MVH VTI: Tájékoztatás az ÚMVP beruházási jogcímek

Download Report

Transcript MVH VTI: Tájékoztatás az ÚMVP beruházási jogcímek

Tájékoztatás az ÚMVP
beruházási jogcímek végrehajtásának
előrehaladásáról
Vulcz László
igazgató
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
2013. Június 27.
Tartalom
1.
2.
3.
4.
Támogatási kérelmek elbírálására vonatkozó
információk
a
2013-ban
megnyílt
illetve
feldolgozás alatt lévő jogcímekre
Előleg
A
2013.02.01-2013-05.31.
közötti
kifizetési
kérelem benyújtási időszak adatai, tapasztalatai
Összefoglaló adatok
Támogatási kérelem benyújtási
időszak
Jogcím
(A folyamatban lévők piros betűkkel)
I. tengely
Szakképzés
139/2008. (10.22) FVM rendelet
2013.03.01.-2013.04.30.
Szaktanácsadás
52/2007. (06.28) FVM rendelet
2013. 04.01.-2013.05.31.
III. tengely
Natura 2000 területek
fenntartási terveinek elkészítése
43/2012. (V. 3.) VM rendelet
2013.01.21.–2013.02.15.
Falumegújítás és fejlesztés
102/2012. (X.1.) VM rendelet
2012.10.15.-2012.11.30.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás
129/2012. (XII. 17.) VM rendelet
2013.02.15.– forráskimerülésig, de legkésőbb
2013.07.02-ig
Falumegújítás és fejlesztés 2 HACS illetékességi területén
47/2013. (VI.07.) VM rendelettel módosított
2013.06.10.-2013.07.10.
102/2012. (X.1.) VM rendelet
Vidéki örökség védelme 2 HACS illetékességi területén
47/2013. (VI.07.) VM rendelettel módosított
2013.06.10.-2013.07.10.
103/2012. (X.1.) VM rendelet
IV. tengely
LEADER TK3.
35/2013. (V. 22.) VM rendelet
2013. június 17. – forráskimerülésig, de
legkésőbb 2013. 08.31-ig
LEADER nemzetközi együttműködés
99/2012. (IX. 25.) VM rendelet
2012.10.30.–2013.08.31.
LEADER térségek közötti együttműködés
11/2013. (III. 5.) VM rendelete
2013.04.02.–2013.08.31.
Szakképzés
A 139/2008 (10.22.) FVM rendelet alapján 2013.03.01-2013.04.30. között volt lehetőség
EGYESÍTETT (támogatási és egyben kifizetési) kérelem benyújtására szakképesítést nem
adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzésekre illetve az
ÚMVP intézkedések keretében előírt kötelező képzésekre.
Beérkezett kérelmek száma: 9 898 db - 0,6 Mrd Ft igényelt támogatási összeg
•
Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 6. kérelem
benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének
dátumától számított 24 hónapon belül.
•
A támogatási és kifizetési kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik
munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre
vonatkozóan nyújtható be.
Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele
Az 52/2007. (06.28) VM rendelet alapján 2013.04.01-2013.05.31. között 1. alkalommal volt lehetőség
EGYESÍTETT (támogatási és egyben kifizetési ) kérelem benyújtására.
Beérkezett kérelmek száma: 126 db - 24,4 millió Ft igényelt támogatási összeg
Kifizetési kérelmek (a korábbi támogatási kérelem benyújtási rendszer szerint):
A 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal
rendelkező ügyfelek részére 2013.03.04-03.18. és 2013.05.01-05.15. között volt lehetőség kifizetési
kérelem benyújtására.
Natura 2000 fenntartási tervek készítése
A 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján 2013. január 21. – február 15. között volt
lehetőség támogatási kérelem benyújtására.
Ebben a támogatási kérelem benyújtási időszakban azokra a területegységekre lehetett
kérelmet benyújtani, melyekre az első benyújtási időszakban nem született jóváhagyó
döntés, így az összes, még hiányzó területegységek is támogatottá válhattak
(összesen 243 területegység)
A jóváhagyható támogatás legmagasabb összege területegységenként eltérő, az
összegeket a 43/2012. (V. 3.) VM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A támogatás mértéke: az elszámolható kiadások 100%-a.
Elszámolható kiadások: a jogcímrendelet 2. mellékletében meghatározott dologi és
személyi jellegű kiadások.
Beérkezett kérelmek száma: 14 db 23,9 millió Ft igényelt támogatási összeg, az
összes beérkezett kérelem támogatásra került.
Teljes kötelezettségvállalás a jogcím tekintetében: 625,4 millió Ft
Kifizetési kérelem benyújtási időszakok:
2013. április 1. - 2013. június 30. – kérelem nem érkezett
2013. október 1. - 2013. november 30.
2014. április 1. - 2014. május 30.
2014. november 1. - 2015. január 31.
Területegységenként legfeljebb két kifizetési kérelem nyújtható be.
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálásra nyújtandó támogatás
A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet alapján 2013. február 15. 8:00 órától nyílt lehetőség
támogatási kérelem benyújtására. A kérelmeket elektronikus úton, forráskimerülésig lehetett
benyújtani, a benyújtási időszak 2013.04.26-án 12 órakor lezárult.
A rendelkezésre álló forrás kerete: 7,8 Mrd Ft.
Beérkezett kérelmek száma: 572 db - 16,4
Támogatott kérelmek száma: 210 db - 6,2
Mrd Ft igényelt támogatási összeg.
Mrd Ft jóváhagyott támogatási összeg
Folyamatban lévő támogatási kérelmek száma:
Folyamatban lévő támogatási kérelmekben igényelt összeg:
163 db
4,8 Mrd Ft
A jogcím keretében a támogatási döntések kipostázása folyamatosan történik.
Falumegújítás és fejlesztés
A 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján 2012. október 15. – 2012. november 30. között
harmadik alkalommal volt lehetőség támogatási kérelem benyújtására.
A beérkező támogatási kérelmek feldolgozása a LEADER intézkedésekhez hasonlóan, a
HACS-ok közreműködésével történik.
Támogatásra jogosult ügyfél:
• települési, települési nemzetiségi önkormányzat vagy önkormányzati társulás
• nonprofit szervezet
• egyház
Beérkezett kérelmek száma: 1 577 db - 20,2 Mrd Ft igényelt támogatási összeg
IH előzetes rangsorra vár:
22 db - 125,8 millió Ft
Támogatott kérelmek száma: 1 184 db - 14,2 Mrd Ft jóváhagyott támogatási összeg
A jogcím keretében a támogatási döntések kipostázása folyamatosan történik.
A 47/2013. (VI.07.) VM rendelettel módosított, 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a
jogcím keretében 2013. június 10.-július 10. között támogatási kérelem benyújtási
időszak nyílt két HACS (Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesület és a Dél-Nyírség,
Erdőspuszták LEADER Egyesület) illetékességi területén.
Vidéki örökség megőrzése
A 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján 2012. október 15. – 2012. november 30. között
harmadik alkalommal volt lehetőség támogatási kérelem benyújtására.
A beérkező támogatási kérelmek feldolgozása a LEADER intézkedésekhez hasonlóan, a
HACS-ok közreműködésével történik.
Támogatásra jogosult ügyfél:
• települési, települési nemzetiségi önkormányzat vagy önkormányzati társulás
• nonprofit szervezet
• egyház
Beérkezett kérelmek száma: 827 db - 11,6 Mrd Ft igényelt támogatási összeg
IH előzetes rangsorra vár:
8 db - 41,3 millió Ft
Támogatott kérelmek száma: 618 db 8,8 Mrd Ft jóváhagyott támogatási összeg
A jogcím keretében a támogatási döntések kipostázása folyamatosan történik.
A 47/2013. (VI.07.) VM rendelettel módosított, 103/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a
jogcím keretében 2013. június 10.-július 10. között támogatási kérelem benyújtási
időszak nyílt két HACS (Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesület és a Dél-Nyírség,
Erdőspuszták LEADER Egyesület) illetékességi területén.
LEADER
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján 2013. június 17. 8:00 órától nyílt lehetőség 3.
alkalommal támogatási kérelem benyújtására. A kérelmeket elektronikus úton,
forráskimerülésig, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani.
A rendelkezésre álló forrás LEADER HACS-onként került meghatározásra.
Eddig 80 IH közlemény jelent meg a HACS-onként a forráskimerülésről.
2013.06.27. reggeli adatok:
Teljesen bezárt HACS-ok száma: 34
Részlegesen bezárt HACS-ok száma: 12
Benyújtott kérelmek száma (2013.06.27): 4 566 db
31,9 Mrd Ft támogatási igény
Összes kérelem (benyújtott valamint módosítás és szerkesztés alatt): 6 339 db
Első napon (2013.06.17.) beadott kérelmek: 2 374 db 17,257 Mrd Ft igényelt összeg
HACS-onkénti átlagos kérelemszám:
57 db/HACS
Egy kérelemre jutó átlagos igényelt összeg: 6 977 000 Ft/kérelem
Legtöbb kérelem - Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület- 254 db 317 millió Ft igény
Legmagasabb igényelt összeg: 190 186 054 Ft (Vértes-Gerecs VE)
LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel
való nemzetközi együttműködés
A 99/2012. (IX.25.) VM rendelet alapján támogatási kérelmeket 2012. október 30 - 2013.
augusztus 31. között, folyamatosan lehet benyújtani. Támogatásra jogosult az a
magyarországi székhellyel rendelkező LEADER HACS, amely együttműködési projektet
valósít meg.
A támogatás nyújtására fordítható keretösszeg 3,5 Mrd Ft.
A támogatás mértéke egy ügyfél számára maximálisan 50 millió Ft.
Beérkezett kérelmek száma: 6 db
Igényelt támogatási összeg: 198,9 millió Ft
LEADER térségek közötti együttműködés
A 11/2013. (III.5.) VM rendelet alapján támogatási kérelmeket 2013. április 2. - 2013.
augusztus 31. között, folyamatosan lehet benyújtani.
