Zelfstandigen

download report

Transcript Zelfstandigen

VIVIUM, aanbod in de tweede pijler

Paul Vanderveken, Directeur Leven

VIVIUM, het aanbod

1.

Focus op het volledige aanbod in de tweede pijler 2.

Gepersonaliseerd advies en ondersteuning 3.

Toonaangevende speler op vlak van arbeidsongeschiktheid 4.

De rol in de derde pijler 5.

De risico-verzekeringen 2 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen

• Totaalaanbod

Zelfstandigen Zorg verstrekkers Zelfstandigen met vennootschap

VAPZ of Sociaal VAPZ VAPZ-RIZIV + (sociaal) VAPZ (Specifieke groep: loontrekkende zorgverstrekkers: VAP-RIZIV + sociaal VAP) Top-Hat Plus Plan (IPT zelfstandigen) Key-man (overlijden) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 3

1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen

• Het VAPZ en het Sociaal VAPZ – Meer pensioenopbouw • Gewoon VAP Minimaal 100 EUR en maximaal 8,17% van het geherwaardeerde en geplafonneerde netto beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum

2.781,06 €

in 2010) • Nieuw bij VIVIUM: Sociaal VAP(Z) 9,40% van het geherwaardeerde en geplafonneerde netto beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum

3.199,76 €

in 2010) – 10% naar solidariteit

>>

4 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen

• Niche-markt: zelfstandige zorgverstrekkers • Eigen bijdragen: • RIZIV-toelagen: gewoon VAPZ of sociaal VAPZ VAPZ-Riziv (= sociaal VAPZ) • Nieuw bij VIVIUM: Specifieke oplossing: loontrekkende zorgverstrekkers • RIZIV-toelagen: • Eigen bijdragen: VAP-Riziv (= sociaal VAP)

Sociaal VAP

5 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen

• Specifieke groep: loontrekkende zorgverstrekkers • Berekening premie Op basis van het nettobelastbaar beroepsinkomen van het lopende jaar • De maximumpremie Wordt reeds verkregen bij een belastbaar jaarinkomen van 34.039,96 € EUR, wat het geval is bij veel loontrekkenden. Dergelijke premie is een interessante aanvulling op de meestal beperktere RIZIV–toelagen • De betaalde premie is aftrekbaar als beroepskosten meer dan 50 % belastingvoordeel kunnen doen (zelfs bovenop de forfaitaire beroepskosten) zodat zij onmiddellijk 6 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen

• Sociaal VAPZ – Solidariteitswaarborgen • Premievrijstelling tijdens 1e jaar AO (tot 65, ERT 30d) • Premievrijstelling vanaf het 2e jaar AO (tot 65) • Overlijden (tot 60) - Kapitaal overlijden uitgekeerd in jaarlijkse renten – Mogelijke aanvullende waarborgen Sociaal VAPZ • Rente arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling bij AO niet) • Ongevallenverzekering • Ernstige aandoeningen VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 7

1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen

• Totaalaanbod

Zelfstandigen Zorg verstrekkers Zelfstandigen met vennootschap

VAPZ of Sociaal VAPZ VAPZ-RIZIV + (sociaal) VAPZ (Specifieke groep: loontrekkende zorgverstrekkers: VAP-RIZIV + sociaal VAP) Top-Hat Plus Plan (IPT zelfstandigen) Key-man (overlijden) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 8

2. Advies en ondersteuning

• Optimalisatie actie 80%-regel – – – – – – – Jaarlijkse optimalisatie-actie • Eindejaar: IPT-polissen • April: VAPZ-polissen Zo breed mogelijk (totale portefeuille) Zo precies mogelijk (volledige optimalisatie) Advies ten allen tijde (tijdsintensief) Vorig jaar: slachtoffer van eigen succes Actie 2010 terug opgestart Tal van maatregelen voor betere dienstverlening • Stappen in 2011 – – Projectie van het eindkapitaal beschikbaar in V-Connect Verdere externalisering van de actie is gepland VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 9

2. Advies en ondersteuning

• Voorschotten – Hoofdzakelijk op VAPZ of Top-Hat Plus Plan – Behoud gunstige fiscaliteit van het pensioenplan indien voldaan wordt aan de voorwaarden van bestemming – Op de markt worden verschillende types van voorschot aangeboden VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 10

2. Advies en ondersteuning

• Voorschotten: aanbod VIVIUM

1. Intrestbetalend voorschot

• De ontlener betaalt periodiek intrest op het bedrag van het voorschot • Bepaling intrestpercentage: rentevoet van contract > 0%: rentevoet + 1% rentevoet (deel) van contract 0%: rentevoet + 1,5% • Mogelijk voor premiebetalende Universal life-contracten en klassieke contracten (uitzondering: fiscaliteit pensioensparen) 11 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

2. Advies en ondersteuning

• Voorschotten: aanbod VIVIUM

2. Nieuw : Intrestvrij voorschot

• Geen jaarlijkse intrest en bedrag van voorschot blijft constant • 100/60ste van het voorschotbedrag wordt op een aparte ‘voorschotreserve’ geplaatst • Kenmerken ‘voorschotreserve’: • Technische intrestvoet 0% • Geen winstdeelname op het bedrag van het voorschot 12 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

2. Advies en ondersteuning

• Voorschotten: aanbod VIVIUM

2. Nieuw

: Intrestvrij voorschot (vervolg) • Vergoeding voorschot door periodieke afname (1% op jaarbasis) uit voorschotreserve (kost voorschot wordt gedragen door bedrijf) • Mogelijk voor premiebetalende én premievrije Universal life contracten (uitzondering: fiscaliteit VAPZ – RIZIV - pensioensparen) 13 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

