Yang Mulia - Bahasa Melayu IPG

download report

Transcript Yang Mulia - Bahasa Melayu IPG

Oleh:
Dr. Tuan Jah Bt. Tuan Yusof
Pensyarah Kanan JBM
IPGKBM
B. A (Hons)-1982
Dip. Pen - 1983
M.A – 1999
PhD – 2005
• Generasi ini dikatakan
cenderung tidak mempunyai
kesabaran, keinginan yang
tinggi, serta cara
berkomunikasi yang teruk
sesama mereka, namun harus
diberi pujian kerana sikap
mereka yang mempunyai
semangat yang tiggi dan luar
biasa.
SKOP PERSEMBAHAN
•DEFINISI
•JENIS KOMUNIKASI
•FUNGSI KOMUNIKASI
•HALANGAN DALAM KOMUNIKASI
•KOMUNIKASI BERKESAN
•PENUTUP
8
1. PENGENALAN
DEFINISI
Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan
atau pertukaran maklumat atau pendapat atau
idea dengan tulisan, percakapan atau imej
visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga
unsur
tersebut
supaya
bahan
yang
dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh
sesiapa yang terlibat
-Sillars
• SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU
PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN
(penerima)
“SATU SENI MENYALURKAN
MAKLUMAT, IDEA DAN
SIKAP DARI SESEORANG
KEPADA SESEORANG YANG
LAIN.”
 EMERY AULT DAN AGEEL
2. KONSEP
KOMUNIKASI GURU DAN MURID
TEMBOK
SIKAP
DUNIA GURU
DUNIA
MURID
• Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara.
• Menitikberatkan kepada:
•
•
•
•
Nada Suara
Bahasa yang digunakan
Kefasihan Sebutan
Kelancaran perkataan yang digunakan.
• Setiap
perkataan
yang
diucapkan
hendaklah
selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan,
memek muka dan gerak mata.
Kalau hendak tahu baiknya orang,
Budi bahasanya engkau pandang :
Bercakap lidahnya sedap,
Berkata bermanis muka,
Berbual berlurus akal,
Bermesyuarat menurut adat,
Bekerja dengan ilmunya,
Kepada sahabat ingat-mengingat,
Kepada saudara jaga-menjaga,
Kepada kawan segan-menyegan,
Ditimpa musibah ia tabah,
Ditimpa malang ia tenang,
Susah tidak berkeluh kesah,
Senang tidak sewenang-wenang,
Melarat tidak mengumpat,
Kaya tidak menganiaya,
Berlebih tidak menindih,
Kurang tidak meradang.
( Hashim Musa, 2008 : 119)
Surat
Memo
E-mel
Papan Kenyataan/Papan iklan
Poster
VISUAL
-
Iklan
• Dalam masyarakat Melayu terdapat beberapa panduan bagi
menggunakan panggilan rasmi dalam bahasa Melayu.
Antaranya adalah seperti yang berikut :
• Orang yang mempunyai gelaran anugerah (Tun, Datuk, Datuk
Seri, dll), nama profesion (Doktor, ustazah, cikgu), nama
pangkat (Inspektor, kolonel, dll), dan anugerah kecemerlangan
(Sasterawan Negara, Bapa Kemerdekaan, Ibu Mitahli dll).
• Tuan, untuk semua lelaki. Jikalau individu itu sudah menunaikan
haji, gunakan Tuan Haji.
• Puan untuk semua wanita, sudah berkahwin. Sekiranya sudah
menunaikan haji, gunakan Puan Hajah. Sekiranya tidak pasti
status perkahwinan, gunalah Cik Puan.
• Encik boleh digunakan untuk lelaki sama ada sudah atau belum
berkahwin.
• Saudara atau saudari digunakan untuk pemuda atau pemudi
antara 16 hingga 25 tahun.
• PEMINDAHAN
MAKLUMAT
• PEMBELAJARAN
• PEMUJUKAN
(INFLUENCE)
• HIBURAN
• SOSIALISASI MANUSIA
KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN
KEPADA “
7K”
 KEPERCAYAAN
PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR
DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR
DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT
PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA
 KONTEKS
 MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA
 TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU
KANDUNGAN
HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA
MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK
KEJELASAN
MESEJ TERSURAT DAN TERSIRAT
PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA
BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS
KEUPAYAAH PENDENGAR
TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN
KOMUNIKASI
JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR, PENYAMPAI HARUS
GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR
LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI
KAEDAH
KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH
KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN
PENYAMPAIAN MAKLUMAT
PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG
APAKAH KUMPULAN SASAR
BERAPAKAH SAIZNYA
KESINAMBUNGAN
KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN
KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN
PENDENGAR
SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN
PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA
YANG TELAH DISEBUTKAN
Bi
Rujukan Kehormat
Orang yang disapa
l.
1
Yang Mulia
Orang yang mempunyai gelaran warisan, seperti raja dan tengku
bukan kerabat
2
Yang Amat Mulia
Anak kepada raja, keluarga dan kerabat yang sedang memerintah
3
Duli Yang Teramat
Sultan dan Sultanah, Raja perempuan serta Tengku Ampuan Bes
Mulia
4
Yang Maha Mulia
Balu Almarhum Sultan
5
Ke
Yang Dipertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong
Bawah
Duli
Yang Maha Mulia
Seri
Paduka
Baginda
6
Yang Berbahagia
Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, Profesor dan Doktor
7
Yang
Tun dan Toh Puan
Amat
Yang Berhormat
Wakil Rakyat, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen,
Anggota Dewan Undangan Negeri, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan
Negeri (EXCO)
Yang
Amat
Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua
Berhormat
Menteri
Yang
Menteri yang bergelar warisan yang kanan (contoh Tengku, Raja dll)
Berhormat
Mulia
Yang
Amat
Perdana Menteri yang bergelar warisan yang kanan
Berhormat Mulia
Yang Arif
Hakin dan kadi
Yang Amat Arif
Ketua Hakim Negara
Yang Setia
Pegawai tentera dan polis
Yang Amat Setia
Turus tentera dan polis
Rumus Perurutan dalam Panggilan dan Sapaan
4.4.1 Orang yang mempunyai satu gelaran ( r + g + n + j)
Contoh :
Rujukan (r)
Yang Berusaha
Gelaran (g)
Puan Hajah
Nama (n)
Jawatan (j)
Norezan bt. Hj. Abu Guru
Bakar
Besar
SK
Simpang Tiga
Cara menyebut dengan santun ialah : Yang Berusaha / Puan Hajah Norezan bt. Hj. Abu
Bakar/ Guru Besar, SK Simpang Tiga/ Kuala Trengganu/ Trengganu Darul Iman.
Orang yang mempunyai lebih daripada satu gelaran (r + g + n + j)
Contoh :
Rujukan (r)
Yang Teramat Mulia
Gelaran (g)
Tengku
Nama (n)
Jawatan (j)
Adnan bin Hj. Wahab
Yang
Dipertua
PIBG….
Yang Amat Berbahagia
Tun
Abdullah
bin
Hj. Mantan
Perdana
Ahmad Badawi
Menteri Malaysia …
Yang Berbahagia
Tan Sri
Lee Lam Tai
Pengerusi PLKN….
Yang Mulia
Syeikh
Fadzil bin Che wan
Ketua
Penerangan
UMNO……
• Surat permohonan
• Surat pemberitahuan
• Surat pelantikan
• Surat rayuan
• Surat tawaran
• Surat pengahragaan
• Surat tahniah dan takziah
• Surat jemputan atau undangan
Dari segi bahasa, tiap-tiap jenis surat di atas ada peraturan
sopan santun supaya surat yang dihantar kepada seseorang itu
diterima, diberi perhatian dan pertimbangan serta diambil
tindakan yang sewajarnya oleh penerima surat tersebut
Bil.
1
2
Ungkapan khusus
Ungkapan Hormat
Menyatakan Hasrat / Tujuan
Cara menggunakan ungkapan dengan sopansantun

