Diplomáciai protokoll és etikett 7.

download report

Transcript Diplomáciai protokoll és etikett 7.

Diplomáciai protokoll
és etikett 7.
Ültetés, diplomáciai mentességek
és kiváltságok, hivatalos
ceremóniák
1. Tárgyalás íróasztalnál (ábrák Görög
Ibolya előadásának anyagából)
Tipikus…
-
Asztal mögött mindig a házigazda
-
Ha vendég nem akarja elfogadni az alárendelt
szerepét
-
Ha a főnök nem akarja elfogadni a fölérendelt
szerepét
-
Ha az íróasztalnál lévő tárgyaló asztalhoz ülnek,
mindenki alárendelt
-
Nem kell kínálni semmivel
2. Tárgyalás ülőgarnitúránál
20 perc
Ülőgarnitúra
Max.40 perc
-
Ülés szabályai:
- egyenes háttal ülni, esetleg karfára ülni
- leülés
- nők: térdek zárva, nincs keresztbe tett
láb, nincs lábfogdosás
- férfi: kis terpesz; nem-> nagy terpesz,
összekulcsolt láb, bokát térdre tenni;
lábmozgatás, láb kilóg
- Dohányzó asztal
-
Kínálás
- kávé, tea, rostos, víz
- kizárva: alkohol, sprite és testvérei, étel
- mikor leültek: ki mit kér?
- bal kézzel a tálca, jobbal jobbról elé tenni
-
kávé: csészealj, jobbra kanál, balra három cukor, tejet, tejszínt kis
kancsóból önteni
mellé víz (savtalanít, szagtalanít, élénkít)
-
tea: előre lefőzve, kávé szabályai, citromlé
-
Üdítő, víz: pohárban
-
Kínálás sorrendje: v1, h1, v2, h2, tolmács
Ültetési rend - elvek
Ültetési rend
Tárgyalási
(cer.) (gk.)
Étkezési
HHH-VVV
HVHVHV
jobb - bal - jobb - bal
4. Ültetés tárgyaló asztalnál
 Tárgyalóasztalnál:
KÉTOLDALÚ TÁRGYALÁS
V5
H4
V3
H2
V1
H1
V2
tolmács
V4
H3
Ültetés - 4
 „Prezidenciális”
H1
7
6
5
1
2
3
4
-
Üzleti tárgyalásnál nem mindig ez a rend
-
Vendégeket arra ültetni: szebb fal, ablakkal szemben stb.
-
Asztalnál távolság: 70 cm
-
Asztal szélessége. 1,5 m
-
Kerekasztal: mindenki egyenrangú
-
Asztallap, szék, virágdísz
-
Hangosítás
-
Kínálás: vizek, üdítők előre tálcán, a többit rangsor szerint hozni
(nincs ki mit kér)
-
1- 1,5 óránként szünet
Ültetési rend gépkocsiban
A fő hely a gépkocsivezetővel ellentétes
hátsó ülés
2
gkv
1
3
Konvoj (nemzetközi):
-
elsőbbség, cikk-cakkban
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rendőrségi felvezető
Protokollos
Fővendég
Nagykövet
A delegáció többi tagja
Orvos
Rendőr
- Ugyanolyan kocsik kivéve a rendőrautót
Elnökségi ültetési rend
(sajtótájékoztató, fórum)
 Ha
 Ha
csak saját elnökség:
4
2
1 3 5
vendég és házigazda is van
H2 V1 H1 V2 H3
-
a terem legyen elég nagy (hallgatóság figyelme)
-
Székek, sorok
-
Elnökségi asztal
-
Elnökség neve kis táblákon
-
A levezető szerepe, rangsor az asztalnál
-
Szószék
-
Kínálás
-
Elnökségben ülők külön gyülekezzenek
Diplomáciai mentességek és
kiváltságok
-
mentesség: különleges jogok, amik a képviselő
munkájának ellátásához feltétlenül szükségesek
-
kiváltság: előjogok, melyek a feladat ellátását
megkönnyítik
-
1961-es bécsi szerződés a diplomácia kapcsolatokról
(ebben a protokoll is)
-
szuverenitás kölcsönös elismerése
-
viszonosság elve
-
Diplomáciai mentesség:
- személyi mentesség
- hivatalos helyiségek mentességei
- küldő országgal való érintkezés szabadsága
-
Személyi mentesség:
- Sérthetetlenség: diplomáciai kapcsolatok megszakadása után is
érvényben marad.
- Polgári jogi: polgári jogi kereset nem indítható.
- Büntetőjogi: mentesít a bűnvádi eljárás alól, kivéve a tettenérés esetét.
Felelősségre csak a saját állama vonhatja. Felkérhetik tanúskodásra, ezt
írásban teszi meg, bíróság elé nem kényszeríthetik. Nem letartóztatható. A
fogadó ország kérheti a visszahívását (persona non grata)
- Pénzügyi: nem adózik a fogadó országban. Vámmentesség ingóságoknak.
Adózniuk kell a fogadó országban lévő magán ingatlanjuk, esetleges
tiszteletdíjuk után.
- kivételek a mentesség alól; a küldő állam joghatósága alól nem mentes
Diplomáciai megbízás megszűnése:









visszahívás vagy áthelyezésű
nyugdíjazás
elhalálozás
kiutasítás (persona non grata)
előléptetés
császárság vagy királyság esetén az uralkodó halála, lemondása,
trónfosztása
államforma-változás a küldő vagy fogadó államban
rendszerváltás
„ „ „
diplomáciai kapcsolatok megszakítása
-
Hivatali helyiségek mentességei:
- fogadó állam hatóságai jóváhagyás nélkül nem léphetnek be
- ingatlan, közlekedési eszközök mentesek a végrehajtás, illeték,
kutatás alól
- A fogadó államnak védelmet kell nyújtania
-
Kapcsolattartás a küldő állammal:
- futárszolgálat, diplomáciai poggyász
- telefon, telefax, levél, telex, rádiókapcsolat-> nem lehallgatható
-
Diplomáciai kiváltságok:
- lobogó használatának joga
- protokolláris jogok
Hivatalos ceremóniák
(megnyitó, avatás, koszorúzás
alapkőletétel stb.)
Aláírás
M
M
V1
H1
Sajtó és más érdeklődők
-
Helyszín
-
Ceremónia, narrátor
-
Aláírás megtörténte, utána kézfogás, a
dossziék kicserélése és rövid beszédek
-
Pezsgő, rövid beszélgetés
-
Sajtó jelenléte
Szalagátvágás
- A szalag nem érhet a földre.
- Nem kell mindig vágni
- Max. 2 fő vágjon egyszerre
HOSTESS
szalag
V1
HOSTESS
AZ OLLÓVAL
meghívottak
HOSTESS
-
Szalag átvágása: megnyitó, épület
felavatása
-
Szobor, emléktábla felavatása:
- koszorúzás rangsorban
-
Alapkőletétel:
- épület alapító okmánya, vagy az első
tégla