Tlumivé látky - Johanka z Arku

Download Report

Transcript Tlumivé látky - Johanka z Arku

Tlumivé látky
Hana Bártová
Lucie Smolíková
Jedná se o uklidňující látky, používané v lékařství
pro odstraňování psychických poruch.
analgetika (léky proti bolestem)
barbituráty
hypnotika (léky na spaní)
sedativa (léky na uklidnění)
anxiolytika (léky proti úzkostem)
Účinky:
zpomalení myšlení
zmatená řeč
apatie
ospalost
náladovost
opilé vzezření
dezorientace
Projevy předávkování:
povrchní dýchání
rozšířené zornice
slabý a rychlý puls
koma
následná otrava,
bezvědomí až úmrtí
Abstinenční příznaky: úzkost, nespavost,
třes, delirium, křeče, epileptické záchvaty
DIAZEPAM:
schválen roku 1963
v USA byl do roku 1982 nejprodávanějším lékem
užíval se k léčbě paniky, strachu, epileptických záchvatů,
deliria tremens u lidí s dlouholetou závislostí na alkoholu
ordinuje se při úzkosti, ke zklidnění, při poruchách spánku
Způsob užití: tablety, čípky, roztoky
Návyk: silně návykový
Doba účinku: 4-8 hodin
ROHYPNOL:
tento lék byl syntetizován v 70. letech 20. stol. ve Švýcarsku
byl určen k léčení těžké nespavosti, proti úzkosti a strachu
bývá užíván jako doplňková droga, k prohloubení účinku
heroinu, při odbourávání nadměrné intoxikace pervitinem
v ČR není vyráběn a distribuován od roku 2006
sedativní účinky jsou 7-10 krát účinější než u diazepamu
Doba účinku: 4-6 hodin
Účinkuje: po 15-20 minutách
Způsob užití: tablety
MEPROBAMAT:
je užíván pro krátkodobé potlačení úzkosti
syntetizován v roce 1905 v USA
uvolňuje svalové napětí a s tím i napětí duševní
mezi příznaky předávkování patří ospalost, otupělost,
netečnost až bezvědomí, ztráta svalové kontroly, poruchy
až zástava dechu, šok
smrt byla hlášena již po požití 12 g, přežití při až 40 g
Způsob užití: tablety
Doba účinku: 1-8 hodin
Často míchán s alkoholem.
MORFIN:
čistý morfin se získává z opia, lze ho vyrobit i synteticky
používá se v lékařství jako silné analgetikum a též jako
surovina na výrobu dalších opioidů (př: heroinu)
morfin má po heroinu druhou nejvyšší návykovost mezi
používanými narkotickými analgetiky
při užívání se rychle rozvíjí tolerance
Název pochází z řecké mytologie – Morpheus = Bůh snů.
Doba účinku: 2-3 hodiny
Způsob užití: injekčně, kouřením, šňupáním
Nežádoucí účinky: zácpa, zvracení, křeče
NEUROL:
působí proti zvýšenému duševnímu napětí, proti strachu,
úzkosti, proti depresím a celkově zklidňuje
při dlouhodobém podávání a při zvyšování dávek může
někdy dojít k poruchám paměti a k lékové závislosti
Abstinenční příznaky:
bolest hlavy, nervozita,
neklid, zmatenost, může
vyvolat i epileptický
záchvat
LEXAURIN:
v nízké dávce snižuje duševní napětí a úzkost
používá se k léčbě vážných neurotických onemocnění
(duševní poruchy mírného stupně)
využívá se i při abstinenčním syndromu (příznaky po
vysazení alkoholu u závislých osob)
současné požívání alkoholických nápojů zvyšuje účinky
Lexaurinu
užití většího množství může způsobit zmatení, hluboký
spánek, svalovou slabost, zhoršené reflexy, ztrátu paměti,
dechovou zástavu až stav hlubokého bezvědomí
ALNAGON:
užívá se při bolesti mírné a střední intenzity (např.
bolesti hlavy, kloubů a svalů, zubů, nervů a páteře)
obsahuje kodein, může vzniknout závislost
do roku 1987 byl nejzneužívanějším analgetikem (byl
zrušen jeho volný prodej)
abstinenční příznaky jsou deprese, úzkost, únava,
nervozita, nespavost, silný třes
