Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

download report

Transcript Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

DORADZTWO ZAWODOWE
Witam uczniów klas trzecich gimnazjum i liceum naszej
szkoły . Skończyły się ferie, Studniówka pozostanie na
pewno w naszych wspomnieniach ale…….
Nieuchronnie zbliża się czas ważnych wyborów – nowej
szkoły, zawodu, studiów ,pracy i być może dalszej
Waszej przyszłości. Przed Wami ważna decyzja. Dobrze
byłoby ją dobrze przemyśleć, zastanowić się może kogoś
zapytać. Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu
wspomogą Was - w domu : Wasi rodzice, a w szkole:
wychowawca, zaufany nauczyciel ,pedagodzy szkolni
oraz doradca zawodowy– p. Małgorzata Stodulska.
Kim jest doradca zawodowy
Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu
i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych
porad
zawodowych
uwzględniając
możliwości
psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby
rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca
pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy
zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów,
samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez
współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami
kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania
pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.
W przypadku szkolnego doradcy zawodowego uczeń będzie
tą osobą, na której skupia się cała praca doradcy zawodowego.
Rodzic jako doradca zawodowy
Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich
najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji
wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.
A więc porozmawiajcie ze swoimi rodzicami:
 Wspólnie ustalcie cele waszych rodziców i Wasze
 Podtrzymujcie dobrą komunikację i pozytywne
więzi emocjonalne
 Ustalcie wspólny plan działania i wynikające z tego
konsekwencje dla obu stron
Jaki zawód wybrać i czym się
kierować?
 Drodzy Uczniowie, decydując się na wybór dalszej
drogi kształcenia należy wziąć pod uwagę wiele
aspektów i elementów zarówno psychofizycznych jak
i czysto materialnych. Nie kierujmy się tym gdzie idą
i co robią inni , sami decydujmy o sobie! Należy mieć
pewną i rzetelną wiedzę na temat samego siebie
,o zawodach i o szkołach ponadgimnazjalnych czy
wyższych.
A więc do dzieła!!!
Krok 1: Stwórz listę wszystkich cech, których oczekujesz
po idealnej pracy
 Musisz przemyśleć swoje mocne i słabe strony- zrób
analizę SWOT (na pewno ją znasz!)
 Nie zmieniaj wyznaczonej przez siebie ścieżki
przyszłej drogi i kariery zawodowej wyłącznie
dlatego, że obawiasz się niskiego stopnia
z przedmiotu lub trudnej sesji.
Krok 2: Znajdź wszystkie informacje dotyczące zawodów
 Po zrobieniu listy cech i analizy SWOT własnej
osobowości
przejrzyj
książki,
czasopisma
,odwiedź
strony internetowe zawierające
informacje na temat różnych zawodów. Poszukaj
takich zawodów, które posiadają wypisane przez
Ciebie cechy. Sprawdź dokładnie jakiej drogi
kształcenia wymaga dany zawód, co należy do
obowiązków osób, które go wykonują, za co są
odpowiedzialni i jakie są możliwości rozwoju
w tym zawodzie.
Krok 3: Porozmawiaj z osobą ,która wykonuje ten
zawód.. to „kopalnia wiedzy”!
 Znajdź osoby, które wykonują taki zawód jaki
chciałbyś i Ty wykonywać i zapytaj czy istnieje
możliwość towarzyszenia im podczas pracy przez
dzień lub dwa.
 Dowiedz się co osoba pracująca w interesującym
Cię zawodzie lubi w swojej pracy a czego nie lubi,
oraz jakie umiejętności są konieczne do jego
wykonywania.
Krok 4:Daj sobie czas …nie spiesz się…poszukuj.
 Daj sobie czas na spokojne przemyślenie tego, czego
dowiedziałeś się o sobie oraz o interesujących się
zawodach.
 Bierz udział w różnych zajęciach dodatkowych, szukaj
nowych możliwości , aby zobaczyć co Cię najbardziej
zainteresuje...a może jeszcze znajdziesz w sobie coś
o czym nie wiedziałeś że masz…może nie miałeś
wcześniej szansy sprawdzić się …?
 Pamiętaj, droga życia to nie zawsze droga najprostsza!
A więc co dalej Gimnazjalisto?
Możesz wybrać po zakończeniu gimnazjum:
• 3-letnie liceum ogólnokształcące
• 4-letnie technikum
• 3-letnią zasadniczą szkołą zawodową
Liceum ogólnokształcące
Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa
3 lata, w czasie których uczysz się przedmiotów
ogólnokształcących. Szkoła kończy się egzaminem
maturalnym. Jeśli go zdasz, to możesz rozpocząć
studia wyższe
na wybranym kierunku. Jeśli
„polegniesz” na jednym przedmiocie maturalnym,
możesz ponownie zdawać ten przedmiot w sierpniu
i iść jeszcze na studia. Jeśli nie uda Ci się zdać matury
to możesz wybrać jedną z wielu szkół policealnych lub
iść do pracy a za rok spróbować zdać maturę jeszcze
raz.
