MO_20_Mechanicka_srd..

download report

Transcript MO_20_Mechanicka_srd..

Volitelný předmět
1287
Moderní ošetřovatelství
Úvod




celosvětový trend poklesu počtu dárců pro TxS
vzestup incidence chronického srdečního selhání
ve vyspělých zemích
prodlužující se doba na čekací listině
programy umělé srdeční podpory v indikaci
„bridge to transplant“
Mechanické srdeční podpory
korporální
BTR
Omezení
velikostí
pacienta
Antikoagulace
centrifugální p.
extra
+
-
-
-
+
+
+ (2)
-
±
ECMO
extra
+
-
-
-
-
-
+
-
+
Abiomed
extra
+
-
-
-
+
+
+ (2)
+
+
Thoratec
para
+
+
-
±
+
+
+ (2)
+
++
Novacor
intra
-
+
-
+
+
-
-
±
++
HeartMate
intra
-
+
+
domů
+
-
-
±
ASA
Indikace
Která komora
RHB
BTT
Dest
LV
RV
BV
Popis systému
Parakorporální biventrikulární systém (VAD) firmy
Thoratec je určen k podpoře nedostatečné perfúze
organismu v důsledku nízkého minutového srdečního
výdeje při terminální fázi srdečního selhání pulmonální
anebo systémové cirkulace v případě, že srdce je
neschopno udržovat dostatečnou perfúzi při maximální
konvenční terapii.
Tato podpora se dosáhne tak, že systém VAD převede
krev ze srdce a vpumpuje ji do arteriálního systému
pulzatilním způsobem při normálních arteriálních tlacích.
Schéma implantovaného BIVAD
VAD IKEM





Thoratec VAD (ventricular assist device)
pneumatický, pulsatilní, parakorporální
biventrikulární konfigurace
4/2003 – 11/2006
celkem 30 pacientů
Systém VAD sestává ze 3 hlavních
částí:
1) Krevní pumpy
2) Kanyl
3) Pohonné jednotky
Krevní pumpa poskytuje pulzatilní ventrikulární
podporu, kanyly představují vedení pro průtok krve
z pumpy a ven z ní a pohon vytváří a ovládá stlačený
vzduch pro pohon pumpy prostřednictvím
vzájemných spojení.
Schéma zapojení
Indikačníační parametry




terminální stadium srdečního selhání
maximální inotropní podpora, levosimendan
50%, /IABK
incipientní/rozvinuté MOF
předpoklad zařazení na čekací listině k TxS
Operace (N=30)
• Doba mimotělního oběhu - 105 min
• Revize pro krvácení – 7 (29%)
Systém po implantaci
Profil pacientů
23
12
Jiné
DKMP
ICHS
Ženy
Muži
15
7
Ø 45 roků (18 – 67
let)
BMI= 24,8
3
- akutní myokarditida 1
- chlopenní patologie 2
Preimplantační parametry
n=30
CI (l/m2)
1,7
S-kreat (mmol/l)
203
EF LK (%)
17
S-urea (mmol/l)
20
EF PK (%)
35
AST (mmol/l)
3,5
PVR (W.U.)
2,8
ALT (mmol/l)
5,6
Quick (INR)
1,7
IABK
9
UPV
11
CVVH
7
KPCR
10
Referující pracoviště
24
4
2
IKEM
VFN
NNH
Výsledky I.
n=30
kumulativní doba podpory (dny)
průměrná doba podpory (dny)
1702
59
(18-134)
přemostění k transplantaci
21
(70%)
30-denní mortalita po TxS
1
(4,7%)
průměrná doba mimotělního oběhu (min)
90
Výsledky II.
n=30
Komplikace
n
CVVH
9
UPV > 72 hod.
8
CMP
2
TIA
0
tromboembolie mimo CNS
0
fokální infekce
5
sepse
4
revize pro krvácení
7
Úspěšnost přemostění k
transplantaci
100%
80%
60%
40%
20%
0%
pod 60let
nad 60 let
Dynamika renálních markerů
250
200
150
kreatinin (μmol/l)
100
50
0
preVAD
1.POD
2.POD
3. POD
5.POD
Dynamika hepatálních markerů
4,5
4
3,5
3
2,5
AST (μkat/l)
2
ALT (μkat/l)
1,5
1
0,5
0
pre-VAD
1. POD
2. POD
3. POD
7. POD
Budoucnost
Závěr




přes nezanedbatelnou morbiditu i mortalitu jsou
výsledky použití VAD v indikaci bridge-to-TxS při
vysoké rizikovosti pacientů příznivé
efektivní metoda k dosažení reparace orgánových
funkcí a vnitřního prostředí
krátkodobé výsledky TxS u skupiny VAD jsou plně
srovnatelné se standardem
věk nad 60 let je významným prognostickým faktorem
pro úspěšnost VAD
Moderní ošetřovatelství
Mechanická srdeční podpora
jako most k transplantaci srdce