Dengan segala hormatnya, saya mohon

Dengan penuh takzimnya, patik mohon izin menyembah maklum

Izinkan saya dengan hormatnya merujuk kepada

Dengan hormatnya izinkan saya

Saya dengan hormatnya ingin menyemapikan hasrat…..

Untuk makluman tuan, perkara ini sudah pun dibawa ke perhatian
Jawatankuasa Induk….

3
Menyatakan Perkara Negatif 
(kecewa dan tidak puas hati)
4
5
Saya mengemukakan permohonan ini untuk pertimbangan tuan
Pihak saya memandang berat terhadap sikap yang kurang teliti itu.

Saya ingin menyatakan rasa dukacitanya saya…

Dukacita pihak kami tidak dapat member persetujuan……
Menyampaikan
harapan 
(peribadi dan bukan peribadi)


Menyatakan Rasa Empati


Saya dengan sepenuh hati mengharapkan…….
Harapan kami agar sudilah kiranya tuan………
Adalah menjadi harapan pihak kami………….
Saya dengan segala sukacitanya memaklumkan bahawa puan
telah berjaya…….
Saya dan semua staf di jabatan saya turut berdukacita atas
kembalinya suami / isteri / anak puan / tuan ke rahmatullah baru-
6
7
8


Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada…..
Dengan segala hormatnya izinkan saya / saya mohon merujuk
kepada……….
Menyampaikan
Permintaan 
atau Permohonan (kaedah
langsung mohon, minta, sudi, 
tolong, sila)

Tuan dipohon berada bersama-sama dengan Guru Besar
pada…….
Pihak pejabat ini meminta tuan melaporkan diri pada……
Sudilah apa kiranya pihak tuan menjawab surat ini secepat
mungkin / dengan kadar segera
Tolong hadir di majlis itu sebagai wakil sekolah
Terima kasih saya ucapkan atas kiriman…….
Saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggitinggi
penghargaan
kepada
puan
atas
bantuan
mengelolakan………….
Atas kerjasama tuan saya dahulukan dengan uacapan setinggitinggi penghargaan dan ribuan terima kasih
Membuat Rujukan

Menyatakan Penghargaan dan 
Terima Kasih


9
10
Menyampaikan Tahniah dan 
Takziah

Rasa gembira kerana mendapat cahaya mata / dinaikkan pangkat
/ anugerah ijazah dll.
Rasa dukacita, diharap mendapat hidayah daripada Allag SWT

Ayat yang ringkas dan padat, tidak perlu mengulang apa yang
Menamatkan Surat
telah dituliskan dan ucapan terima kasih

Saya mengucapkan ribuan
pertimbangan tuan
terima kasih atas perhatian /
DEFINISI
SATU PROSES PENYAMPAIAN
MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN
DAPAT MEWUJUDKAN
PERASAAN PUA SHATI, RASA
DIHARGAI DAN KEINGINAN
UNTUK SALING BEKERJASAMA
ANTARA KEDUA –DUA YANG TERLIBAT.
 FAHAM KEADAAN




PELAJAR
BERCAKAP DENGAN
SANTUN
KEMAHIRAN MENDENGAR
AKTIF
IKHLAS
BERHEMAH/ LUNAK
DIDENGAR
…..sambungan
 SENTIASA BERSEDIA
 WUJUDKAN SUASANA



MESRA
KAWAL EMOSI
GUNA PERKATAAN TEPAT,
RINGKAS & TEKANAN
SUARA YANG LEMBUT DAN
JELAS
MENGAWAL MIMIK MUKA
& PERGERAKAN DIRI
SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI
PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN
MENGHASILKAN MAKLUM BALAS DAN TINDAK
BALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN
SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH
CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH
KELAKUAN SESEORANG
MEMAHAMI KEADAAN MURID
JADIKAN MURID MERASA DIUTAMAKAN
BERI PELUANG MURID BERKONGSI MASALAH
SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU MURID
MELAFAZKAN UNGKAPAN DENGAN SANTUN
BERTUTUR DENGAN YAKIN
-
Bertutur
- Mendengar
- Menulis
- Panggilan Telefon
- Membuat keputusan
- Menyelesaikan masalah
BAHASA TIDAK JELAS
LATAR BELAKANG BERBEZA
PERSEKITARAN
SALAH TAFSIR
KESESUAIAN MASA/EMOSI
SIKAP PENGHANTAR
CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN
ORANG YANG BERCAKAP
*Pemesongan (Distortion)
•Bahasa tidak jelas (guna
perkataan-perkataan yang susah,
jargon dan susah difahami
•Kesan ‘halo’
Penilaian pertama terhadap
penyampai.
•Perbezaan Latar belakang
Kasar
Lemah Lembut
Taraf Pendidikan
Taraf sosioekonomi
• Marah
• Sedih
• Keliru
• Tekanan
5. HALANGAN
MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI
• Faham
• Jadi pendengar yang baik
• Teliti maklumat
• Galakkan orang lain memberi pendapat
• Hargai pendapat dan maklumat orang lain
• Bersemuka
• Bahasa yang sesuai
• Beri maklum balas
“Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam,
maka tanamkanlah padanya perkataan yang
bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya,
akan tertumbuh sebahagiannya.”
- Pesanan Luqman Al-Hakim
“Layanilah orang yang kecil sesuai dengan
kecilnya, layani orang besar sesuai dengan
kedudukannya, orang jahil berdasarkan
kekurangan ilmunya dan orang alim
berdasarkan kelebihannya”
- Pesanan Luqman Al-Hakim
Ayam Hutan, Ayam Selasih
Sekian Terima Kasih