Jeśli nie zdam matury? Rady!
 Zdaj poprawkę w sierpniu i skorzystaj z dodatkowej
rekrutacji na uczelniach. Czasami jeszcze
w październiku są gdzieś wolne miejsca.
 „Odpuść sobie” w tym roku studia, za rok popraw
maturę i dostań się na wymarzony kierunek.
 W tym roku idź na bezpłatny staż albo do pracy.
 Ucz się języków, zrób jakiś certyfikat.
 Udzielaj się jako wolontariusz (zrobisz dobry uczynek,
a dodatkowo będziesz miał co wpisać w CV ).
 Szukaj możliwości w Internecie
np. strona PUW
http://www.puw.pl/art.html?akcja=rekrut&P[aid]=61
i zrób jakieś fajne kursy, które odpowiadają Twoim
zainteresowaniom.
Pozostaje
jedynie
kwestia
pieniędzy, które może zarobisz w wakacje .
 Nie załamuj się, bo to nie jest koniec świata!
 Zapisz się do bezpłatnej szkoły policealnej, żeby mieć
status osoby uczącej się. Skądś musisz mieć
ubezpieczenie, czy bilet ulgowy.
Technikum
Nauka w technikum trwa 4 lata! Pamiętaj w technikum
uczysz się tych samych przedmiotów co w liceum
i zdajesz z nich normalną maturę! Ale aby mieć zawód
uczysz się też przedmiotów zawodowych z których
potem zdajesz egzaminy zawodowe i otrzymujesz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (bez tych zdanych
kwalifikacji nie masz zawodu - a może być ich nawet
4 czy więcej!). Egzaminy na poszczególne kwalifikacje
przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole, na różnych
jej etapach. W trakcie trwania nauki musisz odbyć też
praktyki zawodowe…więc nie zawsze będziesz miał
wakacje dla siebie. Praktyka zawodowa zorganizowana
przez szkołę trwa zazwyczaj tylko 1 miesiąc w ciągu 4
lat nauki.
Zasadnicza szkoła zawodowa
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa
3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę
zawodu w państwowych lub prywatnych zakładach
pracy. Jesteś już pracownikiem więc masz jedynie
urlop. Sprawdź strony internetowe szkół, przy
każdym technikum masz często również szkołę
zawodową. Szkołę kończysz otrzymując dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminów zawodowych ( najczęściej 1 kwalifikacja - ale
mogą być też 4). Zazwyczaj w klasie I masz 3 dni nauki,
a 2 dni praktyk, w klasie II może to być 2 dni nauki a 3
dni praktyk.
 Obecnie
po
szkole zawodowej
nie można już
kontynuować nauki
w technikum uzupełniającym.
Związane jest to z wprowadzeniem ustawa z dnia 19
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz. 1206), która
obowiązuje już od 1 września 2012.
 W przypadku, gdy absolwent gimnazjum chcący
rozpocząć naukę i praktyki zawodowe w ZSZ nie ukończył
jeszcze 16 lat (chodzi tu o uczniów urodzonych we
wrześniu i później),to rodzice muszą wcześniej udać się
do Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej
np. w
Gliwicach i uzyskać specjalne zaświadczenie, bez
którego uczeń taki nie może rozpocząć praktyk
zawodowych i jednocześnie zacząć nauki w szkole
zasadniczej!
LICEALISTO
Możesz wybrać po zakończeniu liceum:
• dowolne studia wyższe
• dowolną szkołę policealną
• pracę
Dla licealistów
Po liceum i zdaniu egzaminu maturalnego może iść do pracy albo
rozpocząć studia wyższe na wielu kierunkach, właściwie bez
ograniczeń..ważne jest jedynie co wybrałeś jako przedmiot
rozszerzony ma maturze i jaką ocenę otrzymałeś (uczelnie wyższe
przyznają za te przedmioty więcej punktów - podobnie było jak
rozpoczynałeś naukę w liceum). Możesz wybierać w wielu
kierunkach na 3-letnich studiach licencjackich dziennych lub
zaocznych(te drugie są płatne) a potem kontynuować naukę na
2-letnich studiach II-stopnia (magisterskich)na tym samym
kierunku lub na innym. Możesz wybrać też nowy kierunek i zacząć
naukę na zupełnie innych studiach 3-letnich licencjackich ale
niestety obecnie za drugi kierunek studenci studiów dziennych
muszą płacić. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz
rozpocząć studia podyplomowe na dowolnym kierunku lub
uczelni!