intoxikace se projevuje hučením v uších, bolestmi hlavy,
závratí, zmateností, zvracením dále křeče, kóma
KODEIN:
je opiát používaný pro analgetické účinky, je nejvíce
rozšířeným opiátem na světě
u většiny lidí dosahuje 8 až 12 procent síly morfinu
účinky jsou podobné jako u jiných opiátů, většinou však
mnohem slabší
Účinky: euforie, pocit tepla a spokojenosti
Způsob užití: tablety, sirup
Kodein se používá jako příměs do dalších léků.
Např: proti kašli, průjmům apod.
V populaci jsou nejčastěji používána analgetika.
V první desítce nejvíce
předepisovaných léků
je Ibuprofen na 5.
místě. (Předepsáno
celkově za 448
miliónů Kč.)
V roce 2001 se v
ČR spotřebovalo
39 miliónů balení
analgetik.
Spotřeba hypnotik a sedativ za
posledních dvacet let v ČR poklesla.
Zatímco v roce 1989 Češi spolykali
6 milionu balení těchto léků, v roce
2004 to byly zhruba 4 miliony balení.
Léky jsou často zneužívané narkomany. Berou je
většinou k překonání abstinenčních příznaků
nebo k zesílení účinků drogy.
Kombinace léků s heroinem či alkoholem jsou
velmi nebezpečné, může nastat útlum
nervového systému, zástava dechu a smrt.
Mezi další často využívané léky
patří také
Hypnogen.
zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet
probouzení, prodlužuje celkovou délku spánku,
zlepšuje jeho kvalitu
PRO ZAJÍMAVOST: Následující řádky napsal dospělý muž
10 minut poté, co si vzal 1 tabletu Hypnogenu:
"sousední stoly se ažř rychle neženoo ui do rvaeky
človeče jájsem si dl nedufol tednd nduufol,,újúúrfášky
na súani.. \\\\\\\\\\\\\to je docela síla tedy.a tp jkjsem
nepil"
Seznam léků s možným vznikem závislosti:
ANALGETIKA
Acylcofin, Coldres, Dinyl, Korylan, Alnagon, Morfin, Dolsin,
Diolan, Kodein, Bephronal, Temgesic, Subutex, Tramal
SEDATIVA
Bellaspon
HYPNOTIKA
Nitrazepam, Rohypnol
Hypnogen, Stilnox
ANXIOLYTIKA
Neurol, Xanax, Radepur, Elenium, Diazepam
Meprobamat
OSTATNÍ
Fenmetrazin, Ritalin, Adipex retard, Solutan, Codein,
Ipecarin, Kodynal, Diolan
Léčba – detoxifikace - je často dlouhodobou záležitostí, i
zvládnutí její akutní počáteční fáze na detoxifikačním
oddělení většinou vyžaduje několikanásobně delší pobyt než
je tomu při detoxifikaci u závislostí na jiných drogách.
Každý rok v Evropě zemře na následky užívání drog,
převážně opiátů, 7 000 – 8 000 lidí.
Podobně jako při závislosti na alkoholu se pacient
závislý na lécích jen těžko vyrovnává s představou, že
by se měl zcela vzdát užívání látky, jejíž konzumace je
legální, všeobecně rozšířená, považovaná za
„normální“ a někdy dokonce propagovaná, která mu
sice způsobuje řadu problémů, ale současně si bez ní
nedovede představit řešení svých potíží.
Mezi uživateli ilegálních drog, kteří je v roce 2007 užili
poprvé v životě, byla nejoblíbenější marihuana a léky
proti bolesti – oboje byly užívány zhruba stejným počtem
Američanů od 12 let a výše. Užívání léků proti bolesti k
jinému než lékařskému účelu se zvýšilo o 12 procent.
V ČR užilo v roce 2007 léky s tlumivým účinkem
(sedativa) 9% dospívajících ve věku 16 let (cca 15 000).
Špatné zacházení s léky k utišení bolesti tvoří celou
třetinu celkového problému zneužívání léků na recept.
Vysoké dávky mohou zpomalit dýchání až k jeho
úplnému zastavení, následkem je smrt.
Zdroje:
Wikipedia.org
Dropin.cz
Icm.cz/leky
toxi-k.wz.cz
nedroguj.blog.cz
drogy.ezin.cz
drogy.ful.cz
drogy.net
drogy-info.cz
rekninedrogam.cz