Program for konferansen: Seksuelle krenkelser.

download report

Transcript Program for konferansen: Seksuelle krenkelser.

Invitasjon til kurs
INVITASJON TIL
KONFERANSEN
SEKSUELLE KRENKELSER
Forebygging og oppfølging av personer med
utviklingshemming / utviklingsforstyrrelser som krenker
andre seksuelt
DATO: 6 OKTOBER 2014
STED:
Nordlandssykehuset, Bodø,
Rønvik,
Festsalen og via telestudio
ARRANGØR:
HABILITERINGSTEAMET FOR VOKSNE
Forelesere
• Atle Austad er psykologspesialist, spesialist i
klinisk sexologi og arbeider ved IKST(institutt for
klinisk sexologi og terapi) i Oslo. Han har arbeider
fast en dag i uka ved Ila fengsel og har tidligere
arbeidet ved en ungdomsinstitusjon. Har også
deltatt i saker og veiledet Habiliteringsteamet for
voksne i Bodø i mange år.
• Helle Kleive er Psykologspesialist fordypning barn
•
og unge. Jobber ved V27, en enhet arbeider med
barn og ungdom som krenker andre seksuelt,
tilknyttet Betanien Bup /Hospitalet Betanien i
Bergen. Helle kleive er også medforfatter i boka:
I MØTE med unge overgripere.
•
Øystein Grov er overlege/spesialist i barne,- og
ungdomspsykiatri. Jobber ved V27, en enhet som
arbeider med barn og ungdom som krenker andre
seksuelt, tilknyttet Betanien Bup /Hospitalet
Betanien i Bergen.
Program.
10.00 – 10.15 Åpning og innledning ved enhetsleder Tone Johnsen, Nlsh.
Habiliteringsteamet for voksen.
10.15 – 11.15 Betydningen av sosial kompetanse og sosialt nettverk ved Atle Austad,
psykologspesialist.
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.15 Forholdet til egen seksualitet ved Atle Austad
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Om grensesettende tiltak – muligheter og begrensninger:
-Politiets rolle og virkemidler ved Politijurist Linda Gade Thronæs
13.30-14.15
Vurdering av risiko for ungdommer 12-18 år ved Helle Kleive,
Psykologspesialist, og Øystein Grov, overlege/spesialist i barne,- og
ungdomspsykiatri.
14.15-14.30
Pause
14.30 – 15.15 Tiltak overfor unge som har begått seksuelle krenkelser
ved Helle Kleive og Øystein Grov.
15.15-15.30
Pause
15.30 – 16.00 Eksempel på samarbeid ved Hege Nilsen, Nlsh,
Habiliteringsteamet for voksne, og Ole Orvin RIBO
16.00 – 16.30 Utfordringer sett fra et brukerperspektiv; Anita Tymi, Norsk Forbund
for Utviklingshemmede
16.30-16.45
Avslutning
Informasjon:
•
Målgruppen for konferansen:
Målgruppen for konferansen er ansatte i : spesialisthelsetjenesten i Helse
Nord(Habilitering, BUP;RVTS, Psykisk helsevern), relevante fagnettverk,
Politi/påtalemyndighet, Friomsorgen i Nordland, Barnehusene, RIBO, KOA,
Fylkesmennene og utvalgte barnevernskontor.
.
Habiliteringsteamet for voksne på Nordlandssykehuset i Bodø har en regional
funksjon innen dette fagområdet for habiliteringstjenesten i Helse Nord.
Kompetanseheving er en del av denne funksjonen.
.
Konferanseavgift:
Gratis,- inkludert enkel lunsj.
Konferanselokalet:
Konferansen vil finne sted i Festsalen ved Nordlandssykehuset Bodø, Rønvik.
Påmeldingsfrist:
19 september 2014.
Spørsmål kan rettes til:
Habiliteringsteamet for voksne: Tlf: 75534920, Hege Nilsen. eller Willy Johansen.
VELKOMMEN TIL KONFERANSE !
PÅMELDINGSSKJEMA
Navn:………………………………………………………………
Arbeidssted
……………………………………………………………………..
Mailadresse:………………………………………………………
Tlf.
jobb:………………………………..Mobil:…………………………
.
Sett kryss:
Jeg deltar i Festsalen
Jeg deltar via telestudio
Ring møtebro : 999001 ( gjelder studio som er tilknyttet
Helsenett)
For de som ikke er på Norsk helsenett ring:
[email protected]
Påmeldingen sendes:
Nordlandssykehuset, Habiliteringsteamet for voksne , Pb. 1480, 8092 Bodø.
Eller
MAIL: [email protected]