ppt infosessie diplomaruimte en leerkrediet starters psy en pw

download report

Transcript ppt infosessie diplomaruimte en leerkrediet starters psy en pw

Diplomaruimte en leerkrediet
Informatie voor studenten
1
Overzicht
• 1. Diplomaruimte
• 2. ISP
• 3. Leerkrediet
2
1. Diplomaruimte
•
•
•
•
1.1 Wat is de diplomaruimte?
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
1.3 Toleranties
1.4 Meer weten?
3
1.1 Wat is de diplomaruimte?
A. Eenvormige Structuur
• Duidelijk vastgelegd standaardtraject
–
–
–
–
Generatiestudenten: voltijds of deeltijds traject
Garantie op volgbaar uur- en examenrooster
Evenwichtige spreiding over semesters
Aanduiding van opleidingsfase bij elk
opleidingsonderdeel
– Afwijken van het standaardtraject: volgtijdelijkheid
4
1.1 Wat is de diplomaruimte?
B. Volgtijdelijkheid
• Volgtijdelijkheidsvoorwaarden:
– Strenge volgtijdelijkheid: credit behaald of tolerantie ingezet voor
opo A voor je opo B mag opnemen
– Soepele volgtijdelijkheid: opo A gevolgd voor je opo B mag
opnemen
– Gelijktijdigheid: opo A minstens tegelijk met opo B opnemen in je
studieprogramma
– Diploma: diploma opleiding 1 behaald hebben om opo A op te
nemen in opleiding 2
• Voortgangsvereiste:
– Je mag opo C enkel opnemen als je nog maximaal x aantal
studiepunten moet verwerven om het diploma/getuigschrift te
behalen
5
1.1 Wat is de diplomaruimte?
B. Volgtijdelijkheid
6
1. Diplomaruimte
• 1.1 Wat is de diplomaruimte?
• 1.2 Cumulatieve studieefficiëntie
• 1.3 Toleranties
• 1.4 Meer weten?
7
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie?
A. Wat?
• Duidelijke informatie na elke examenperiode
• Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) als centrale
parameter
CSE=
aantalverworvenstudiepunten
aantalopgenom enstudiepunten
8
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
B. Voorbeelden
• Léon neemt 60 studiepunten op in zijn ISP.
• Hij slaagt voor alle vakken.
•  CSE = 100%
•
•
•
•
Doris neemt 60 studiepunten op in haar ISP.
Ze slaagt voor alle vakken, behalve voor 2.
1 vak van 4 studiepunten en 1 vak van 6 studiepunten.
(60-10)/60  CSE = 83 %
9
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
B. Voorbeelden
• Evert neemt 60 studiepunten op.
• Hij slaagt voor twee vakken.
• Een vak van 6 studiepunten en een vak van 3
studiepunten.
• 9/60  CSE = 15%
• Het jaar daarop neemt Evert de overige 51 studiepunten
op. Hij neemt ook al 9 studiepunten uit de volgende
studiefase op.
• Nu slaagt hij voor alle vakken, behalve voor 1 vak.
• Dit is een vak van 6 studiepunten.
• (9+54)/(60+60)  CSE = 52,5%
10
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
C. Waarvoor?
Een CSE ≥ 50% is van belang bij:
• Bewaken van de eigen studievoortgang
• Herinschrijven
– Bindend studieadvies
– Ter-inschrijving
• Aantal studiepunten dat je mag opnemen
• Toleranties (zie verder)
11
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
D. Bindend Studieadvies
eerste academiejaar
1° sem
2° sem
3° sem
4° sem
bindende voorwaarden
te bereiken na 2° AJ
Advies
Bindend studieadvies:
minstens 50% CSE na
4e semester
12
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
E. Ter-inschrijving
• Ter-inschrijving voor een bepaald opleidingsonderdeel:
– CSE ≥ 50%: ter-inschrijving wordt toegestaan.
– CSE < 50%: weigering tot ter-inschrijving.
• ! Opmerking: 4de x inschrijven voor een opo is niet
mogelijk! Bij niet slagen na een ter-inschrijving, krijg je
een weigering tot inschrijving van 5 jaar.
13
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
F. Aantal Studiepunten
• Generatiestudenten: voltijds of anders opgebouwd traject
• Niet-generatiestudenten:
