Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri

download report

Transcript Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi
II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi
16-18 Mayıs 2014
Ulusal Eczacılık Eğitimi
Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Hedefleri
Prof. Dr. Sevim ROLLAS
ECZAK Başkanı
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cem’i Demiroğlu Oditoryumu
16 Mayıs 2014
Sunum Planı

ECZAK: Kuruluşu ve Örgüt Yapısı

Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları

ECZAK: Akreditasyon Süreci

ECZAK: Hedefleri

Sonuç
ECZAK: Kuruluşu ve Örgüt Yapısı
Bölüm Bir
ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK)
22 Haziran 2009 tarihinde dönemin dekanları
tarafından;
• eczacılık fakülteleri arasındaki iletişimi sağlamak,
• eczacılık eğitimi ve eczacılık mesleği ile ilgili
sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek,
• eczacılık eğitiminin kalitesini yükseltmek amaçlı
çalışmalar yapmak üzere Eczacılık Fakültesi
Dekanları Konseyi (ECZDEK) kuruldu.
ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Eylül 2011
• ECZAK, ECZDEK tarafından eczacılık eğitim
programlarının ulusal standartlar çerçevesinde
değerlendirilmesi için bağımsız bir kurul olarak
oluşturuldu.
Ocak 2012
• İlk toplantı: ECZAK Başkanı, Başkan Yardımcısı ve
Sekreteri seçildi.
ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Nisan 2012
• Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) ve
Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) kuruldu.
Mart 2013
• Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK)
oluşturuldu.
ECZAK: Kuruluş Tarihçesi
Ocak 2014
• ECZAK tüzel kişilik kazanmak amacıyla, Eczacılık Eğitimi
Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği,
ECZAKDER’i kurdu.
7
ECZAK: Örgüt Yapısı
ECZDEK
ECZAK
DEK
SBGK
ÖDRE
Çalışma Grupları
DİZK
DİZE
ECZAK: Üyeler
Prof. Dr. Sevim Rollas, Başkan
Prof. Dr. Levent Üstünes, Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel, Genel Sekreter
Prof. Dr. Seçkin Özden
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
Prof. Dr. Afife Mat
Prof. Dr. Gülhan Turan
Doç. Dr. Şule Apikoğlu Rabuş
Dr. Ecz. M. Vedat Eğilmez
Dr. Ecz. Evren Yapar
Ecz. F. Bahar Derinsu
Dr. Ecz. Alper A. Şahin
Avk. Bilge Aydın
Öğr. Muhammet Sait Ertuğrul
ECZDEK Temsilcisi
Ege Üniv.
Hacettepe Üniv.
Ankara Üniv.
Gazi Üniv.
İstanbul Üniv.
Anadolu Üniv.
Marmara Üniv.
İlaç End. İşver.Sen.
Sağlık Bakanlığı
TEB
Hastane Eczacısı
Toplum Temsilcisi
Atatürk Üniv.
Standartları Belirleme ve
Geliştirme Komisyonu (SBGK)
Prof. Dr. Seçkin Özden, Başkan
Prof. Dr. Sedef Kır, Sekreter
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
Prof. Dr. Özgen Özer
Prof. Dr. Fikriye Uras
Doç. Dr. Bülent Ergun
Yrd. Doç. Dr. Sedef Erdal
Ecz. Nihal Esin Gürsoy
Uzm. Ecz. Şule İmer
Ecz. Oktay Aslantaş
Öğr. Hakan Can
Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu
(DEK)
Prof. Dr. Ahmet Başaran, Başkan
Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel, Sekreter
Prof. Dr. Levent Üstünes
Prof. Dr. Nevin Çelebi
Prof. Dr. Serpil Nebioğlu
Prof. Dr. Hande Gürer-Orhan
Prof. Dr. Emine Akalın
Doç. Dr. Asiye Meriç
Yard. Doç. Dr. Nazlı Şencan
Öz Değerlendirme Raporu
Değerlendirme Ekibi (ÖDRE)

Fakülteden gelen başvuru dosyalarının ön
değerlendirmesini yapar.

