Czy gimnazjaliści wiedzą jak właściwie postępować z odpadami?

download report

Transcript Czy gimnazjaliści wiedzą jak właściwie postępować z odpadami?

Czy gimnazjaliści wiedzą
jak właściwie postępować
z odpadami?
Projekt edukacyjny z biologii
Cele projektu
- poznanie stanu wiedzy naszych kolegów na
temat tematyki odpadowej
- zainteresowanie ich problematyką
właściwego gospodarowania odpadami
- zachęcenie do domowej segregacji odpadów
W ramach projektu
realizowane były
następujące zadania:
1. Ankieta
Ankieta przeprowadzana była dwukrotnie, na początku i
końcu projektu.
Pytania:
1. Czy znasz jakieś surowce wtórne?
2. Czy segregujesz odpady?
3. Czy interesuje cię to co się dzieje z odpadami?
4. Czy wiesz co to recykling?
5. Czy w twoim domu segreguje się odpady?
6. Czy wiesz co to odpad opakowaniowy?
7. Czy wiesz co to są opakowania wielomateriałowe?
8. Uważasz, że recykling wpływa na stan przyrody?
9. Czy znasz kolory kontenerów do segregacji odpadów?
10. Czy w Twojej okolicy są takie kontenery?
84%
87%
48%
49%
30%
30%
80%
92%
60%
60%
38%
52%
46%
51%
78%
82%
68%
75%
66%
66%
Zmiany (oczywiście zmiany na lepsze) pojawiły się przy
pytaniach :
-1. Czy znasz jakieś surowce wtórne?
-2. Czy segregujesz odpady?
-4. Czy wiesz co to recykling?
-6. Czy wiesz co to odpad opakowaniowy?
-7. Czy wiesz co to są opakowania wielomateriałowe?
-8. Uważasz, że recykling wpływa na stan przyrody?
-9. Czy znasz kolory kontenerów do segregacji odpadów?
Wyniki pozostały takie same przy pytaniach:
-3. Czy interesuje cię to co się dzieje z odpadami?
-5. Czy w twoim domu segreguje się odpady?
-10. Czy w Twojej okolicy są takie kontenery?
2. Wyszukiwanie informacji na temat
odpadów
Odpady stałe - substancje powstałe w wyniku
bytowania lub działalności gospodarczej
człowieka, nieprzydatne i uciążliwe dla
środowiska.
Odpady mokre - to odpady organiczne, które
trafiać będą na kompostownię np. zepsute
warzywa, zużyte chusteczki.
Surowce wtórne - to odpady produkcyjne lub
zużyte produkty nadające się do ponownego
przerobu np. szkło, plastik, papier, miedź,
aluminium, stal.
Recykling - jedna z metod ochrony środowiska
naturalnego. Jej celem jest ograniczenie
zużycia surowców naturalnych oraz
zmniejszenie ilości odpadów poprzez
segregacje.
3. Kontenery
• Rodzaje kontenerów : biały na szkło
bezbarwne, żółty na plastik, czerwony na
metal, zielony na szkło kolorowe, niebieski na
papier, czarny na odpady organiczne
(bioodpady).
Kontenery w Radomiu
-Sródmieście (od ul. Skłodowskie-Curie do ul.
Struga). Jest ich na tym osiedlu około 15
4. Listy dla Ziemi
Jest to największa akcja ekologiczna w Polsce,
polegająca na pisaniu listów, które mają
zachęcić nasze rodziny do segregacji i do
wszystkiego co pomoże naszej planecie.
Przykłady naszych listów :
Przed napisaniem listów trzeba
było jednak się przygotować, my
obejrzeliśmy film fundacji Arka
Tak wyglądało nasze pisanie listów
http://listydlaziemi.pl
facebook.pl/listydlaziemi
5. Zachęcnie uczniów do segregacji
Robliśmy wszystko co w naszej mocy aby to
uczynić i udało się tylko w małej części,
ponieważ naszą młodzież gimnazjalną mało
obchodzi segregacja. Uczniowie w naszym
wieku są teraz w tej fazie kiedy nie słuchają
nikogo, więc mało mieliśmy w tej sprawie do
powiedzenia.
6. Plakaty
Plakaty wykonane przez nas i zawieszone w
szkole :
7. Prezentacja projektu
Czas projektu: 5 miesięcy (luty-czerwiec)
Harmonogram projektu
Luty
Ankieta
x
Informacje
x
Kontenery
Prezentacja
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
x
x
x
x
x
x
x
x
Nasz projekt prezentowaliśmy
wspólnie z kolegami z klasy IC
przed uczniami z Parznic
8. Nasza opinia
Sądzimy, że projekt można zaliczyć do udanych.
Prawie wszystko wyszło tak jak chcieliśmy.
Czasem było ciężko, szczególnie z prezentacją
końcową, bo staraliśmy się, żeby wyszła ona
jak najlepiej.

Czy gimnazjaliści wiedzą jak
właściwie postępować z
odpadami?
Głównym celem projektu było uzyskanie
odpowiedzi na to pytanie. A brzmi ona: teraz
tak. Nasza ankieta nie kłamie, uczniowie
nauczyli się jak lepiej postępować z odpadami.
Miejmy nadzieję, że zapamiętają na całe życie,
że śmieci trzeba segregować.
Prezentację multimedialną
wykonali:
-Michał Łepecki
-Dawid Kosior
W projekcie brali udział uczniowie klasy IIi:
- Michał Łepecki
- Dawid Kosior
- Kuba Kurowski
- Kamil Koniuszy
Projekt pod kierunkiem pani Ireny Śniarskiej