– tussen 25 en 66 studiepunten
– CSE ≥ 50%
 meer dan 66 studiepunten mogelijk
14
1. Diplomaruimte
•
•
•
•
1.1 Wat is de diplomaruimte?
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
1.3 Toleranties
1.4 Meer weten?
15
1.3 Toleranties
A. Wat?
• Toleranties i.p.v. deliberatie  zelf kiezen om al
dan niet toleranties in te zetten (via het
studievoortgangsdossier)
• Voorwaarden:
–
–
–
–
Tolereerbaar cijfer (8/20 of 9/20)
Ten minste 50% CSE
Voldoende tolerantiekrediet
Tolereerbaar opo
• Opmerking: garantie op behouden van
tolereerbaar cijfer (binnen academiejaar)
16
1.3 Toleranties
B. Tolerantiekrediet
• Tolerantiekrediet = 10% van het aantal studiepunten.
• Vrijstellingen tellen niet mee voor de bepaling van het
tolerantiekrediet.
• Nog geen 60 studiepunten behaald  tolerantiekrediet
blijft beperkt tot 12 studiepunten.
17
1.3 Toleranties
C. Studievoortgangsdossier
18
1.3 Toleranties
D. Voorbeelden
• Doris schrijft voor het eerst in voor de Bachelor
Psychologische Wetenschappen (180 stp).
• Nog geen 60 stp  tolerantiekrediet = 12 stp.
• Januari: vak A 5/20 en vak B 3/20
• Juni: vak C NA en vak D 6/20
• September: vak A 5/20 , vak B 12/20, vak C 14/20 en
vak D 8/20
• Vak A = 4stp en vak D = 6 stp.
• (60-10)/60  CSE = 83 %
• Tolerantie inzetten voor vak D  tolerantiekrediet nog
6stp.
19
1.3 Toleranties
D. Voorbeelden
• Michael zit in de tweede bachelorfase Psychologie.
• Opleiding van 180 studiepunten  18 stp
tolerantiekrediet.
• Juni: vak A 8/20 (5 stp).
• CSE = 92%  tolerantie mag.
• Tweede zit: garantie op behoud tolereerbaar cijfer.
• September: vak A 13/20
 Michael behoudt zijn volledige leerkrediet en verwerft
credits voor alle opleidingsonderdelen.
20
1. Diplomaruimte
•
•
•
•
1.1 Wat is de diplomaruimte?
1.2 Cumulatieve studie-efficiëntie
1.3 Toleranties
1.4 Meer weten?
21
1.4 Meer weten?
• https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/index.h
tml
OF
• Vraag het aan je persoonlijk aanspreekpunt!
 http://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpunten
 [email protected]
22
Overzicht
• 1. Diplomaruimte
• 2. ISP
• 3. Leerkrediet
23
2. ISP
• Deadline: 10 oktober 2012
• Eerst IER opslaan!
• Alleen opleidingsonderdelen aanvinken die je dit
academiejaar opneemt!
• Slechts 1x doorsturen
• Vragen: [email protected]
Overzicht
• 1. Diplomaruimte
• 2. ISP
• 3. Leerkrediet
25
3. Leerkrediet
• 3.1 Wat is het leerkrediet?
• 3.2 Meer weten?
26
3.1 Wat is het leerkrediet?
• Een puntensysteem om de studievoortgang van de
student te bewaken
• Een pakket van studiepunten dat een student kan
inzetten voor een inschrijving:
– Startsaldo: 140 studiepunten (- 60 stp 1e studiefase)
– Geslaagd: het leerkrediet wordt opnieuw aangevuld
– Niet geslaagd voor een opo (dus ook bij inzetten tolerantie): de
ingezette studiepunten kwijt
– Eerste 60 VERWORVEN studiepunten: dubbel terug
– Na eerste masterdiploma: -140 studiepunten
– Leerkrediet wordt meegenomen naar een andere instelling
• Voor wie? Alle studenten die zich inschrijven voor een
initiële bachelor- of masteropleiding met een diploma- of
creditcontract.
27
3.1 Wat is het leerkrediet?
Verandering van studierichting
• Generatiestudenten
– voor 1 december veranderen  geen verlies van leerkrediet
– tussen 1 december en 15 maart veranderen  verlies van
leerkrediet voor opo’s 1e sem + jaaropo’s
– na 15 maart veranderen  verlies van het volledige leerkrediet
28
3. Leerkrediet
• 3.1 Wat is het leerkrediet?
• 3.2 Meer weten?
29
3.2 Meer weten?
• http://www.kuleuven.be/leerkrediet/
• www.studentenportaal.be
OF
• Vraag het aan je persoonlijk aanspreekpunt!
http://ppw.kuleuven.be/dos/aanspreekpunten
 [email protected]
30