Ön değerlendirme sonucunu raportör üyesi tarafından
hazırlanan bir raporla ECZAK’a sunar.
ECZAK (ÖDRE raportörü)
Diğer komisyonlar (biri DİZK üyesi)
1 üye
2 üye
Değerlendirme ve İzleme Ziyareti
Ekibi (DİZE)
ECZAK
1 üye
Temel Eczacılık Bilimleri
1 üye
Eczacılık Meslek Bilimleri
1 üye
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
1 üye
DİZE: Görevleri
• Kurum ziyaretine uygun bir şekilde hazırlanmak için
ÖDR’yi ayrıntılı ve eleştirel gözle okumak.
• Standartların yeterliliğini değerlendirmek için,
akreditasyon başvurusu yapan fakülteyi yerinde ziyaret
etmek.
• Ziyaretin devamında, kaliteyi sağlamak ve iyileştirmek için
önerilerde bulunmak.
• DİZE raporunun yazılmasına katkıda bulunmak.
DİZE: İzleme Ziyareti
İzleme Ziyareti
Akreditasyon belgesi verilen Eczacılık Fakültelerine 3.
yılda DİZE tarafından ara değerlendirme ziyareti yapılır.
İzleme ziyareti yapılacak fakülte, Öz Değerlendirme Ara
Raporu (ÖDAR) hazırlar.
15
Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi
Programı Akreditasyon Standartları ve
Kılavuzları
12 Temmuz 2013
05 Aralık 2013 v1
Bölüm İki
Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları
Ulusal Akreditasyon Standartları, Eczacılık
alanında ülkemiz için en uygun olan Kanada
Eczacılık Programları Akreditasyon Kurulu’nun
Standartları örnek alınarak hazırlandı.
Standartlar Hazırlanırken
Görüşü Alınan paydaşlar
• Eczacılık Fakülteleri
• Eczacılık Dekanları Konseyi (ECZDEK)
• Türk Eczacıları Birliği (TEB)
• Sağlık Bakanlığı
• İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS)
• Üniversite Rektörleri
Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları
7
Standart
Alanı
23
Standart
83
Kılavuz
Standart Alanları
1. Misyon, Planlama ve Değerlendirme
2. Örgütlenme ve Yönetim
3. Akademik Program
4. Öğrenci
5. Öğretim Kadrosu ve Yönetici
6. Tesisler ve Öğrenme Kaynakları
7. Mali Kaynaklar
Standart Alanları
Standart Alanı 2, 3, 4, 5, 6, 7
Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Program Çıktıları
Standart Alanı 1
Akreditasyon Standartları
1. MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI
• Standart 1: Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve
Hedefleri
• Standart 2: Stratejik Planlama
• Standart 3: Performans Değerlendirmesi
Akreditasyon Standartları
2. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI
•
Standart 4: Eczacılık Fakültesi ve Üniversite
Arasındaki İlişkiler
•
Standart 5: Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet
Kuruluşları Arasındaki İlişkiler
•
Standart 6: Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve
Yönetimi
•
Standart 7: Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları
Akreditasyon Standartları
3. AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI
•
Standart 8: Eczacılıkta Akademik Program
•
Standart 9: Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve
İçerik – Bilgi ve Beceriler
•
Standart 10: Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve
İçerik – Stajlar ve mezuniyet projesi
•
Standart 11: Öğretim ve Öğrenim Süreçleri
•
Standart 12: Öğrencinin Öğrenme Durumunun
Değerlendirilmesi
•
Standart 13: Akademik Programın Değerlendirilmesi
Standart 8: Eczacılıkta Akademik Program
• Fakültenin eğitim ve staj komisyonları var mı?
• Eğitim programı, eczacılık mesleğinin uygulanması
açısından gerekli yeterlilikleri kapsıyor mu?
• Program, öğrenciye ilacın ürün odaklı ve hasta
odaklı gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri
kazandırıyor mu?
• Mezunlara yönelik eğitim ve gelişim programları
yapılıyor mu?
25
Akreditasyon Standartları
4. ÖĞRENCİ STANDARTLARI
•
Standart 14: Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler
•
Standart 15: Öğrenci Hizmetleri
•
Standart 16: Öğrenci Temsili
•
Standart 17: Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri
Akreditasyon Standartları
5. ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI
•
Standart 18: Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel
Etmenler
•
Standart 19: Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel
Etmenler
•
Standart 20: Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi
Akreditasyon Standartları
6. TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ
STANDARTLAR
•
Standart 21: Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları
•
Standart 22: Fiziksel Tesis ve Olanaklar
7. MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR
•
Standart 23: Mali kaynaklar
ECZAK: Akreditasyon Süreci
Bölüm Üç
Akreditasyon Süreci
1. Başvuru ve Fakülte Bilgilendirme
2. Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama
3. Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme
4. Kurum Ziyareti
5. Akreditasyon ve Sonrası
için.
Kurum Bilgilendirme Ziyareti
•
•
2014 Başvuru döneminde 10 eczacılık
fakültesi akreditasyon için ECZAK’a
başvuruda bulundu.
Kurum Bilgilendirme Ziyareti isteyen
9 fakülte ziyaret edildi.
FÖDEK: Fakülte Öz Değerlendirme
Komitesi
Dekan/Dekan Yardımcıları
Fakülte Sekreteri
Öz Değerlendirme Koordinatörü
Öğretim Üyeleri
Araştırma Görevlisi
Mezun
Öğrenci
FÖDEK Koordinatörü ve Üyelerinin
Görevleri
1. Öz değerlendirme konusunda gereken yönlendirmeleri
yapmak ve koordinasyona destek vermek.
2. Öz değerlendirme alt komisyonları oluşturmak ve
bunların oryantasyonlarını sağlamak.
3. Paydaşlar arası iletişimi ve ÖDR’nin geliştirilmesini
sağlamak.
4. Alt komitelerin programları ve öz değerlendirme
çalışmaları için taslak bir zamanlama tablosu geliştirmek.
33
FÖDEK Koordinatörü ve Üyelerinin
Görevleri
5. Oluşturulan
takvim
dahil
tüm
yönetim
süreçlerini
yönetmek
6. Alt komitelerin raporlarını koordine ederek ve üzerinden
geçerek çakışmaları, tutarsızlıkları, karşıtlıkları önlemek
7. Alt komitelerin objektif bilgi ve öz değerlendirme
yaptığından emin olmak
8. Öz Değerlendirme Raporu’nu birleştirme, özetleme,
düzenleme ve yeterli olmasını sağlamak
34
Akreditasyon Kararı
ECZAK
Akreditasyon Kararı
ÖDRE
DİZK
DİZE
Kurum Ziyareti
Fakülte
Kurum ziyaret sürecine katılım
1. DİZE
2. Üniversite yönetimi (Rektör ve yardımcıları)
3.• Fakülte
Rektör ve yönetimi
yardımcıları(Dekan ve yardımcıları)
4. Fakülte öğretim kadrosu
5. İdari personel
6. Öğrenciler
36
ECZAK: Akreditasyon Kararı
Tam Akreditasyon
Akreditasyon Adaylığı
Akreditasyon Vermeme
Standart Alanları
Standart Alan 2, 3, 4, 5, 6, 7
Eczacılık Lisans Eğitimi Programı
Program Çıktıları
İyileşme ve
Gelişim
Standart Alanı 1
ECZAK: Hedefleri
Bölüm Dört
ECZAK:Hedefleri