Pamiętaj też o programie wymiany studentów ERASMUS! To
doskonały pomysł na studiowanie za granicą, a tym samym
szlifowanie umiejętności językowych i zdobywanie nowych
doświadczeń zawodowych!
Przydatne linki dla licealistów:
 www.medyk.gliwice.pl
 studiumfarmaceutyczne.gliwice.pl
 www.apedukacja.pl/szkoly-policealne-z-
uprawnieniami-szkol-publicznych
 gliwice.dlastudenta.pl/dlaMaturzysty/szkoly_policeal
ne/
 studia.dlastudenta.pl/artykul/Zmienia_sie_zasady_od
bywania_praktyk_i_stazy,103478.html
 www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content
&task=view&id=32&Itemid=559
 www.pup.gliwice.pl
 zielonalinia.gov.pl
 http://lexpolonica.com/aktualnosc/zmiany-wszkolnictwie-zawodowym
Zawody przyszłości
Rynek pracy podlega globalizacji i w przyszłej pracy
przydadzą się informacje z pozornie nie związanych ze
sobą obszarów wiedzy. Biorąc to pod uwagę ,można
spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości, na
następujące zawody będzie spore zapotrzebowanie:
 Informatyka, telekomunikacja : specjalista ds. IT,
programista, administrator sieci, administrator baz
danych, administrator sieci komputerowych, analityk
systemów komputerowych, projektant systemów
komputerowych, operator sprzętu komputerowego,
grafik komputerowy, specjalista ds. zabezpieczeń,
 Informacja: broker informacji, analityk rynku,
selekcjoner informacji
 Komunikacja społeczna ,Zasoby ludzkie:
specjalista ds. kultury firmy, specjalista ds. marketingu
społecznego, negocjator, specjalista ds. rozwoju
personalnego, specjalista ds. rekrutacji, trener
wewnętrzny/zewnętrzny.
 Doradcy: doradca inwestycyjny, doradca finansowy,
doradca edukacyjny, doradca klienta, doradca ds.
funduszy UE, doradca zawodowy
 Sprzedaż :telemarketer, specjalista ds. sprzedaży,
przedstawiciel handlowy, specjalista ds. sprzedaży
sieciowej
 Turystyka i rozrywka: organizator rynku usług
turystycznych, organizator usług hotelarskich, pilot
wycieczek, przewodnik turystyczny, recepcjonista,
animator .
 Inżynierowie: inżynier elektronik, elektrotechnik,
inżynier obsługi systemów komputerowych, architekt,
technolog zasobów, inżynier budowlany.
 Finanse i ubezpieczenia: analityk rynku, doradca
inwestycyjny, specjalista ds. rachunkowości i kredytów,
specjalista ds. finansów , ekonomista, specjalista
ubezpieczeń zdrowotnych, agent ubezpieczeniowy.
 Ochrona zdrowia: specjalista ds. rehabilitacji
ruchowej, ,specjalista rekreacji ruchowej,
psychoterapeuta, psycholog, opiekun osób starszych,
specjalista zdrowia publicznego, lekarz, pielęgniarka,
sanitariusz, kosmetyczka.
 Ochrona środowiska: inspektor ochrony środowiska,
inżynier ochrony środowiska, technolog recyklingu,
edukator ekologiczny.
 Inne zawody: tłumacz, logistyk, pracownik usług
domowych, pracownik ochrony, robotnik budowlany,
pracownik obsługi biurowej, portier, prawnik.
Ciekawe pomysły na pracę:
 Copywriter -autor haseł reklamowych, zaskakujących
tekstów, scenariuszy reklam telewizyjnych, żartów
słownych
 Coolhunter -”łowca trendów”-obserwowanie
zachowań i zwyczajów młodych ludzi w klubach, na
imprezach, koncertach, informacje zebrane w ten
sposób wykorzystuje się do tworzenia nowych marek
i brandów.
 Groomer - wykonawca i stylista psich fryzur
 Hipoterapeuta - rodzaj terapeuty, który pracuje np.
z dziećmi z porażeniem mózgowym, prowadzi
rehabilitację przy uzyciu koni.
 Ortoptysta - specjalista od prawidłowego widzenia,
wykonuje badania , pomiary wzroku i leczy przy
pomocy specjalnych ćwiczeń i rehabilitacji ,czasem
przygotowuje pacjenta do operacji wzroku
 Personal shopper - osobisty stylista, główne zadanie
to „remanent” szafy, dbanie o dobór elementów stroju
danej osoby
 Sekster - seksowanie czyli segregacja piskląt drobiu
według płci,
 Taksator - specjalista od szacowania wartości
nieruchomości ,wykonuje wycenę domów, mieszkań ,
ale również unikalnych maszyn, złóż kruszyw, wraków
statków itp
 Tanatopraktor – wykonuje zmarłym pośmiertny
makijaż i wizaż, czasem zajmuje się też
balsamowaniem zwłok
 Trendsetter - tworzy wokół lansowanego na rynku
produktu „pozytywny klimat”; do jego zadań należy
bywanie w modnych lokalach i promowanie marek
;nie chodzi tu o sam produkt ale o tworzenie mody
na jego używanie.
