La pauvreté en Belgique

Download Report

Transcript La pauvreté en Belgique

Armoede in België
Enkele armoedecijfers in het kader van
de actie ‘Rode Centjes’.
Armoede in België
> Één kind op de vijf is arm of loopt het risico arm te worden
•
15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
•
Die armoedegrens geeft aan hoeveel geld een gezin
nodig heeft om te kunnen leven.
Verdienen ouders minder dan de armoedegrens,
dan kunnen ze in de armoede belanden.
•
In België gaat men ervan uit dat een gezin met
twee kinderen 2.100 euro nodig heeft om te
leven, iemand die alleen woont 1.000 euro.
Armoede in België
> Sommige mensen komen sneller in armoede terecht
•
Eenoudergezinnen, dat is een papa of mama die
alleen woont met de kinderen.
 een op drie leeft in armoede of dreigt erin
terecht te komen.
•
Kinderen van wie de ouders
niet of weinig werken.
 drie op de vier lopen hetzelfde gevaar.
•
Kinderen van wie de ouders uit een land buiten
Europa afkomstig zijn en in België komen wonen
 een op de twee dreigt in armoede te leven.
Armoede in België
> Armoede heeft allerlei gevolgen
Arm zijn, kan betekenen
• In een te kleine, slecht verwarmde
woning leven of in een troosteloze of
vervallen buurt.
• Slechte schoolresultaten behalen omdat
niemand je thuis kan helpen of omdat er
geen plaats is waar je rustig kan studeren.
• Vaak ziek zijn omdat je bijvoorbeeld in
een slecht huis woont, en moeilijk
genezen of nog zieker worden omdat een
dokter en geneesmiddelen te duur zijn.
Armoede in België
> Armoede heeft allerlei gevolgen
•
Niet naar een sportclub of tekenacademie kunnen
omdat je het inschrijvingsgeld en het nodige
materiaal niet kunt betalen.
•
Niet naar de bioscoop, het theater of een pretpark
kunnen gaan zoals andere kinderen.
•
De schoenen of kleren die je nodig hebt niet kunnen
betalen, het speelgoed of de boeken die je zou
willen niet kunnen kopen.
•
Maar vooral: niet genoeg te eten hebben om je
honger te kunnen stillen.
Armoede in België
> Armoede heeft veel aspecten
• In België leven 424.000 kinderen onder
de armoedegrens.
– Een kind op tien in Vlaanderen
– Een kind op vier in Wallonië
– Bijna een kind op twee in Brussel
• Voor een gezin met twee ouders en
twee kinderen ligt de armoedegrens
op 2.100 euro per maand.
Armoede in België
Armoede in België
> Een kind op de vijf lijdt honger
• De Belgische Voedselbanken helpen mensen die niet
genoeg eten hebben.
• Ze bestrijden honger en verspilling door in te zamelen
wat supermarkten en voedingsfabrieken niet meer
kunnen verkopen: een pak suiker dat een beetje
gescheurd is, een koekje waar een stukje af is.
• Het ingezamelde voedsel worden dan
via 614 liefdadigheidsorganisaties en met de
hulp van 224 vrijwilligers uitgedeeld aan wie het
nodig heeft.
Armoede in België
> Één kind op de vijf lijdt honger
• Steeds meer armen vragen hulp aan de Belgische Voedselbanken.
STIJGING VAN HET AANTAL ARMEN DIE HULP KRIJGEN
125,000
122,135
120,000
117,440
114,232
115,000
110,000
105,000
115,016
108,123
106,500
120,799
110,724
106,895
100,000
95,000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
• Bron: jaarverslag 2013 van de Belgische Federatie van Voedselbanken
2012
2013
Armoede in België
> Inzamelactie Rode Centjes van 1/12/14 tot 16/01/15
• Om ervoor te zorgen dat de Voedselbanken
nog meer maaltijden kunnen uitdelen,
organiseren we deze winter voor de vierde
keer een grote inzamelactie van
‘Rode Centjes’.
• Het is de bedoeling alle rode centjes die
in zakken van kleren en laden rondslingeren,
bijeen te zoeken en naar een bankkantoor te
brengen.
• 3 EUR = 1 warme maaltijd
Armoede in België
> Inzamelactie Rode Centjes van 1/12/14 tot 16/01/15
• Vorig jaar zamelden we met deze actie
Rode Centjes 116.500 euro in.
116.500 euro
• Daarmee konden de Voedselbanken ruim 38.800
maaltijden aanbieden.
• We rekenen op jullie om zo veel mogelijke rode
centjes in te zamelen, zodat de Voedselbanken nog
meer maaltijden kunnen aanbieden aan mensen
die honger lijden in ons land .
38.800 maaltijden
Armoede in België
> Bronnen
• www.jongerentegenarmoede.be, de
website van de Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie en
Armoedebestrijding.
• Het jaarverslag 2013 van de Belgische
Federatie van Voedselbanken