2. Advies en ondersteuning

• Voorschotten: voordelen • Intrestbetalend voorschot • Intresten aftrekbaar naar rato van het belastbaar onroerend inkomen • Beroepsmatig gebruik: intresten aftrekbaar als beroepskost • Intrestvrij voorschot • Geen intresten te betalen tijdens duurtijd contract • Geen gedwongen afkoop want geen intrestwanbetaling mogelijk • De belastbare basis op einddatum wordt kleiner • Mogelijk voor premievrije contracten 14 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

2. Advies en ondersteuning

• Voorschotten bij VIVIUM: fiscale optimalisatie • Binnen één contract kan een intrestbetalend voorschot gecombineerd worden met een intrestvrij voorschot om de fiscale situatie van uw cliënt te optimaliseren.

• Mogelijkheid tot gepersonaliseerde offerte 15 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

2. Advies en ondersteuning

• Competenties en know-how – Uw Account Manager blijft uw eerste partner Continue investering in hun kennis: verderzetting PFP – Toegankelijkheid van informatie en fiscaal-juridische competenties, bv. • Externalisatie bestaande interne pensioenvoorzieningen • Succesvolle afstemming van producten en diensten via de ruling-commissie • Workshops (zie verder) VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 16

3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid

• VIVIUM is en blijft toonaangevend op vlak van arbeidsongeschiktheid • VIVIUM opteert voor zekerheid voor de klanten • Technisch en actuarieel onderbouwde premiestelling die de cliënt zekerheid waarborgt op langere termijn • Producten die beantwoorden aan alle wettelijke regels • Bij het in voege treden van de Wet Verwilghen: resolute keuze van VIVIUM voor duidelijke “arbeidsongeschiktheidverzekering“ • Recente fiscale circulaire bevestigt deze juiste keuze 17 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid

• Volledig aanbod – Voor alle zelfstandigen • Gewaarborgd Inkomen • Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid (I2) • Non-Stop Plan – Daar bovenop voor zelfstandigen met een vennootschap • Omzetverzekering VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 18

3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid

• Uitgebreid aanbod in inkomensvervanging / verzekering kosten / omzetverzekering -> noodzaak aan regelmatige herziening en afstemming van onze acceptatieregels • Nieuwe spelregels in financiële acceptatie • Versoepeling voor geneesheren en tandartsen – In Gewaarborgd Inkomen, aanvullende I2, Non-Stop Plan en Omzetverzekering • Ook voor starters • Non-Stop Plan: uitbreiding tot 80% van álle kosten • Verduidelijking spelregels Omzetverzekering 19 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid

• Workshops Life VIVIUM in november – Regionale workshops – Inhoud • Financiële en medische acceptatie • Voorschotten • Cases – Meer info via uw Account Manager VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 20

4. VIVIUM en de derde pijler

• Volledig aanbod • Pensioensparen • Lange-Termijnsparen Twee formules • CAPIPLAN (integraal Tak 21) • CAPI 23 (WD in Tak 23)

(zie ook later: Thomas Palmblad, Bank Degroof – beheer Managed Funds)

• Efficiëntie – Focus op het essentiële – – – – Eenvoudig maar doeltreffend STP via V-Connect WD in Tak 23 via selecte keuze in Managed Funds Commerciële acties derde pijler VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 21

4. VIVIUM en de derde pijler

• Beleggingsverzekeringen – VIVIUM vandaag afwachtende houding • Mede door de politieke, fiscale en financieel-technische onzekerheid – Historisch lage rentevoeten – Onzekerheid beurs

(Zie ook: Alain Deneef, Bank Degroof – de rentevoeten )

– Verder in te schatten waar de toekomst voor dit type producten ligt VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 22

5. VIVIUM en de risico-verzekeringen

• Volledig aanbod

1.

Overlijdensverzekeringen

– Alle risico’s overlijden – Afdekking kredieten – – Stand-alone polissen (annuïteitsleningen) Extra waarborg overlijden in pensioencontracten (bulletleningen) – Aanvullend risico-kapitaal overlijden op pensioencontracten – Free Cover Limit 6.000€, 12.000€, 25.000€ – Ongevallen 23 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

5. VIVIUM en de risico-verzekeringen

• Volledig aanbod

2.

VIP-overlijdensverzekeringen (hoge kapitalen)

– Alle risico’s overlijden – Ongevallen -> – Specifiek doel: successierechten – Pijnpunt: kans op overlijden door plotse aandoening VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 24

5. VIVIUM en de risico-verzekeringen

• Volledig aanbod

3. Nieuw : Plotse aandoeningen (Sudden death)

– – – – – Aanvullende dekking bij VIP-overlijden door ongeval Overlijden door ongeval + 7 plotse aandoeningen – Plotse aandoening: overlijden binnen de 30 dagen nadat diagnose is gesteld Hoofdzakelijk ter dekking van successierechten Duurtijd – 1 tot 3 jaar (en 3 maand) Minimum: premie van 750€ of KO van 500.000 € 25 VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep

VIVIUM, het aanbod

1. Focus op het volledige aanbod in de tweede pijler 2. Gepersonaliseerd advies en ondersteuning 3. Volwaardige speler op vlak van arbeidsongeschiktheid 4. De rol in de derde pijler 5. De risico-verzekeringen Dank voor uw aandacht VIVIUM N.V.

Lid van de P&V Groep 26