Standartların gözden geçirilmesi

Kalite tescil belgesi

Öğrencilerin gözlemci olarak DİZE’de yer alması

ECZAK program çıktılarının hazırlanması

ECZDEK ile toplantı

İngilizce web sayfası

Kongre, Sempozyum, Çalıştay Düzenleme
ECZAK: Etkinlikleri
19-20 Nisan 2012: Sağlık Bilimleri Eğitiminde Temel
Standartlar ve Akreditasyon Süreci Sertifika Programı
03 Mayıs 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı
15 Mayıs 2013: Eczacılık Eğitiminde Yeni Hedef:
Akreditasyon
31 Ekim 2013: ECZAK Eğitim Çalıştayı
04 Şubat 2014: Kurum Bilgilendirme Ziyareti Çalıştayı
25 Nisan 2014: ECZAK Değerlendirme ve Eğitim Çalıştayı
Sonuç
Bölüm Beş
Sonuç
Akreditasyon;
 kalite güvencesi sağlar,
 kamu ve özel sektörde görev alacak
insan gücü seçimini kolaylaştırır,
 fakültenin kalite standartlarını
karşıladığının tüm paydaşlar tarafından
bilinmesini sağlar
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi
II. Ulusal Eczacılık Öğrenci Kongresi
16-18 Mayıs 2014
Prof. Dr. Sevim ROLLAS
www.eczak.org
Sunum tasarımı
Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES