LOfavør-forsikringene

Download Report

Transcript LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene
En kortfattet presentasjon
2011
LOfavør Konseptet
• Gunstige forsikringsordninger for medlemmene
• Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300
• www.02300.no
• Gunstige bankbetingelser
• Medlems- og fordelskort
• Kredittkort
2
Forsikrings- og spareordningene
• LOfavør Kollektiv Hjemforsikring
• LOfavør Grunnforsikring
• LOfavør Fritidsulykkesforsikring
• LOfavør Reiseforsikring
• LOfavør Bil-, MC-, Moped- og Båtforsikring
• LOfavør Ulykkesforsikring (for hele familien)
• LOfavør Barneforsikring
• LOfavør Hus- og Fritidsboligforsikring
• Lofavør Hund, Katt og Verdisak
• LOfavør Pensjon
3
LOfavør Kollektiv hjemforsikring
• Dekker LO-medlemmenes behov for innboforsikring
– Markedets beste innboforsikring – ingen øvre
erstatningsgrense
– Omfatter hele husstanden
(felles adresse i folkeregisteret)
– Dekker alt innbo og løsøre i hjemmet
– Gjelder innenfor Norden
4
LOfavør Grunnforsikring
• En ”førstehjelp” ved dødsfall
• Utbetales ved død uansett årsak
– Hele døgnet i hele verden
• Gjelder for medlem, ektefelle/samboer og barn under
21 år
5
LOfavør Fritidsulykkesforsikring
• Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte
yrkesskadeforsikringen
• Dekker kun medlemmet, og utbetales etter ulykke som enten
medfører dødsfall eller medisinsk invaliditet
6
LOfavør Bilforsikring
• Vår beste bilforsikring – Kun for LO-medlemmer
– Lavere pris på den beste dekningen
– Lav egenandel (kr 3 000)
– Markedets høyeste startbonus (30 %)
– Markedets raskeste bonusopptjening
(10 år til toppbonus)
– Spesielt gunstig for unge medlemmer
7
LOfavør Husforsikring
• Markedets beste standard husforsikring
– Sopp og råteforsikring er inkludert uten
pristillegg
– Lav egenandel - kr 3 000.
– Kun én egenandel ved skade på hus og innbo
– Topp Husforsikring kan kjøpes i tillegg til
redusert pris
8
LOfavør Reiseforsikring
– LOfavør Standard Reiseforsikring.
• Gjelder på fritidsreiser med minst en overnatting
• Gjelder for medlem ektefelle/samboer og barn under 20
år i hele verden
• 540 pr år
– 24 timers skadeservice gjennom SOS International i
København
9
LOfavør Reiseforsikring
– LOfavør Topp Reiseforsikring.
•
•
•
•
10
Vår beste reiseforsikring
Gjelder på dagsreiser og tjenestereiser
Ingen egenandel på reisegods
Lavere pris enn våre viktigste konkurrenter
LOfavør Pensjon
• Forsikret pensjonssparing med skattefradrag
– Du kan spare maks kr 15 000 pr. år
• Gir inntil kr 4200 i skattefradrag
– Utbetaling fra fylte 67 år med minst 10 års
utbetalingsperiode
• Kun for LO-medlemmer:
– Ved uførhet eller sykdom ut over 12 måneder
fortsetter SpareBank 1 Livsforsikring sparingen for
deg.
– I tillegg reguleres sparebeløpet med 3 % hvert år
(innenfor maks.beløpet)
11
LOfavør Ulykkesforsikring
• Ulykkesforsikring i fritid for hele familien
– Samme pris uansett familiesammensetning
(kr 440 pr år)
– Forsikringssummen fordeles mellom
familiemedlemmene ut fra
familiesammensetningen på
skadetidspunktet
– Gjelder for medlem, ektefelle/samboer og
barn inntil fylte 20 år
12
LOfavør Barneforsikring
• Ekstra økonomisk trygghet dersom barnet rammes av sykdom eller
ulykke
– Engangserstatning til barnet inntil 30 G
– Dekning av utlegg for foreldre/foresatte
• Ved behov for ombygging av bolig/kjøp av tekniske hjelpemidler
• Lege- og tannlegeutgifter som ikke blir dekket av det offentlige
• Dagpenger når barnet ligger på sykehus mer enn 2 uker
– Ikke krav til helseerklæring
– Pris kr 1 609 pr. år
13
Kundefordeler
I tillegg:
Fri egenandel etter 4 skadefrie år!
Tidsgaranti ved skadeoppgjør!
Månedlig betaling uten termintillegg!
14