Támogatás vehető igénybe legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe
között legalább két ügyfél – amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS – által
együttesen megvalósított intézkedésekre.
A támogatás nyújtására fordítható keretösszeg 3,5 Mrd Ft.
A támogatás mértéke egy ügyfél számára maximálisan 50 millió Ft.
A jogcímre támogatási kérelmet a mai napig nem nyújtottak be.
Mindkét jogcím esetében az ügyfél részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt készít,
melynek elfogadása esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. A támogatási kérelem
benyújtásának feltétele az IH hozzájáruló nyilatkozata.
Eddig tíz-tíz hozzájáruló nyilatkozat került kiállításra mindkét jogcímre vonatkozóan.
ELŐLEG
a VTI általkezelt jogcímekre vonatkozóan
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek
esetén nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 118/2012 (XI. 22.) VM rendelet
alapján 22 jogcím keretében van lehetőség támogatási előleg igénylésére
• az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, a támogatási határozat jogerőre
emelkedésétől számított 120 napon belül,
• a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30 %-ig,
• az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110 %-ra vonatkozóan, az
előlegkérelem benyújtásával egyidőben az MVH rendelkezésére bocsájtott biztosíték
(bankgarancia vagy készpénz) esetén.
• Az előleget az MVH a kérelem postára adásának dátumától számított 30 napon belül
folyósítja.
• Az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a
támogatás előleggel elszámolni.
2013. június 21-ig 202 előlegkérelem érkezett az MVH-hoz, az igényelt előleg
összege 7,8 Mrd Ft.
A 182 jóváhagyott előlegkérelemre kifizetett összeg 7,6 Mrd Ft.
Kifizetési kérelmek beérkezése havi bontásban
2013. február- május (VTI / I., III., IV. tengely) (db)*
2500
1912
2000
1500
1000
930
500
502
470
március
13%
április
12%
0
február
24%
május
50%
* hosszú kérelembenyújtási időszakkal (2013. február 1-május 31) érintett jogcímek iktatott kérelmei
Forrás és a beérkezett, illetve jóváhagyott támogatási
kérelmek száma és támogatási összege (VTI)
Tengely
Beérkezett
2007-2013
Benyújtott
TK alapján
időszakra
támogatási
igényelt
meghatározott kérelem(TK)
összeg
forrás*
(db)**
(e Ft)* *
Jóváhagyott
kérelmek
Lekötés
támogatási
aránya a
Támogatott
összege
rendelkezésr
kérelmek
(aktuális
e álló
száma (db)**
kötelezettség forráshoz
vállalás (e Ft) képest (%)
(2013.06.15)
I. tengely
összesen
604 727 969
92 553
1 039 871 401
71 501
563 416 833
93%
III. tengely
összesen:
195 301 588
19 538
352 967 782
10 422
176 183 663
90%
IV. tengely
összesen:
78 125 688
16 043
73 923 884
8 097
43 647 965
56%
58 340 825
179
55 347 395
160
52 544 341
90%
936 496 071
128 313
1 522 110 462
90 180
835 792 802
89%
V. TS
összesen:
ÚMVP
jogcímek
összesen:
* ÚMVP 10. verziója alapján
** HACS finanszírozás jogcím adatai a IV. tengelynél feltüntetve
Beérkezett támogatási kérelmek megoszlása megvalósítási
hely szerint, megyei bontásban (VTI)
14%
12%
12%
11%
10%
8%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
0%
*Forrás: IIER Adattár, 2013.06. 21-i adatok
4%
Benyújtott és jóváhagyott kifizetési kérelmek
száma és támogatási összege tengelyenkénti
megbontásban (VTI)
Tengely
Beérkezett
kifizetési Jóváhagyott
Beérkezett KK
kérelem
KK száma
száma (db) *
támogatási
(db) *
igénye (e Ft) *
Kifizetett
támogatás
(e Ft)
Kifizetett
Kifizetett
támogatás
támogatás
aránya az
aránya a
aktuális
meghatározott
kötelezettség
forráshoz
vállaláshoz
képest %
képest %
2013.05.31-ig
I. tengely
összesen:
49 048
386 546 473
43 595
340 806 666
56,36%
60,56%
III. tengely
összesen:
15 510
120 304 236
12 630
88 300 505
45,21%
53,66%
IV. tengely
összesen:
12 880
34 094 486
10 691
18 976 133
24,29%
61,61%
1 551
44 676 191
1 508
42 903 396
73,54%
81,65%
78 989
585 621 386
68 424
490 986 700
52,43%
60,57%
V. TS
összesen:
Összesen:
* HACS finanszírozás jogcím adatai a IV. tengelynél feltüntetve
Forrás - Kötelezettségvállalás – Kifizetések
megoszlása (e Ft) – VTI ÖSSZESÍTETT
936,496,071
1,000,000,000
835,792,802
900,000,000
800,000,000
700,000,000
490,986,700
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2007-2013. Forrás
Kötelezettségvállalás
Kifizetett összeg
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!