 Underwriter - analizuje, bada i na tej podstawie
akceptuje ryzyko konkretnej polisy dla zatrudniającego
go zakładu ubezpieczeń ; ubezpieczanie nietypowych
rzeczy np. włosów, nóg itp.
 Webmaster - projektuje ,wykonuje oraz instaluje
strony www w wirtualnej przestrzeni Internetu
 Infobroker – osoba zajmująca się wyszukiwaniem
informacji we wszelkich istniejących źródłach i bazach
danych.
 Traffic manager - śledzi ruchy na stronie
internetowej ; analizuje frekwencję i aktywność
internautów.
 Wedding planner - osoba organizująca uroczystości
zaślubin i wesela.
 Barista - zajmuje się wyborem, parzeniem
i podawaniem kawy.
 Gumolog - zajmuje się gumą do żucia –testuje ją pod
względem , jak długo trzyma smak i czy będzie
spełniała wymogi konsumentów(np. czy można z niej
zrobić balony)
 Giloszer - opracowuje gilosze(linie, znaki graficzne
, mikrodruki) dla banknotów i papierów
wartościowych za pomocą maszyny giloszowej lub
elektronicznej maszyny grawerującej.
 Wybieracz monet - wybiera monety z automatów;
pracownik obsługi automatów.
 Teletutor - „elektroniczny” wykładowca ; jego
zadaniem jest ułatwianie nauki przy pomocy
technologii informatycznych, np. poprzez e-kursy.
 Mystery shopper - tajemniczy klient ,którego
zadaniem jest z ukrycia sprawdzać i kontrolować
jakość obsługi w centrach handlowych ,hotelach
,restauracjach.
( część o ciekawych zawodach opr. na podst.art.J.Sztyk z UP Gliwice)
Zawody przyszłości: linki
 http://kariera.forbes.pl/15-zawodow-przyszlosci-czyli-
male-science-fiction,artykuly,169618,1,1.html
 http://wyborcza.pl/1,75478,15084233,Zawody_z_przysz
loscia__Takiej_prognozy_jeszcze_nikt.html
Kierunki zmian na rynku pracy i oczekiwań pracodawców
wobec pracowników
 Rozszerzanie kwalifikacji pracowników zgodnie
z potrzebami rynku.
 Dalsza specjalizacja pracowników
 Wzrost elastyczności i kreatywności rozumianych jako
możliwość wyjścia poza obszar odpowiedzialności
pracownika
 Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników
przedsiębiorstw
Pracownik idealny
Najbardziej poszukiwanym pracownikiem będzie
wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy
uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmienia
zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb
rynku.
Mit jednego zawodu
W naszym społeczeństwie utarł się mit jednego zawodu.
Z pewnością znasz osoby, które przez lata pracują w tej samej
firmie, mimo że:
 nie znoszą swojej pracy i tego, czym się zajmują,
 nie są dobrze opłacani,
 nie są pewni stabilności zatrudnienia i żyją w notorycznym
strachu przed zwolnieniem.
Osoby takie przez długie lata (czasem przez całe życie) trwają w tej
samej pracy i boją się przekwalifikowania, mimo że zmiana zawodu
mogłaby przywrócić im satysfakcję z pracy! Niestety na sugestię
zmiany profesji odpowiadają najczęściej: „A gdzie ja w tym wieku
znajdę pracę!”…
Pamiętaj, człowiek uczy się całe życie!!!
Przyszłość naszej kariery zawodowej
 Pamiętaj więc ,że w swoim życiu przynajmniej raz
zmienisz pracę , albo będziesz musiał zdobyć nowe
kwalifikacje! Nie bój się tego, bądź elastyczny i gotowy
na zmiany!
 Ścieżkę edukacyjną wybierasz w ramach swojego
indywidualnego „projektu życiowego”.
Masz pytanie?
W naszej szkole realizujemy doradztwo zawodowe na
zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach przedmiotowych i
wychowawczych, w trakcie rozmów indywidualnych.
Terminy konsultacji indywidualnych znajdują się w
zakładce: UCZNIOWIE na stronie internetowej naszej
szkoły:
http://www.zso14gliwice.pl/?dzial=23&id=124
0pracowała: mgr M. Stodulska, szkolny doradca zawodowy w ZSO nr 14
w Gliwicach