekintést a munkájában!

Pozitív tényezők, védőfaktorok az anómiával szemben (Kopp-Skrabski)

- Az önbizalom (hatékonyság), az ún. tanult sikeresség , („általában meg tudom oldani a nehéz élethelyzeteket”). - Az élet értelmébe vetett hit és a biztos munkahely.

- A vidámság , jókedv jelentős védőfaktor. - A pozitív életminőség (férfiak esetében). - A jó házastársi kapcsolat férfiaknál. - A nőknél a jó családi kapcsolatok. - A nők iskolázottsága a férfiak részére.

Köszönöm a figyelmet!

„Nem kell minden helyzetből nyertesen kikerülni! Aki ezt a kényszert el tudja engedni, az belsőleg nagyon szabad lesz. Az élet hosszú, bele kell, hogy férjenek veszteségek, összeomlások, újrakezdések is.” Mérei Ferenc