Hvilke faktorer kan støtte studerende med psykiske problemstillinger

download report

Transcript Hvilke faktorer kan støtte studerende med psykiske problemstillinger

Studerende med psykiske problemstillinger
Inklusion på videregående
uddannelser
“EN AF OS”
Kick Off Region Midtjylland 10 oktober 2011
DPU, Arhus Universitet
Rådgivnings- og støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Disposition

Rådgivnings- og støttecentret, DPU Aarhus Universitet

International ramme for støtte (FN konvention om handicappedes
rettigheder 2006)

Globalt og nationalt uddannelsessystem (Bolognaproces)

Handicapopfattelser og politik

SPS-støtte

Støtte på Aarhus Universitet

Konsekvenser
DPU, Arhus Universitet
Rådgivnings- og støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
 Et nyt større universitet tager form
DPU, U N I V E R S I T Y O F A A R H U S
Counselling and Support Centre
Willy Aastrup, Centre Director
AU – Nationalt Universitet
DPU, U N I V E R S I T Y O F A A R H U S
Counselling and Support Centre
Willy Aastrup, Centre Director
Rådgivnings- og støttecentret
 Etableret 1. april 1997
 Alle studerende m. særlige behov 1.
januar 2001
 1. januar 2009 overført til DPU
 1. januar 2012 til CfUDM
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Rådgivnings- og støttecentret
 Produktivitet og kvalitet
 1500 studerende
 550 – 600 med psykiske vanskeligheder
 33 mill kr. budget 2012
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Rådgivnings- og støttecentret
 Basisydelse fra AU
 SPS – leverance
8,5 mill kr.
13,5 mill kr.
 SPS – refusioner
8,0 mill kr.
 Interne projekter
0,4 mill kr
 Eksterne projekter
1,0 mill kr.
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Rådgivnings- og støttecentret
Ansatte
Rådgivere (pæd. Psyk)
Deltids faglig studiestøtte
(+ styrkelse af forskning 3,0)
Dysleksi (lektiologer)
Administration
11 + 1
180
8,5
5,5
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Rådgivnings- og støttecentret
 Aarhus Universitet med filialer på
 AU-HIH (Herning)
 DPU Emdrup
 Eksterne funktioner (dysleksi og psysoc)
 SDU
 Andre videregående udd. inst. i Århus
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Rådgivnings- og støttecentret
 Målgrupper
 Studerende med specifikke studiemæssige
vanskeligheder, inkl. dysleksi og psykosociale lidelser
 Udvekslingsstuderende med specifikke studiemæssige
vanskeligheder (AU betalt)
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Udfordringer på universiteter
 Større produktivitet: flere kandidater på
kortere tid
 Fokus på Kvalitet - Bologna processen
 Inklusion
 Diversitet
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Centrets ”syn” på studerende
 Studerende er forskellige
 Studerende m.s.b. = studenter
 Potentialer (muligheder for
udvikling)
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
FN konvention (2006)
 Artikel 24 :
 personer med handicap har ret til uddannelse
 inkluderende uddannelsessystem på alle
niveauer
 livslang læring
 nødvendig individuel støtte
 størst mulig akademisk og social udvikling
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
FN KONVENTION 2
 Det fastsættes endvidere i sektion 5 at:
 personer med handicap har adgang til
almindelige videregående uddannelser,
erhvervsuddannelser,
voksenundervisning og livslang læring
uden diskrimination og på lige fod med
andre
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Formål og mål med uddannelse
 Overordnet alment gode
 Kompetence til
arbejdsmarkedet
 Employabillity!!
 Deltagelse i samfundet
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Bologna Process
 Standarder og retningslinier for
kvalitetssikring
 Udvikling af specifikke kompetencer
 Employabillity!!
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Handikap opfattelser




Den medicinske model
Den sociale model
Anti-diskriminerings model
ICF model
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Inklusion i videregående
uddannelse
 Ingen særlig læreplan
(studieordninger)
 Opnå krævede kompetencer
 Dokumenterede kompetencer
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Dansk støttekoncept
 SPS-lov 2001 (vidergående uddannelser og
ungdomsuddannelser)
 Uddannelsesstyrelsen administrerer
 ”Vejledning” på institutionen
 Eksterne leverandører
 Administrativt koncept
 Gælder kun su-berettigede uddannelser
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Dansk støttekoncept
 ”Vi er jo ikke en del af universitetets
bevidsthed”
 Og det er jo just meningen
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
AU handikap opfattelse





“POTENTIALER”
Handikappets ætiologi
Ressourcer til rådighed
Miljø (i videste forstand)
barrierer
 Også for personen
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
KONSEKVENS
Inklusion er studerendes
mulighed for at realisere deres
potentialer for at færdiggøre en
uddannelse på første, anden og tredje
niveau
Hvis de opfylder de generelle og
specifikke krav (“faglige krav”)
FORVENTNINGER
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Vision for AU
(handikappolitik)
 ”Ligeværdigt læringsmiljø”
 ” mulighed for at realisere potentialer”
Men
Studerende må opfylde de generelle og
specifikke kvalitetskrav som er fastsat i
studieordninger og -programmer
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Kvalitetsperspektiver
Støtte skal være:
 helhedsorienteret
 Professionel og ”velbelyst”
 Koordineret og relateret til læringsmålene for
kurser og programmer
 ”Best practice”
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Koncepter for studiestøtte
Studiestøtte har fokus på studium og
læring
 ”Afklaringsforløb”(SDU)
 Studiestøtte i faglig praksis (supervision)
 ”Særlige” rådgivningssamtaler
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Integration og inkludering af studerende med
psykosociale vanskeligheder i
uddannelsessystemet.
 En holistisk tilgang – koordineret med fag og trin
 Baseret på deres specifikke studiereleterede problemer
visitering – udredning (ikke deres diagnose)
- Facillitering af den individuelle læringsproces
 Fastholdt i deres identitet som studerende
 “Proaktiv indsats”
 “Employability”
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Forskning og udvikling
 Rådgivning, faglig studiestøtte til
studerende med særlige behov bør være
funderet i viden og have et klart og
resultatorienteret mål
 Forudsætningen er forskning og
udvikling af evidensbaserede metoder.
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Virker det?
Efter 2 års studiestøtte tyder
det på:
At de studerendes resultater
forbedrer sig markant bedre
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director
Mange tak
for opmærksomhed og tålmodighed




8942 2370 (direkte linie)
8942 2375 hovednummer
[email protected]
www.dpu.dk/rsc
DPU, Arhus Universitet Rådgivnings- og
støttecentret
Willy Aastrup, Centre Director